Informace studijního oddělení

Informace pro studenty s termínem zápisu 20. 9. 2017

Do pátku 22. 9. budou nově zapsaní studenti prvního ročníku zadáni do systému KOS. Po zadání do KOS si mohou začít vyřizovat kartu studenta (případně ISIC) ve Vydavatelství průkazů. Povinné předměty programu budou všem studentům zapsány hromadně.

Studenti magisterského programu

Magisterským studentům se otevře možnost zapisovat si oborové předměty a vytvářet si rozvrh. Je potřeba zapsat si předměty alespoň za 20 kreditů (dopručuje se 30 kreditů). Do letního semestru postoupí pouze studenti, kteří za zimní semestr získají alespoň 20 kreditů. Možnost zápisu předmětů končí 26. 9. 2017. Dne 27. 9. 2017 bude všem studentům prvního ročníku magisterského studia uzavřen zápis. I po tomto datu si mohou nadále upravovat rozvrh, ale zápis nebo zrušení předmětu musí řešit přes studijní referentku.

Studenti bakalářského programu

Bakalářští studenti si sami nic nezapisují. V prvním semestru jsou jim předměty i rozvrh zadány hromadně. Změny v rozvrhu nejsou možné. Rozvrh bude vytvořen v nejbližších dnech. Do letního semestru postoupí studenti, kteří za zimní semestr získají alespoň 15 kreditů.

TOEIC L&R od ETS Global

http://www.etsglobal.org/Cz/Cze/Certifikaty-a-Priprava/Certifikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

 • Výstupem z tohoto testu je informace o dosažené úrovně Vaší angličtiny dle CEFR.
 • Pokud v testu dosáhnete úrovně B2 (785 bodů) nebo C1 (945 bodů) dle CEFR, mohou Vám být do aktuálního semestru uznány předměty Zkouška z angličtiny BI-ANG1 (povinný předmět dle studijního plánu hodnocen 2 kredity) a kurz angličtiny BI-A2L (volitelný předmět hodnocen 2 kredity).
  • Uznání je možné kdykoliv během dvou let od absolvování testu.
 • Cena testu je 300 korun. Poplatek musíte uhradit u své studijní referentky v hotovosti a to co nejdříve, nejpozději do data uvedeného u termínu testu.
 • Termíny testů:
  • 30. 5. 2017 uhradit nejpozději do 9. 5. 2017
  • 1. 6. 2017 uhradit nejpozději do 11. 5. 2017
  • 6. 6. 2017 uhradit nejpozději do 16. 5. 2017
  • Pokud platba nebude uhrazena do určeného termínu budete z testu vyřazeni.
 • Přihlášení je nutné přes doménu FIT, nikoliv přes Google účet.
 • Informace k testu včetně vzorového testu naleznete zde: http://www.etsglobal.org/Cz/Cze/Certifikaty-a-Priprava/Certifikaty-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

Přihlášení k testu

TOEIC test 30. 5. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1b81cUXX9Lb3uXmm4IfnB5Fkr1qgu8M13pZv4F0IIgDc/edit?usp=sharing

TOEIC test 1. 6. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1hkQ5Rdvpe4LnijOZX3D2ofxRR2pEc5bNGtDkM8jarlI/edit?usp=sharing

TOEIC test 6. 6. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1ZP-AiMBHVr8hrhnDtSgNzAF1p6IfTgnN1iKMC4vagP8/edit?usp=sharing

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny dva týdny po konání testu.

Z důvodu ochrany Vašich osobních údajů najdete výsledek podle prvního písmene Vašeho příjmení a čísla dokladu totožnosti, který jste vyplnili do Answer sheet při testu, klikněte níže na příslušný link. Výsledky budou seřazeny abecedně dle Vašeho příjmení.

Výsledky k testu z 30. 5. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1fUDrRMR7ZOP_APs1H9b9U-XP4goxQ3pZ6YoMk3-ZqOY/edit?usp=sharing

Výsledky k testu z 1. 6. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1lfUHjIjOWe1YoQzrvF-Hgu8jnqxMoRAt9VlU5lSn_gg/edit?usp=sharing

Výsledky k testu z 6. 6. 2017

https://docs.google.com/a/fit.cvut.cz/spreadsheets/d/1T5H1TqMT0BD9PEOXLSPpKw06Ddehf6NJA8qGuAb1RvY/edit?usp=sharing

Certifikát

Na základě výsledků TOEIC testu můžete do 2 let od konání testu požádat o vystavení oficiálního certifikátu TOEIC L&R od ETS Global, cena certifikátu je 1 500 Kč. O certifikát můžete požádat u své studijní referentky, certifikát musí být uhrazen při žádosti.

Chcete-li absolvovat TOEIC test znovu, nesmíte další test absolvovat dříve než za dva měsíce.

Případné dotazy směřujte na petra.kudrnova@fit.cvut.cz

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 19.9.2017, 15:48