Jak se stát partnerem nebo sponzorem

Dostaňte se pomocí sponzorství do povědomí studentů naší fakulty a budujte punc úspěšné značky, jejíž jméno bude skloňovat budoucí informatická elita. Nebo se rovnou staňte naším partnerem a pusťte se do společného projektu s nejnadšenější IT komunitou široko daleko. Získáte nové nápady, neotřelý pohled na věc a budete součástí naší fakulty.

Sponzorství

Budujte svou značku na fakultě i mimo ni díky naší propagaci a propojte se se studenty v rámci našeho kariérního veletrhu COFIT. Cena sponzorství se odvíjí od počtu účastí na kariérním veletrhu COFIT.

Program sponzorství zahrnuje:

COFIT 1× ročně (letní, nebo zimní semestr) 70 000 Kč
COFIT 2× ročně (letní a zimní semestr) 100 000 Kč

Partnerství

Staňte se naším partnerem a získejte možnost s námi spolupracovat na výzkumných a inovačních projektech. Oslovte naše studenty na námi pořádaných akcích a zapojte je přímo do dění ve vaší společnosti. Budujte svou značku na fakultě i mimo ni prostřednictvím tiskových zpráv a dalších společných mediálních výstupů.

Program partnerství zahrnuje:

Nabízíme 3 úrovně partnerství, které se liší dle celkové roční hodnoty společných projektů a výše příspěvku na propagaci partnera.

  Bronzové partnerství Stříbrné partnerství Zlaté partnerství
Propagace partnera 30 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Společné projekty min. 100 000 Kč min. 500 000 Kč min. 1 000 000 Kč

Předpokládáme realizaci projektů následujícími způsoby

  • Smluvní výzkum

  • Projekty se studenty (placená spolupráce se studenty) 

  • Smlouva o dílo (zakázkový vývoj s našimi laboratořemi)

  • Společný výzkum (např. TAČR)

Máte zájem o spolupráci?

Partnerské smlouvy a sponzorské objednávky dle Všeobecných obchodních podmínek uzavíráme na dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy. V případě zájmu o bližší informace nebo náhled smlouvy kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Ing. Jakub Novák

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Upozornění

Návrh na sjednání partnerství a sponzorství prochází schvalovacími procesy na fakultě, z toho důvodu si fakulta vyhrazuje právo s navrhovatelem partnerství či sponzorství neuzavřít smlouvu. Informace uvedené na této stránce a v následné komunikaci mezi navrhovatelem a fakultou jsou ryze informativní a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Mezi navrhovatelem partnerství či sponzorství a fakultou nejsou zavedeny žádné zvyklosti a/nebo zavedená praxe stran.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Jakub Novák