Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu

Pozice

člen AS - zaměstnanec Fakulta informačních technologií
předsedající AS Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení pro rozvoj
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky