Úspěchy ve spolupráci s průmyslem

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.