Jak se stát partnerem nebo sponzorem

Dostaňte se pomocí sponzorství do povědomí studentů naší fakulty a budujte punc úspěšné značky, jejíž jméno bude skloňovat budoucí informatická elita. Nebo se rovnou staňte naším partnerem a pusťte do společného projektu s nejnadšenější IT komunitou široko daleko. Získáte nové nápady, neotřelý pohled na věc a budete součástí naší fakulty.

Připravujeme nový program spolupráce.

Nový program spustíme začátkem dalšího akademického roku 2022/2023.

Máte zájem o spolupráci?

Partnerské i sponzorské smlouvy uzavíráme na dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy. V případě zájmu o bližší informace nebo náhled smlouvy kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Ing. Jana Hacmacová

Upozornění

Návrh na sjednání partnerství a sponzorství prochází schvalovacím procesem grémia děkana fakulty, z toho důvodu si fakulta vyhrazuje právo s navrhovatelem partnerství či sponzorství neuzavřít smlouvu. Informace uvedené na této stránce a v následné komunikaci mezi navrhovatelem a fakultou jsou ryze informativní a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Mezi navrhovatelem partnerství či sponzorství a fakultou nejsou zavedeny žádné zvyklosti a/nebo zavedená praxe stran.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.