O fakultě

Budovy fakulty

Běhat z jedné přednášky na druhou přes půl Prahy u nás nehrozí. Celá fakulta včetně všech aktivit je soustředěna v inspirativním prostředí dejvického kampusu. A navíc jsme nejvyšší vejškou v Praze.

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Většina výuky probíhá v Nové budově ČVUT a budově A

Nová budova ČVUT
Sídlo fakulty, děkanát, Studijní oddělení, výukové místnosti

O prostor se tu dělíme napůl s Fakultou architektury ČVUT, což dodává místnímu prostředí tvůrčí ráz. Je to místo, kde se odehrává většina výuky, sídlí tu vedení i Studijní oddělení. Jde o hlavní středobod naší fakulty.

Sídlo fakulty – Nová budova ČVUT.

Adresa: Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice

Prostory, které využíváme:

PLÁN BUDOVY Navigační systém

Značení budovy v rámci ČVUT: T9
Provozní doba:
Pracovní dny 6:30–24:00
Sobota a Neděle 8:00–24:00 *
svátky zavřeno

*  Zaměstnanci a studenti se zapisují do knihy návštěv.

Budova A
Učebny a laboratoře, sídla kateder, kanceláře vyučujících

Těžko přehlédnutelná budova tyčící se do výšky 15 nadzemních podlaží stojí hned vedle hlavního sídla FIT ČVUT. Obýváme tu 9. až 14. patro, takže se tu můžete kochat výhledem do širého okolí. Zbytek budovy zabírá Fakulta stavební ČVUT.

Budova A je nejvyšší budovou Kampusu Dejvice.

Adresa: Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, blok A

Značení budovy v rámci ČVUT: TH-A
Provozní doba:
Pracovní dny 6:00–22:00
Sobota 8:00–20:00
Neděle a svátky 8:00–20:00

Další budovy

Národní technická knihovna
Přednášková místnost, počítačová učebna, prostor pro samostudium

Moderní a mnoha architektonickými cenami ověnčená budova Národní technické knihovny skrývá ve svých útrobách přes 1,1 milionů knižních svazků. Najdete tu i počítačovou učebnu a přednáškový Ballingův sál, kde probíhá výuka, a spoustu místa pro studium.

Národní technická knihovna.

Adresa: Technická 2710/6, Praha 6 – Dejvice

Prostory, které využíváme:

  • Počítačová učebna PU1 (4. patro)
  • Přednášková místnost BS (Ballingův sál)

Virtuální prohlídka

Značení budovy v rámci ČVUT: TK
Provozní doba:
Pracovní dny 8:00–22:00
Sobota 10:00–22:00
Neděle a svátky zavřeno

Od 22:00 lze využít noční studovnu.

Podrobnosti o otevírací době

Fakulta elektrotechnická
Přednáškové místnosti

Budovu elektrotechnické fakulty najdete na hlavní tepně dejvického kampusu, kde naproti sobě stojí budovy ČVUT a VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická). V několika přednáškových místnostech probíhá výuka pro studenty FIT.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze.

Adresa: Technická 2, Praha 6 – Dejvice

Prostory, které využíváme:
  • Přednáškové místnosti v bloku C3, D3, E1

Plán budovy

Značení budovy v rámci ČVUT: T2
Provozní doba:
Pracovní dny 6:00–21:00
Sobota 8:00–18:00
Neděle a svátky 8:00–18:00

Fakulta strojní
Přednáškové místnosti

Strojní fakulta sousedí s fakultou elektrotechnickou, kde může probíhat i některá výuka pro studenty FIT. 

Fakulta strojní ČVUT v Praze.

Adresa: Technická 4, Praha 6 – Dejvice

Prostory, které využíváme:
  • Přednáškové místnosti v bloku C2 a D1

Plán budovy

Značení budovy v rámci ČVUT: T4
Provozní doba:
Pracovní dny 6:00–21:00
Sobota 8:00–18:00
Neděle a svátky 8:00–18:00