Celoživotní vzdělávání

Do programu celoživotního vzdělávání se může přihlásit každý bez ohledu na věk, znalosti, svoji profesi nebo předchozí vzdělání.

Studium v programu celoživotního vzdělávání se řídí zákonem č. 111/98 Sb. v platném znění a Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT. Účastníky celoživotního vzdělávání nepovažuje zákon za studenty. Slevy na dani ani levnější jízdné díky tomuto programu nezískáte. Místo toho se vám dostane vzdělání v oboru, který je dnes mimořádně ceněný.

Co po studiu v programu celoživotního vzdělávání?

Pokud se chcete zapojit do řádného bakalářského nebo magisterského studia, je třeba podat přihlášku a přihlásit se tak do přijímacího řízení. Podrobnější informace najdete přímo v Podmínkách přijetí do jednotlivých programů – bakalářský nebo magisterský.

Předměty absolvované v mimořádném studiu v rámci celoživotního vzdělávání vám na základě dodané žádosti mohou být uznány do řádného studia. Uznány mohou být všechny úspěšně absolvované předměty bez ohledu na stupeň klasifikace. Absolvování předmětů nesmí být starší 5 let. Zápis předmětu v celoživotním vzdělávání se nesčítá se zápisy v řádném studiu.

Zapojte se do studia

1.

Vyplňte přihlášku

Přihlášky se podávají vždy na nejbližší semestr a smlouva se uzavírá také po jednotlivých semestrech. Přihlášky na letní semestr ak. roku 2022/2023 můžete podávat od 2. 1. 2023 do 19. 2. 2023.

Vyplňte přihlášku, do které mimo jiné vyplníte předměty, které chcete v rámci CŽV studovat. Můžete si vybrat jakýkoliv předmět z nabídky aktuálního semestru a zároveň si zvolit formu studia, prezenční nebo kombinovanou. U kombinované formy studia probíhá výuka v sobotu (10–15 sobot za semestr). Nabídku všech předmětů najdete v Bílé knize.

PřihláškaNABÍDKA VŠECH PŘEDMĚTŮ

2.

Předejte přihlášku

Vyplněnou přihlášku pro letní semestr doručte nejpozději do 19. 2. 2023 na Studijní oddělení paní Zdeňce Kutinové (lze i elektronicky). Po ověření, zda je předmět vypsán a má dostatečnou kapacitu, vás mailem vyzveme k podepsání smlouvy a zaplacení poplatku.

Studijní oddělení

3.

Zaplaťte poplatek a vyzvedněte si kartu hosta

Studium CŽV je zpoplatněno částkou 650 Kč za každý kredit. Poplatek je možné zaplatit pouze na účet fakulty. Kartu hosta pro vstup do budovy si můžete za poplatek vyzvednout ve Vydavatelství průkazů.

Vydavatelství průkazů

Číslo účtu 43-4999220217/0100
variabilní symbol 85600
konstantní symbol 968
specifický symbol rodné číslo

Kontaktní osoba

Zdeňka Kutinová

Referentka pro CŽV, poplatky a programy prg.ai Minor a Bioinformatika