Kombinované studium

Kombinovaná forma výuky vychází z předpokladu, že studenti z nějakého důvodu nemohou na přednášky a cvičení docházet v průběhu celého pracovního týdne. Je pro ně tedy nereálné studovat prezenční formou. Výuka v kombinované formě proto probíhá o sobotách. Předpokládáme, že během semestru studenti navštěvují školu v rozsahu asi 11 sobot (tento rozsah lehce klesá s vyššími ročníky, kde se předpokládá větší podíl domácí práce). Nemusí se kvůli studiu nechávat v týdnu uvolňovat ze zaměstnání ani přespávat v Praze, jak je tomu u výuky soustředěné do pátku odpoledne a soboty dopoledne. Výuku jsme typicky rozdělili do konzultací a seminářů.

Konzultace a semináře

 • Konzultace je obdobou přednášky v prezenční formě studia. Počet přednášek za semestr je asi dvojnásobný vzhledem k počtu konzultací. Kombinovaná forma předpokládá, že studenti chodí na konzultace připraveni. Konzultace pak kromě přehledu učiva umožní konzultaci nejasností a problémů, na které studenti narazí.

 • Semináře jsou obdobou cvičení v prezenční formě. Poskytují studentům kombinovaného studia možnost procvičení příkladů, seznámení s vývojovými prostředky, počítačovou sítí, testovacím HW a další.

Studijní záležitosti

Studijní záležitosti kombinovaného studia řeší účastníci stejnými postupy jako v případě prezenční formy. Studenti k tomuto využívají Studijního oddělení.

Studijní oddělení

Studijní materiály

Kombinovaná forma předpokládá maximální míru využití stávajících textů a podpůrných materiálů připravených jak na míru kombinované formě studia, tak materiálů pro prezenční formu studia. V současné době používáme pro publikaci a správu materiálů systémy postavené na Moodle a na GitLabu. Máme také několik nástrojů a systémů pro domácí studium.

Rozcestník systémů

Zkoušky a zápočty

Absolvent kombinované formy studia obdrží stejný titul jako absolvent prezenční formy. Proto jsou i nároky na znalosti studentů stejné v obou formách. Průběžně se ověřují za každý předmět získáváním zápočtů, klasifikovaných zápočtů a známek u zkoušek. Vše se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Studijní a zkušební řád ČVUT

Specializace

V kombinované formě nyní vyučujeme dvě specializace.

Garant

Bakalářský program Informatika garantuje Ing. Daniel Vašata, Ph.D. Garant programu připravuje a koordinuje s vedoucími kateder studium v kombinované formě. Také napomáhá v řešení složitých pedagogických záležitostí studentů kombinované formy, které nemůže student vyřešit se Studijním oddělením fakulty.

Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Aktuální semestr

První ročník

Výuka
 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.

 • Kdy: Každou sobotu od 24. 2. 2024 včetně do 18. 5. 2024 včetně, kromě 30. 3. Celkem 12 vyučovacích sobot.

 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 20. 5. 2024 do 30. 6. 2024.

Rozvrh
Zápis

Všechny povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané v KOS (tento zápis by měl proběhnout automaticky). Dále si můžete zapsat volitelné předměty uvedené níže a v případě zájmu samozřejmě také předměty z jiných ročníků.

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-PA2.21 Programování a algoritmizace 2 Kolomazníková B.
BIK-DBS.21 Databázové systémy Borkovcová M.
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů Daňhel M.
BIK-PSI.21 Počítačové sítě Smotlacha V.
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1 Olšák P. 
Volitelné předměty

V letním semestru 2023/2024 jsou pro kombinovanou výuku prvního ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty:

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní Schmidt J.
BIK-PJV Programování v Javě Blizničenko J.

Druhý ročník

Výuka
 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9. 

 • Kdy: Každou sobotu od 24. 2. 2024 včetně do 18. 5. 2024 včetně, kromě 30. 3. Celkem 12 vyučovacích sobot. 

 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 20. 5. 2024 do 30. 6. 2024. 

Rozvrh
Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. V případě zájmu pak samozřejmě také předměty ze třetího ročníku.

Všechny předměty jsou vypsané v KOS. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých specializací nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že je optimální mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia – postup je popsán níže.

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro Specializaci
BIK-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost Dostál J. všechny
BIK-OSY.21 Operační systémy Šoch M. všechny
BIK-ADU.21 Administrace OS Unix Zemánek P. PV, IB, PS
BIK-VDC.21 Virtualizace a datová centra Kašpar J. PV, PS
BIK-VPS.21 Vybrané partie z počítačových sítí Bettaz M., Moucha A. PV, PS
BIK-SWI.21 Softwarové inženýrství Mlejnek J. SI
BIK-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1 Mlejnek J. SI
BIK-EPP.21 Ekonomické a manažerské principy Buchtela D. povinně volitelné pro SI
BIK-BEK.21 Bezpečný kód Kokeš J. IB
Volitelné předměty

V letním semestru 2023/2024 je pro kombinovanou výuku druhého ročníku rozvrhován jeden volitelný předměty: BIK-HMI.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.

Třetí ročník

Výuka
 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.

 • Kdy: Každou sobotu od 24. 2. 2024 včetně do 18. 5. 2024 včetně, kromě 30. 3. Celkem 12 vyučovacích sobot.

 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v letním zkouškovém období od 20. 5. 2024 do 30. 6. 2024.

Rozvrh
Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže.

Všechny předměty jsou vypsané v KOS. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých specializací nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia – postup je popsán níže.

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející POVINNÉ PRO OBOR
BIK-BAP Bakalářská práce   všechny
BIK-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace Vynikarová D., Guth O. všechny
Volitelné předměty

V letním semestru 2023/2024 jsou pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty: BIK-HMI a BIK-KSA.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky Šolcová A.
BIK-KSA Úvod do kulturní a sociální antropologie Libánská A., Houdek T.

Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

 1. Vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.
  • Kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte v na stránkách Timetable.

  • Náplň předmětu je popsána v Bílé knize.

 2. Domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu.

 3. Pokud vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení. Stačí mít vytištěný e-mail, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze Studijního oddělení apod.)

 4. S tímto potvrzením zajděte na Studijní oddělení a tam vám zápis provedou standardní cestou.

Důležité:

 • Zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru.
 • Pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znova a nehrozí vám vyloučení.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.