Katedra počítačových systémů

Na katedře najdete 17 akademických pracovníků

Naši studenti úspěšně obhájili 101 diplomových prací

Naši studenti úspěšně obhájili 252 bakalářských prací

Fungují tu 2 výzkumné skupiny

Na Katedře počítačových systémů (KPS) se ve vzdělávací činnosti profilujeme v oblastech architektur počítačových systémů, počítačových sítí a distribuovaných systémů, operačních systémů, virtualizace a cloud computingu. Garantujeme magisterskou specializaci Počítačové systémy a sítě a dvě bakalářské specializace – Počítačové sítě a Internet, Počítačové systémy a virtualizace. Ve výzkumu se zaměřujeme na paralelní a distribuované algoritmy na superpočítačích a klastrech, vícevláknové a GPU algoritmy na zpracování velkých dat.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Ivana Holíková

Sekretářka Kateder číslicového návrhu a počítačových systémů

Kde nás najdete?

Katedra počítačových systémů
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 11. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice