BI-TWA – Tvorba webových aplikací

Cíl předmětu

Studenti se naučí navrhnout a realizovat webovou aplikaci v plném rozsahu (strana klientská i serverová). Budou umět realizovat aplikace se zabezpečeným přístupem a používat technologie efektivní komunikace mezi klientem a serverem.

Program přednášek

 1. Opakování základních webových technologií, architektura webové aplikace, HTTP. Motivace pro tvorbu webových aplikací.
 2. Oddělení prezentační části aplikace od aplikační logiky, šablonovací systémy.
 3. Vývojový cyklus webové aplikace.
 4. Bezpečnost webových aplikací.
 5. Zrychlený vývoj (RAD - Rapid Application Developement) webových aplikací.
 6. Úvod do standardu XML, vysvětlení základních pojmů a principů.
 7. XML a XSLT.
 8. Technologie založené na XML, zpracování XML dokumentů v PHP.
 9. AJAX.
 10. Přístupnost webových aplikací, doporučení W3C.

Program cvičení

 1. Seznámení se s vývojovým prostředím, tvorba HTML stránek.
 2. Skriptování na straně klienta: JavaScript.
 3. Obsluha jednoduchého HTTP požadavku v PHP.
 4. Databázová vrstva webové aplikace.
 5. Udržení stavu sezení nad bezestavovým HTTP spojením, sessions, cookies.
 6. [2] Jednoduchá webová aplikace s oddělenou aplikační a prezentační logikou.
 7. Rozšíření šablonovacího jádra Smarty.
 8. Obsluha formuláře pomocí QuickForms.
 9. [3] Individuální práce na semestrální práci.
 10. Odevzdávání semestrálních práci.Poslední změna: 22.4.2009, 21:10