Digital Business Engineering

Unikátní a výběrová specializace, která umožní studentům získat dva magisterské tituly najednou (na FIT ČVUT a University of Antwerp). Specializace je zaměřena na propojení znalostí informačních technologií, podnikání a ekonomie v mezinárodním prostředí a klade také důraz na digitální business a inovace. Absolvent nalezne uplatnění téměř ve všech oblastech podnikání, protože všude je pro obchodní úspěch dnes nezbytné úzké propojení na efektivní využití digitalizace a digitálních technologií.

Průběh přijímacího řízení

Specializace Digital Business Engineering je unikátní a výběrová specializace, která je určena pro malý počet vybraných studentů. Proto zvolení této specializace probíhá trochu odlišným způsobem.

  1. Nejdříve si podejte přihlášku do magisterského studijního programu.
  2. Poté, co budete přijati, podejte žádost na Studijní oddělení, že si přejete zvolit tuto specializaci.
  3. Následně budete přizváni k pohovoru ke komisi, která prověří, zda máte motivaci a předpoklady pro studium této specializace.

Co se naučíte?

  • Využít své technologické znalosti a zároveň znalosti o plánování a řízení firmy zejména v oblasti digitálního byznysu 
  • Pracovat v mezinárodních týmech i v korporátním prostředí
  • Vypořádat se s novými výzvami (nejen digitálního) byznysu, jako jsou nové obchodní modely, nové digitální produkty, etické aspekty podnikání, udržitelnost a další

Jaké bude vaše uplatnění?

  • Zakladatelem samostatné firmy nebo startupu s mezinárodním dosahem
  • Byznys analytikem v nadnárodní firmě
  • Manažerem ICT oddělení v nadnárodní firmě

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.