Společně s GoodAI zkoumáme možnosti obecné umělé inteligence

Obecnou umělou inteligencí, takzvanou AGI (Artificial General Intelligence), se nazývá umělá inteligence, jejíž chování se podobá člověku. Dokáže velmi efektivně řešit libovolný úkol a neustále se samostatně zdokonalovat a rozvíjet své schopnosti. Tímto tématem se zabývá společnost GoodAI, která se jako jedna z mála soukromých firem věnuje i základnímu výzkumu umělé inteligence.

„Základním problémem, který jsem dostal k řešení, bylo, že některé verze architektury GoodAI i na jednoduchých úkolech pomalu konvergují (tzn. řeší daný problém). Mým úkolem bylo zkoumat a popsat chování tohoto algoritmu a navrhnout případná zlepšení,“ popisuje svou práci pro společnost GoodAI Mgr. Petr Šimánek z FIT ČVUT.

Konkrétně se věnoval algoritmu Badger, jehož název v překladu znamená „medojed“, velmi odolné a přizpůsobivé zvíře. Badger je systém, jež obsahuje mnoho homogenních agentů (tzn. entit schopných vnímat a ovlivňovat okolí), kteří spolu interagují a řeší určitý problém. Analýzou došel k následujícím závěrům:

  • Systém se chová více jako meta-učení (meta-learning), než jako metoda supervizovaného učení.
  • Zásadním problémem je množství symetrií v celém systému.
  • Důležité je, aby se jednotliví agenti začali co nejdříve vzájemně lišit (být rozmanitější).

Tomuto projektu se Mgr. Petr Šimánek z laboratoře DataLab věnoval po dobu dvou měsíců. Spolupráce byla velice úspěšná a společnost GoodAI se proto rozhodla Petra Šimánka dále podpořit formou tzv. industrial PhD, tedy doktorátem ve spolupráci se soukromou firmou.

Pokud se chcete do výzkumných projektů zapojit, kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková