O fakultě

Budovy fakulty

Běhat z jedné přednášky na druhou přes půl Prahy u nás nehrozí. Celá fakulta včetně všech aktivit je soustředěna v inspirativním prostředí dejvického kampusu. A navíc jsme nejvyšší vejškou v Praze.

Kde probíhá výuka?

Většina výuky probíhá v Nové budově ČVUT, Budově A a v Národní technické knihovně. Dále vás pak rozvrh může zavést i do dalších prostor Fakulty stavební nebo Fakulty elektrotechnické. Co přesně znamená značení místnosti a podrobné plány budov najdete na stránce návodů.

Podrobnosti k místnostem Posluchárna TH:D-1122

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Nová budova ČVUT
Sídlo fakulty, děkanát, Studijní oddělení, výukové místnosti

O prostor se tu dělíme napůl s Fakultou architektury ČVUT, což dodává místnímu prostředí tvůrčí ráz. Je to místo, kde se odehrává většina výuky, sídlí tu vedení i Studijní oddělení. Jde o hlavní středobod naší fakulty.

Plán budovy Navigační systém

Prostory, které využíváme

Provozní doba

Pracovní dny 6:30–24:00
Sobota a neděle 8:00–24:00 *
Svátky zavřeno

* Zaměstnanci a studenti se zapisujído knihy návštěv.

Budova A
Učebny a laboratoře, sídla kateder, kanceláře vyučujících

Těžko přehlédnutelná budova tyčící se do výšky 15 nadzemních podlaží stojí hned vedle hlavního sídla FIT ČVUT. Obýváme tu 9. až 14. patro, takže se tu můžete kochat výhledem do širého okolí. Zbytek budovy zabírá Fakulta stavební ČVUT.

Plán budovy Navigační systém

Provozní doba

Pracovní dny 6:00–22:00
Sobota 8:00–20:00
Neděle a svátky 8:00–20:00

Národní technická knihovna
Přednášková místnost, počítačová učebna, prostor pro samostudium

Moderní a mnoha architektonickými cenami ověnčená budova Národní technické knihovny skrývá ve svých útrobách přes 1,1 milionu knižních svazků. Najdete tu i počítačovou učebnu a přednáškový Ballingův sál, kde probíhá výuka, a spoustu místa pro studium.

Virtuální prohlídka Podrobnosti k provozní době

Prostory, které využíváme

  • Počítačová učebna TK:PU1 (4. patro, dveře č. 04)
  • Přednášková místnost TK:BS (Ballingův sál)

Provozní doba

Pracovní dny 8:00–22:00
Sobota 10:00–22:00
Neděle a svátky zavřeno

Od 22:00 lze využít noční studovnu.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková