Mezinárodní výpůjčky knih

Službu půjčování knih a časopisů ze zahraničí v UK v budově NTK pro FIT zajišťuje paní Věra Kočová (email: vera.kocova@uk.cvut.cz, linka 9994). Pokud máte zájem o články a knihy, využijte formuláře na stránkách
knihovny: http://www.knihovna.cvut.cz, kde najdete na posledním řádku formulář na objednávání knih a nad ním je další řádek, EDD, přes který lze objednat články, o které máte zájem. Zde je však nutná registrace. Aplikace je opatřena pobrobným návodem.Poslední změna: 24.3.2010, 20:41