Katedra počítačových systémů

Na katedře najdete 15 akademických pracovníků

Naši studenti úspěšně obhájili 99/235 diplomových / bakalářských prací

Fungují tu 2 výzkumné skupiny

Na Katedře počítačových systémů (KPS) se zaměřujeme na výzkum architektur procesorů, počítačů, počítačových sítí, distribuovaných systémů, paralelních a vysoce výkonných počítačů a klastrů a mobilních počítačových systémů. Garantujeme magisterskou specializaci Počítačové systémy a sítě a spolu s KIB bakalářský obor Bezpečnost a informační technologie. Oba obory otevíráme v angličtině po celou dobu existence fakulty. Zajišťujeme výuku architektur počítačů, operačních systémů, počítačových sítí a paralelních a distribuovaných výpočetních systémů. 

Kontaktní osoby

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Ivana Holíková

Kde nás najdete?

Katedra počítačových systémů
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 11. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00