Studium v zahraničí

Víte, že na FIT přijíždí na studijní pobyty třikrát více studentů, než kolik jich z FIT vyjede na naše partnerské univerzity? Není vám to líto? Pro poznání jiné země, jejího jazyka a kultury představuje studijní nebo pracovní pobyt ničím nenahraditelnou zkušenost. Díky nim si ověříte schopnost postarat se o sebe v novém prostředí, naberete nové zkušenosti, seznámíte se s cizí kulturou a získáte nové kontakty – mnohdy na celý život.

Studijní pobyt v zahraničí samozřejmě stojí určité úsilí. Přes podporu stipendiem ze strany školy i něco z „vlastní kapsy“, ale především a hlavně stojí to za to.

V současné době máme 37 platných dohod především s evropskými univerzitami, ale zajímavé jsou i destinace mimo Evropu, např:

Postup při výjezdu na studijní pobyt
Erasmus+ nebo bilaterální dohody FIT/ČVUT

1.

Příprava

  • Přípravu na studijní pobyt je třeba zahájit s ročním předstihem. Například pokud chcete odjet studovat v akademickém roce 2021/2022 („rok n+1“), je třeba podniknout následující kroky už na podzim 2020 („rok n“).
  • Zjistěte si, zda splňujete aktuální podmínky pro výjezd studentů. Pokud ne, je třeba zlepšit studijní výsledky nebo počkat. 
  • Zúčastněte se informačních akcí pořádaných FIT nebo Rektorátem ČVUT.
  • Pomocí aplikace Mobility ČVUT (Bilaterální dohody) najdete celoškolské (ČVUT) nebo fakultní (FIT) partnery s platnou dohodou na akademický rok n+1. U celoškolských si na Rektorátu ověřte, zda zahrnují specializace 11.0, 11.3 nebo 6.0 (Informatics, Computer Science & Engineering).
  • Pro výběr univerzity si sežeňte co nejvíce relevantních informací (např. nabízené předměty, výuka v angličtině, ranking, harmonogram ak. roku, možnosti ubytování a stravování) na ČVUT i mimo (např. univerzitní webové stránky, lokální Erasmus+ a ČVUT/FIT koordinátor, zprávy předchozích cestovatelů).

Mobility ČVUT Podmínky pro výjezd studentů

2.

Výběrové řízení

  • Navštivte relevantní webové stránky ČVUT a včas podejte přihlášku přes aplikaci Mobility ČVUT. Máte možnost vybrat si max. 3 destinace v rámci rektorátní nabídky, nebo max. 3 destinace v rámci nabídky FIT. Nelze se hlásit současně do obou.
  • Pokud nemáte pro jazyk výuky ve vybraných destinacích příslušný certifikát na úrovni alespoň B2, přihlaste se, připravte se a úspěšně projděte jazykovými testy (angličtina, němčina – leden/únor roku n).
  • Komunikujte s koordinátorkou FIT Ing. Reginou Šmídovou a s příslušnou koordinátorkou Rektorátu ČVUT ohledně svého pořadí ve výběrovém řízení a finálního výběru destinace.

Mezinárodní programy ČVUT Mobility ČVUT 

3.

Před odjezdem a po návratu

Vyplácení stipendia po dobu studijního pobytu, uzavření příslušné finanční dohody a další záležitosti před odjezdem stejně jako potřebné kroky po návratu ze studijního pobytu probíhají v intencích Rektorátu.

Pokyny Rektorátu

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Daniela Illnerová

Odborná referentka Oddělení pro vnější vztahy

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+