Zeptejte se děkana

Zeptejte se děkana (ZSD) je pravidelné setkání studentů s děkanem a členy vedení fakulty. Je to příležitost dozvědět se více o fakultě a současně poskytnout děkanovi zpětnou vazbu týkající se studia a činnosti fakulty z hlediska studentů.

Proběhlá setkání

Pavel Tvrdík - profile
Děkan fakulty v období 2009–2017 prof. Pavel Tvrdík

Zeptejte se děkana organizovalo PR oddělení fakulty od roku 2011. Celkem proběhlo 13 setkání studentů s vedením fakulty. Akce se konala zpravidla jednou až dvakrát ročně. Na sociálních sítích je možné akci sledovat pod hashtagem #zsdfit.

Druhé volební období děkana prof. Pavla Tvrdíka

Zeptejte se děkana 22. 3. 2017
Záznam ze ZSD 22. 3. 2017 (dostupný po přihlášení FIT údaji)
Facebooková událost pro ZSD 22. 3. 2017
Zeptejte se děkana 10. 3. 2016
Záznam ze ZSD 10. 3. 2016 (dostupný po přihlášení FIT údaji)
Facebooková událost pro ZSD 10. 3. 2016
ZSD 10. 3. 2016 na AskFIT
Zeptejte se děkana 23. 4. 2015
Záznam ze ZSD 23. 4. 2015 (dostupný po přihlášení FIT údaji)
Facebooková událost pro ZSD 23. 4. 2015
ZSD 23. 4. 2015 na AskFIT
Zeptejte se děkana 19. 11. 2014
Facebooková událost pro ZSD 19. 11. 2014
Zeptejte se děkana 1. 4. 2014
Záznam ze ZSD 1. 4. 2014 (dostupný po přihlášení FIT údaji)
Facebooková událost pro ZSD 1. 4. 2014
Zeptejte se děkana 3. 12. 2013
Záznam ze ZSD 3. 12. 2013 (dostupný po přihlášení FIT údaji)
Facebooková událost pro ZSD 3. 12. 2013

První volební období děkana prof. Pavla Tvrdíka

Zeptejte se děkana 14. 3. 2012
Facebooková událost ZSD 14. 3. 2012
Zeptejte se děkana 9. 10. 2012
Facebooková událost ZSD 9. 10. 2012
Zeptejte se děkana 4. 5. 2012
Facebooková událost ZSD 4. 5. 2012
Zeptejte se děkana 26. 3. 2012
Facebooková událost ZSD 26. 3. 2012
Zeptejte se děkana 7. 12. 2011
Facebooková událost ZSD 7. 12. 2011
Zeptejte se děkana 12. 10. 2011
Facebooková událost ZSD 12. 10. 2011
Zeptejte se děkana 30. 3. 2011
Facebooková událost ZSD 30. 3. 2011
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Veronika Dvořáková, veronika.dvorakova@fit.cvut.czPR manažerka


Poslední změna: 16.9.2019, 14:01