Doktorské studium

Staňte se skutečným odborníkem v oblasti, která vás baví

Nakročte si na akademickou dráhu, bádejte v oblasti, která vás baví, ponořte se do svého oblíbeného oboru a staňte se v něm uznávaným expertem. To vše je možné díky našemu doktorskému studijnímu programu. Kromě toho, že rozvíjí tvůrčí schopnosti studentů v celém spektru čisté a inženýrské informatiky, nabízí úzkou specializaci podle zvoleného tématu dizertační práce.

Jak probíhá přijímací řízení?

Do zimního semestru akademického roku 2024/2025 můžete podat přihlášku se všemi přílohami dle čl. 3 Podmínek pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu do 10. 5. 2024. Přijímací řízení se bude konat v týdnu 10.–14. 6. 2024.

1.

Zvolte si předběžné téma dizertační práce a kontaktujte příslušného školitele

Zvolte si předběžné téma dizertační práce a kontaktujte příslušného školitele. Společně s ním se pak dohodněte na přesnější specifikaci vámi zvoleného tématu.

Témata dizertačních prací

2.

Prostudujte podrobně všechny potřebné dokumenty

Prostudujte si podmínky přijetí do doktorského studijního programu Informatika, Směrnici děkana (směrnice obsahuje veškeré pokyny pro zájemce včetně čísla účtu pro zaslání manipulačního poplatku) a vyplňte příslušné formuláře. Všechny důležité termíny najdete v harmonogramu doktorského studia.

LegislativaFormulářeHarmonogram

3.

Vyplňte přihlášku a odešlete ji na Oddělení pro vědu a výzkum FIT ČVUT

Elektronický formulář přihlášky stačí vyplnit, vytisknout, podepsat a odeslat poštou či donést na Oddělení pro vědu a výzkum FIT ČVUT spolu s ostatními požadovanými dokumenty.

Online přihláškaOddělení pro vědu a výzkum

Čím projdete?

V první části studia se budete věnovat studiu pokročilých témat v doktorských předmětech a vlastní vědecko-výzkumné práci. Studijní blok končí odbornou rozpravou, která dále upřesní vaše směrování k finální dizertační práci. Před jejím odevzdáním je třeba absolvovat státní doktorskou zkoušku. Podmínkou doktorského studia je zapojení se do mezinárodní spolupráce. V průběhu celého studia je velmi důležitá publikační činnost studentů. Pedagogická činnost je v rámci doktorského studia dobrovolná.

Předměty doktorského studia

Dizertační práce

Témata dizertačních prací najdete například v oblastech teoretické informatiky, koncepčního návrhu rozsáhlých HW a VLSI systémů se specializovanými vlastnostmi, počítačové bezpečnosti, návrhu složitých víceprocesorových a distribuovaných ICT systémů, efektivní počítačové reprezentace znalostí, webového a znalostního inženýrství, vytváření nových výpočetních modelů a paradigmat, jako jsou např. kvantové počítače, modelování rozsáhlých počítačových systémů a jejich sítí, tvorby SW metodik a pokročilých technik SW inženýrství atp.

Ukázky úspěšných dizertací

Zkušenost s doktorátem na FIT z první ruky?

V prváku neměli o programování často ani páru, některé na FIT zavedla náhoda, jiné pečlivý výběr. S čím nejvíc bojovali a proč je to táhlo zrovna k nám? Kde se v nich vzala vášeň pro informatiku a co je vede k dalšímu a dalšímu prohlubování svých znalostí?

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.