Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Jak se stát partnerem nebo sponzorem

Dostaňte se pomocí sponzorství do povědomí studentů naší fakulty a budujte punc úspěšné značky, jejíž jméno bude skloňovat budoucí informatická elita. Nebo se rovnou staňte naším partnerem a pusťte do společného projektu s nejnadšenější IT komunitou široko daleko. Získáte nové nápady, neotřelý pohled na věc a budete součástí naší fakulty.

Partnerství Sponzorství

Partnerství s FIT

Partnery fakulty jsou firmy, které s FIT ČVUT uzavírají smlouvu o partnerství, ve které se zavazují s fakultou v následujícím období realizovat smluvní projekty. Druh partnerství se odvíjí od celkové hodnoty společných projektů a výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s propagací partnera.

  ZLATÝ PARTNER STŘÍBRNÝ PARTNER BRONZOVÝ PARTNER
Propagace partnera 60 tis. Kč 40 tis. Kč 20 tis. Kč
Společné projekty min. 1 mil. Kč min. 500 tis. Kč min. 100 tis. Kč

V rámci partnerství předpokládáme realizaci společných projektů v příslušném celkovém ročním objemu následujícími způsoby:

 • Smluvní výzkum

 • Projekty se studenty realizované přes portál SSP

 • Zakázkový vývoj (smlouva o dílo)

 • Společný výzkum

Zlaté partnerství

Realizace společných projektů je v minimální výši 1 mil. korun za rok.

Součástí zlatého partnerství je příspěvek na propagaci partnera ve výši 60 tis. bez DPH, v rámci kterého partner získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na projekty, pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb partnera:

 • Zviditelnění projektů partnera v portálu SSP.

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT) s možností prezentace partnera v rozsahu 15 minut.

 • Velké logo a informace o firmě na stránkách COFIT.

 • Logo a prezentace partnera na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Partneři.

 • Logo na tabuli partnerů v prostorách fakulty.

 • Článek (1000 slov) v online časopise Buď FIT v každém čtvrtletí.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A4 nebo A5 v počtu maximálně 8 kusů ročně.

 • Den partnera na fakultě (program dle návrhů partnera, např. hackathon)

 • Možnost 2 odborných přednášek za akademický rok pro studenty FIT ČVUT.

 • Pozvání na akce fakulty.

 • Možnost aktivního zapojení zaměstnanců partnera do výzkumu a práce na projektech řešených v rámci vědecko-výzkumných laboratoří FIT ČVUT.

 • Možnost umístit vlastní roll-up na dobu 1 libovolného měsíce, 2× za dobu trvání smlouvy v prostorách FIT (3. patro u výtahů) s podmínkou uvedení společných projektů na roll-up.

Náhled smlouvy

Stříbrné partnerství

Realizace společných projektů je v minimální výši 500 tis. korun za rok.

Součástí stříbrného partnerství je příspěvek na propagaci partnera ve výši 40 tis. korun, v rámci kterého partner získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na projekty, pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb partnera:

 • Zviditelnění projektů partnera v portálu SSP.

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT) s možností prezentace partnera v rozsahu 10 minut.

 • Střední logo v sekci partnerů a informace o firmě na stránkách COFIT.

 • Logo a prezentace partnera na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Partneři.

 • Logo na tabuli partnerů v prostorách fakulty.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A4 nebo A5 v počtu maximálně 6 kusů ročně.

 • Možnost 1 odborné přednášky za akademický rok pro studenty FIT ČVUT.

 • Pozvání na akce fakulty.

 • Článek (1000 slov) v online časopise Buď FIT jednou za půl roku.

 • Možnost umístit vlastní roll-up na dobu 1 libovolného měsíce, 1× za dobu trvání smlouvy v prostorách FIT (3. patro u výtahů) s podmínkou uvedení společných projektů na roll-up.

Náhled smlouvy

Bronzové partnerství

Realizace společných projektů je v minimální výši 100 tis. korun za rok.

Součástí bronzového partnerství je příspěvek na propagaci partnera ve výši 20 tis. bez DPH, v rámci kterého partner získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na projekty, pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb partnera:

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT).

 • Malé logo v sekci partnerů a informace o firmě na stránkách COFIT.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A5 v počtu maximálně 4 kusů ročně.

 • Logo partnera na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Partneři.

 • Logo na tabuli partnerů v prostorách fakulty.

Náhled smlouvy

Sponzorství FIT

Sponzory fakulty jsou firmy, které s FIT ČVUT uzavřely smlouvu o sponzorství, ve které se zavázaly fakultě zaplatit příspěvek na úhradu nákladů s propagací sponzora v patřičné výši.

  Zlatý sponzor Stříbrný sponzor Bronzový sponzor
Propagace sponzora 200 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč

Zlaté sponzorství

Součástí zlatého sponzorství je příspěvek na propagaci sponzora ve výši 200 tis. bez DPH, v rámci kterého sponzor získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb sponzora:

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT).

 • Velké logo a informace o firmě na stránkách COFIT.

 • Logo a prezentace sponzora na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Sponzoři.

 • Logo na tabuli sponzorů v prostorách fakulty.

 • Možnost jedné odborné přednášky pro studenty FIT ČVUT.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A4 nebo A5 v počtu maximálně 8 kusů ročně.

 • Článek (1000 slov) v online časopise Buď FIT jednou za půl roku.

 • Možnost umístit vlastní roll-up na dobu 1 libovolného měsíce, 2× za dobu trvání smlouvy v prostorách FIT (3. patro u výtahů).

Náhled smlouvy

Stříbrné sponzorství

Součástí stříbrného sponzorství je příspěvek na propagaci sponzora ve výši 100 tis. bez DPH, v rámci kterého sponzor získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb sponzora:

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT).

 • Střední logo a informace o firmě na stránkách stránkách COFIT.

 • Logo a prezentace sponzora na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Sponzoři.

 • Logo na tabuli sponzorů v prostorách fakulty.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A4 nebo A5 v počtu maximálně 6 kusů ročně.

 • Článek (1000 slov) v online časopise Buď FIT jednou za rok.

 • Možnost umístit vlastní roll-up na dobu 1 libovolného měsíce, 1× za dobu trvání smlouvy v prostorách FIT (3. patro u výtahů).

Náhled smlouvy

Bronzové sponzorství

Součástí bronzového sponzorství je příspěvek na propagaci sponzora ve výši 50 tis. bez DPH, v rámci kterého sponzor získává následující benefity, které mu usnadní vyhledávání vhodných kandidátů na pracovní pozice, brigády či stáže dle potřeb sponzora:

 • Účast na setkání partnerů a sponzorů se studenty a výzkumnými pracovníky FIT ČVUT 2× ročně (COFIT).

 • Malé logo a informace o firmě na stránkách stránkách COFIT.

 • Logo a prezentace sponzora na webových stránkách FIT ČVUT v sekci Sponzoři.

 • Logo na tabuli sponzorů v prostorách fakulty.

 • Inzerát na nástěnce a webu FIT ČVUT ve formátu A5 v počtu maximálně 4 kusů ročně.

Náhled smlouvy

Máte zájem o spolupráci?

Partnerské i sponzorské smlouvy uzavíráme na dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy. V případě zájmu o bližší informace nebo náhled smlouvy kontaktujte prosím Oddělení pro spolupráci s průmyslem.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Ing. Jana Hacmacová

Upozornění

Návrh na sjednání partnerství a sponzorství prochází schvalovacím procesem grémia děkana fakulty, z toho důvodu si fakulta vyhrazuje právo s navrhovatelem partnerství či sponzorství neuzavřít smlouvu. Informace uvedené na této stránce a v následné komunikaci mezi navrhovatelem a fakultou jsou ryze informativní a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Mezi navrhovatelem partnerství či sponzorství a fakultou nejsou zavedeny žádné zvyklosti a/nebo zavedená praxe stran.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.