Cena Stanislava Hanzla v rukou studenta FIT ČVUT

Dominik Soukup je absolventem bakalářského a navazujícího magisterského studia Počítačové systémy a sítě a aktuálně na FIT ČVUT pokračuje v doktorském studiu. V rámci své připravované disertační práce řeší tvorbu a vyhodnocování datových sad pro oblast kyberbezpečnosti. Účastnil se řady mezinárodních konferencí, kde hovořil o dosažených výsledcích a zvyšoval povědomí o jeho výzkumu. Díky tomu se podařilo navázat mezinárodní spolupráci s Univerzitou v Granadě a vznikla mezinárodní expertní skupina, která dále zkoumá vyhodnocování kvality datových sad.

„Ceny Stanislava Hanzla si velmi vážím, dodává mi motivaci do dalšího výzkumu a potvrzuje, že Laboratoř monitorování síťového provozu FIT ČVUT pod vedením Ing. Tomáše Čejky, Ph.D. přináší kvalitní vědecké výsledky s mezinárodním přesahem,“ uvádí Dominik Soukup.

Akademickou kariéru zahájil Dominik Soukup v roce 2019 právě v Laboratoři síťového provozu za podpory FIT ČVUT a sdružení CESNET. Nejprve se věnoval problematice bezpečnosti IoT a v současnosti je součástí celé řady vědecko-výzkumných projektů, které se zabývají tvorbou nástrojů pro analýzu síťového provozu. Od začátku svého působení v laboratoři podporuje budování její výzkumné skupiny, která má v současné době 19 členů. Kromě vědeckovýzkumné činnosti také učí na FIT ČVUT předměty v rámci bakalářských i magisterských specializací a vede bakalářské i diplomové práce.

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla CSc. V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková