Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Pozice

vedoucí Proděkanáty
proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení ICT
zaměstnanec Katedra počítačových systémů