Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Předseda Akademického senátu

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
předseda AS Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky