Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Habilitační a jmenovací řízení

Jmenování profesorem je bezpochyby jedním z vrcholů akademické dráhy. Kvalifikovat se na něj mohou ti, kteří si už nějaký pátek píší oprávněně titul doc. Nejvyšší titul neodráží pouze vědecké úspěchy. Vypovídá zároveň o pedagogické a umělecké kvalifikaci svého nositele. Zájemce, kteří jsou teprve na počátku svojí akademické kariéry a chtějí získat titul docenta, čeká habilitační řízení, které prověří jejich vědecké a odborné schopnosti.

Zahájená habilitační řízení

Ing. Filip Křikava, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Laboratoř výzkumu programování
habilitační práce Large-scale Program Analysis for Language Evolution
Zahájení řízení 29. 12. 2020
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA UCHAZEČE  
Konání Vědecké rady FIT  

Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra aplikované matematiky
habilitační práce Distribuovaná sekvenční inference s informační difúzí
Zahájení řízení 19. 11. 2020
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA UCHAZEČE  
Konání Vědecké rady FIT  

RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra teoretické informatiky
habilitační práce Integer Programming and its Applications in Parameterized Complexity
Zahájení řízení 10. 6. 2020
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA UCHAZEČE  
Konání Vědecké rady FIT  

Ukončená habilitační řízení

RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra teoretické informatiky
habilitační práce Combinatorial Games Complexity and Ramsey Theory
Zahájení řízení 20. 12. 2018
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA UCHAZEČE RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Konání Vědecké rady FIT 22. 9. 2020 od 12:00, místnost TH:A-1455
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 12. 2020

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra softwarového inženýrství
habilitační práce Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering
Zahájení řízení 26. 9. 2018
Stručná charakteristika uchazeče Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Konání Vědecké rady FIT 7. 2. 2019 od 13:00, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 4. 2019

Ing. Bohdan Hejna, Ph.D. (řízení zastaveno)

Pracoviště VŠCHT FCHI, Ústav matematiky
habilitační práce Chapters on Information Thermodynamics and its Applications
Zahájení řízení 27. 4. 2018
Konání Vědecké rady FIT Řízení zastaveno 25. 3. 2019

Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra teoretické informatiky
habilitační práce Meta-learning Templates:
Beyond Algorithm Selection in Data Mining
Zahájení řízení 13. 6. 2016
Konání Vědecké rady FIT 30. 5. 2017 od 14:00, místnost  TH:A-1455
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 8. 2017

Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra počítačových systémů
habilitační práce New Storage Formats and Algorithms for Sparse Matrices
Zahájení řízení 7. 12. 2015
Konání Vědecké rady FIT 20. 6. 2016 od 14:15, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 8. 2017

Ing. Jan Schmidt, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra číslicového návrhu
habilitační práce Performance Problems in Logic Synthesis
Zahájení řízení 16. 6. 2015
Konání Vědecké rady FIT 14. 12. 2015 od 13:15, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 2. 2016

Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra číslicového návrhu
habilitační práce Foundations of the Automatic Analysis of Cyber-Physical Systems
Zahájení řízení 17. 12. 2014
Konání Vědecké rady FIT 25. 6. 2015 od 10:15, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Účinnost jmenování 1. 7. 2015

Zahájená jmenovací řízení

doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra aplikované matematiky
Zahájení řízení 19. 1. 2021
Stručná charakteristika uchazeče  
Konání Vědecké rady FIT  
Konání Vědecké rady ČVUT  

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra číslicového návrhu
Zahájení řízení 18. 9. 2019
Stručná charakteristika uchazeče doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Konání Vědecké rady FIT 22. 9. 2020 od 12:00, místnost TH:A-1455
Pozvánka
Konání Vědecké rady ČVUT 20. 4. 2021

MSc. Jan Verelst, PhD.

Pracoviště University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, Department of Management Information Systems
Zahájení řízení 17. 6. 2019
Stručná charakteristika uchazeče MSc. Jan Verelst, PhD.
Konání Vědecké rady FIT 16. 1. 2020 od 14:00, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Konání Vědecké rady ČVUT 20. 4. 2021

Ukončená jmenovací řízení

MSc. Jan Vitek, PhD.

Pracoviště Northeastern University, Khoury College of Computer Sciences (Boston, MA, USA)
ČVUT FIT, Laboratoř výzkumu programování
Zahájení řízení 17. 6. 2019
Stručná charakteristika uchazeče MSc. Jan Vitek, PhD.
Konání Vědecké rady FIT 9. 12. 2019 od 13:00, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Konání Vědecké rady ČVUT 21. 1. 2020
Účinnost jmenování 2. 7. 2020

doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Pracoviště ČVUT FIT, Katedra teoretické informatiky
AV ČR, Ústav informatiky
Zahájení řízení 20. 10. 2017
Stručná charakteristika uchazeče doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.
Konání Vědecké rady FIT 27. 4. 2018 od 12:00, místnost TH:A-1435
Pozvánka
Konání Vědecké rady ČVUT 29. 5. 2018
Účinnost jmenování 18. 12. 2018

Kontaktní osoby

Mgr. Lenka Fryčová

Referentka pro doktorské studium

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.