Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Kombinované studium

Kombinovaná forma výuky vychází z předpokladu, že studenti z nějakého důvodu nemohou na přednášky a cvičení docházet v průběhu celého pracovního týdne. Je pro ně tedy nereálné studovat prezenční formou. Výuka v kombinované formě proto probíhá o sobotách. Předpokládáme, že během semestru studenti navštěvují školu v rozsahu asi 11 sobot (tento rozsah lehce klesá s vyššími ročníky, kde se předpokládá větší podíl domácí práce). Nemusí se kvůli studiu nechávat v týdnu uvolňovat ze zaměstnání ani přespávat v Praze, jak je tomu u výuky soustředěné do pátku odpoledne a soboty dopoledne. Výuku jsme typicky rozdělili do konzultací a seminářů.

Konzultace a semináře

 • Konzultace je obdobou přednášky v prezenční formě studia. Počet přednášek za semestr je asi dvojnásobný vzhledem k počtu konzultací. Kombinovaná forma předpokládá, že studenti chodí na konzultace připraveni. Konzultace pak kromě přehledu učiva umožní konzultaci nejasností a problémů, na které studenti narazí.

 • Semináře jsou obdobou cvičení v prezenční formě. Poskytují studentům kombinovaného studia možnost procvičení příkladů, seznámení s vývojovými prostředky, počítačovou sítí, testovacím HW a další.

Studijní záležitosti

Studijní záležitosti kombinovaného studia řeší účastníci stejnými postupy jako v případě prezenční formy. Studenti k tomuto využívají Studijního oddělení.

Studijní oddělení

Studijní materiály

Kombinovaná forma předpokládá maximální míru využití stávajících textů a podpůrných materiálů připravených jak na míru kombinované formě studia, tak materiálů pro prezenční formu studia. V současné době používáme pro publikaci a správu materiálů systémy postavené na Moodle a na GitLabu. Máme také několik nástrojů a systémů pro domácí studium.

Rozcestník systémů

Zkoušky a zápočty

Absolvent kombinované formy studia obdrží stejný titul jako absolvent prezenční formy. Proto jsou i nároky na znalosti studentů stejné v obou formách. Průběžně se ověřují za každý předmět získáváním zápočtů, klasifikovaných zápočtů a známek u zkoušek. Vše se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Studijní a zkušební řád ČVUT

V původním programu vyučujeme v kombinované formě následující 2 obory.

Garant

Bakalářský program Informatika garantuje Ing. Daniel Vašata, Ph.D. Garant programu připravuje a koordinuje s vedoucími kateder studium v kombinované formě. Také napomáhá v řešení složitých pedagogických záležitostí studentů kombinované formy, které nemůže student vyřešit se Studijním oddělením fakulty.

Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Aktuální semestr

První ročník

Výuka

 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
 • Kdy: Každou sobotu od 2. 10. 2021 včetně do 18. 12. 2021 včetně. Celkem 12 vyučovacích sobot.
 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 3. 1. 2022 do 13. 2. 2022.

Rozvrh

Výuka probíhá kontaktní i online formou tak, že některé soboty jsou zcela online a některé zcela kontaktní formou.

Zápis

Všechny povinné předměty z následující tabulky musíte mít zapsané v KOS (tento zápis by měl proběhnout automaticky).

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika Pernecká E.
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1 Klouda K.
BIK-PA1.21 Programování a algoritmizace 1 Bernhauer D.
BIK-GIT.21 Technologie pro vývoj SW Pulc P.
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů Hyniová K.
BIK-UOS.21 Unixové operační systémy Čermák I.

Druhý ročník

Výuka

 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
 • Kdy: Každou sobotu od 2. 10. 2021 včetně do 18. 12. 2021 včetně. Celkem 12 vyučovacích sobot. Sobota 13. 11. 2021 bude (částečně) zkoušková.
 • Půlsemestry: Semestr bude u vybraných předmětů rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 2. 10. do 6. 11. 2021 a druhý od 20. 11. do 18. 12. 2021.
 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 3. 1. 2022 do 13. 2. 2022. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 13. 11. 2021.

Rozvrh

Výuka probíhá kontaktní i online formou tak, že některé soboty jsou zcela online a některé zcela kontaktní formou.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z prvního ročníku. V případě zájmu pak samozřejmě také předměty ze třetího ročníku.

Všechny předměty jsou vypsané v KOS. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Při zápisu nezapomeňte, že je optimální mít zapsáno cca 30 kreditů za semestr.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia – postup je popsán níže.

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející Povinné pro obor
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky Pernecká E. všechny
BIK-AAG Automaty a gramatiky Guth O. všechny
BIK-PPA Programovací paradigmata Janoušek J. WSI
BIK-AG1 Algoritmy a grafy 1 Chludil J. všechny
BIK-TJV Technologie Java Daněček J. WSI
BIK-ADW.1 Administrace OS Windows Kašpar J. BIT
BIK-APS.1 Architektury počítačových systémů Štepanovský M. BIT

Třetí ročník

Výuka

 • Kde: V Nové budově ČVUT a sousední budově A v ulici Thákurova 9.
 • Kdy: Každou sobotu od 2. 10. 2021 včetně do 18. 12. 2021 včetně. Celkem 12 vyučovacích sobot. Sobota 13. 11. 2021 bude (částečně) zkoušková.
 • Půlsemestry: Semestr bude u vybraných předmětů rozdělen do dvou půlsemestrů, první od 2. 10. do 6. 11. 2021 a druhý od 20. 11. do 18. 12. 2021.
 • Zkoušky: Zkoušky ze všech předmětů budete moci skládat v zimním zkouškovém období od 3. 1. 2022 do 13. 2. 2022. Navíc je možnost složit si vybrané zkoušky z prvního půlsemestru o zkouškové sobotě 13. 11. 2021.

Rozvrh

Výuka probíhá kontaktní i online formou tak, že některé soboty jsou zcela online a některé zcela kontaktní formou.

Zápis

Zapsat si můžete předměty z následující tabulky, případně neabsolvované předměty z druhého (prvního) ročníku a také volitelné předměty uvedené níže. Předmět BIK-EMP bude vypsán v letním semestru.

Všechny předměty jsou vypsané v KOS. Je nevyhnutelné, že se budou některé předměty (nepovinné a z různých oborů nebo ročníků) v rozvrhu krýt. Pokud chcete v tomto akademickém roce ukončit bakalářské studium, nezapomeňte, že za celé studium musíte získat alespoň 180 kreditů.

Je také možné si zapsat volitelné předměty z denního studia – postup je popsán níže.

Předměty a vyučující
Kód předmětu Název předmětu Přednášející POVINNÉ PRO OBOR
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika Vašata D. všechny
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Mlejnek J. BIT
BIK-SI2.3 Softwarové inženýrství 2 Mlejnek J. WSI
BIK-SP2.1 Softwarový týmový projekt 2 Mlejnek J. WSI
BIK-KOM Konceptuální modelování Ryant I. WSI
BIK-OOP Objektově orientované programování Valenta M. WSI
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost Buček J. BIT
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost Dostál J. BIT
Volitelné předměty

V zimním semestru 2021/2022 jsou pro kombinovanou výuku třetího ročníku rozvrhovány dva volitelné předměty: BIK-MGA a BIK-PRR.21.

Kód předmětu Název předmětu Přednášející
BIK-MGA Multimediální a grafické aplikace Bařinka L.
BIK-PRR.21 Projektové řízení Pešek D.

Je možné si zapsat předměty z denního studia?

Ano, je to možné, ale postupujte prosím podle následujících instrukcí.

 1. Vyberte si předmět z denního studia, který si chcete zapsat.
  • Kdy se předmět učí a kdo jej učí, zjistíte v na stránkách Timetable.

  • Náplň předmětu je popsána v Bílé knize.

 2. Domluvte se s vyučujícím tohoto předmětu, jestli má pro vás kapacity, příp. na nějakém individuálním přístupu.

 3. Pokud vás tento vyučující do výuky připustí, získejte od něho nějaké potvrzení. Stačí mít vytištěný e-mail, příp. podepsaný papír příslušného znění (obecná žádost ze Studijního oddělení apod.)

 4. S tímto potvrzením zajděte na Studijní oddělení a tam vám zápis provedou standardní cestou.

Důležité:

 • Zápis předmětů je možno měnit pouze 14 dní po začátku semestru.
 • Pokud si zapíšete volitelný předmět a neabsolvujete jej, není nutné si jej zapisovat znova a nehrozí vám vyloučení.