Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

Absolventka

Přestože Magdu informatika a matematika na střední škole bavila, rozhodla se vydat humanitní cestou. Až při svém prvním zaměstnání, které bylo shodou okolností v softwarové firmě, zjistila, že technické zaměření by mohlo být z mnoha hledisek zajímavější.

Po humanitním bakaláři se rozhodla pokračovat rovnou na magistra v oboru Znalostní inženýrství. Získala první zaměstnání v oboru jako vedoucí testerů ve společnosti Ataccama, a na FIT se zapojila do projektu, který se zabýval návrhem datového skladu ČVUT a na kterém pracuje dodnes.

„Přestože jsem se mnoho věcí musela doučit, studium na FIT mě bavilo, a to nejen díky náplni a skvělým vyučujícím, ale také díky spolužákům, se kterými jsem zdolávala studijní strasti a poznávala kouzlo studentského života.“

Na úspěšné magisterské studium navázala studiem doktorským, které po čtyřech letech úspěšně dokončila. Ve své dizertační práci se zabývala transfer learningem a pokročilými metodami předzpracování dat. Během studia také působila v Akademickém senátu FIT.

Protože je FIT Magdina srdcovka, zůstala zde po všech studiích pracovat jako odborný asistent na Katedře aplikované matematiky, kde vyučuje předměty zaměřené na strojové učení a business intelligence, je vedoucím Laboratoře datových věd (DataLab) a vede tým vývojářů datového skladu ČVUT. Studium na FIT může všem vřele doporučit.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.