BI-TUR – Tvorba uživatelského rozhraní

Cíl předmětu

Po absolvování předmětu studenti získají základní přehled o metodách tvorby běžných uživatelských rozhraní a jejich testování.

Program přednášek

 1. Úvod do problematiky uživatelského rozhraní. Definice pojmu použitelnost, návrh soustředěný na uživatele.
 2. Začlenění návrhu uživatelského rozhraní do životního cyklu software.
 3. Průzkum uživatelů, etika práce s uživateli, kolaborativní návrh. Persony.
 4. Průzkum kontextu, domény, úloh.
 5. Metody návrhu uživatelského rozhraní, formální popis, modely.
 6. Prototypování uživatelských rozhraní (papírový mock-up, softwarové nástroje).
 7. Vyhodnocování uživatelských rozhraní: prediktivní a interpretativní metody.
 8. Testování použitelnosti a jeho zjednodušené verze.
 9. Psychologické aspekty návrhu uživatelských rozhraní. Příručky pravidel.
 10. Navigace a klasifikace.
 11. Ergonomické aspekty návrhu uživatelských rozhraní.
 12. Speciální uživatelská rozhraní (pro mobilní prostředí, postižené uživatele, multimodální atd.).
 13. Kolaborativní uživatelská rozhraní.
 14. Nové trendy v oblasti uživatelských rozhraní.

Program cvičení

 1. Problematika špatného návrhu. Témata projektů.
 2. Prototypování s nízkou přesností. Tvorba týmů, zadání projektů.
 3. Analýza příkladů webových rozhraní.
 4. Rozprava o projektech.
 5. Tvorba prototypu (Denim, HTML, Flash, Visual Basic,...).
 6. Kognitivní a heuristický průchod. Inspekce.
 7. Rozprava o projektech.
 8. Tvorba metafor.
 9. Percepce uživatele, práce s barvou.
 10. Rozprava o projektech
 11. Metody grafického návrhu
 12. Prezentace semestrálních projektů.
 13. Test.
 14. Zápočet + odevzdávání semestrálních projektů.Poslední změna: 23.4.2009, 1:42