Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

  • Oddělení pro spolupráci s průmyslem
  • Lidé

V tomto oddělení se staráme mimo jiné o to, aby měli studenti možnost spolupracovat na zajímavých projektech pro reálné firmy. Zároveň se tu také snažíme vdechnout život inovacím, které vznikly prostřednictvím výzkumu a vývoje na FIT. Uvádíme je rovnou do praxe. Našim cílem je v rámci spolupráce s průmyslem přinést studentům možnost vyzkoušet své dovednosti v praxi a obohatit průmysl o nové nápady a zajímavé inovace.

Vytvořili jsme program Partnerství a sponzorství, který zajišťuje zviditelnění firmy, pomoc s budováním její značky a rovný přístup ke studentům v rámci pravidelně pořádaných akcí, jako kariérní veletrh COFIT, který organizujeme každý semestr. 

Aktuální provoz

Pokud chcete v portálu SSP vidět nejen veřejné úlohy firem, musíte podepsat dohodu o mlčenlivosti (NDA). V dokumentu vyplňte svoje údaje a dokument podepište.

Dokument musí být originál s vaším podpisem, scan nestačí. Proto dokument zašlete poštou nebo vhoďte do schránky Spolupráce s průmyslem v Nové budově (3. patro vpravo od děkanátu). O vyřízení vás budeme informovat e-mailem.

Adresa:
Ing. Jana Hacmacová
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Thákurova 9
160 00 Praha 6

Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Kontaktní osoby

doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Ing. Jana Hacmacová

Kde nás najdete?

Oddělení pro spolupráci s průmyslem
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
 

Místnost T9:341a (Nová budova ČVUT, 3. patro)
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00