Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu

Pozice

tajemník AS Fakulta informačních technologií
člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky