Studijní oddělení

Potřebujete poradit kolem přijímaček, zkoušek, kreditů nebo studijního plánu? Rádi s vámi vyřešíme běžnou administrativu spojenou se studiem. Navštívit nás můžete během úředních hodin nebo se na nás obraťte elektronicky.

Opatření na STO

Studijní oddělení nyní funguje v online režimu, tedy prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky, většina vašich požadavků lze tímto způsobem vyřídit, viz příklady níže. Záležitosti vyžadující osobní přítomnost studentů lze nyní vyřizovat pouze v úředních hodinách ve středu po předchozí dohodě studenta s referentkou, viz Příkaz děkana č. 62/2020.

Aktuální informace FIT ke koronaviru

Příklady elektronických úkonů

 • Vystavení potvrzení o studiu (s výjimkou potvrzení pro cizineckou policii)
 • Vystavení potvrzení o absolvovaných předmětech v rámci studia na FIT
 • Vystavení potvrzení o vykonání SZZ a potvrzení o získání titulu (Bc., Ing.)

Elektronické zasílání žádostí

Pro další žádosti je možné vyplnit příslušný formulář, podepsat a poslat ho naskenovaný e-mailem. Takto elektronicky je možné zaslat například:

 • Žádost o zapsání oboru/specializace
 • Oznámení o zanechání studia (když žádáte o ukončení studia)
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o zkrácení/prodloužení přerušení studia
 • Žádost o uznání předmětů (dle formulářů – uznání studia z FIT na FIT, nebo z fakulty mimo FIT na FIT, uznání předmětů ze studia v zahraničí ERASMUS+ apod.)
 • Potvrzení Srovnávacího archu pro potřeby výjezdu pro studium v zahraničí
 • Přihlášku k mimořádnému studiu v rámci CŽV
 • Žádost o sociální stipendium
 • Žádost o přestup mezi formami studia

Všechny formuláře

Studijní návody, postupy a kuchařky

Poradna je sadou návodů a receptů pro standardní situace, které často řešíte. Provedeme vás krok za krokem spletí studijních povinností a na některé otázky odpovíme dříve, než se stačíte zeptat. A kdybyste přeci jen nenašli odpověď přímo tady, je vám k dispozici naše Studijní oddělení.

PORADNA

Úřední hodiny

  Studijní oddělení
Středa 09:30–11:30
13:30–15:30
 • Kancelář referentky pro SZZ je uzavřena. Je možné ji kontaktovat přes e-mail nebo na MS Teams.

Proděkan a referenti

Většinu vašich otázek zodpoví vaše studijní referentka. Která to je, se odvíjí od vašeho studijního programu. Speciální dotazy vymykající se běžné agendě zvládneme s pomocí dalších odborníků. Obraťte se na nás se vším, co vás zajímá.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Vedoucí oddělení, agenda poplatků, stipendií a celoživotního vzdělávání

Zdeňka Kutinová

Vedoucí Studijního oddělení

Agenda přijímacího řízení, poplatků, stipendií a celoživotního vzdělávání

Ivana Dolejšová

Bakalářští studenti A–L

Hana Křížová

Referentka pro bakalářské studenty (A–L)

Bakalářští studenti M–Ž

Ing. Markéta Knížková

Referentka pro bakalářské studenty (M–Ž)

Magisterští studenti

Mgr. Věra Landová

Studenti programů v angličtině

Ludmila Facer

Státní závěrečné zkoušky

Bc. Adéla Bryan, DiS.

Referentka pro státní závěrečné zkoušky

Správci KOS

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Ing. Ivan Halaška

Metodik systému KOS pro FIT, správce studijních plánů v systému KOS

Kde nás najdete?

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 10. patře.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií

Studijní oddělení
Thákurova 9
160 00 Praha 6
Česká republika

Státní závěrečné zkoušky

Studium v bakalářském a magisterském programu zakončujete sepsáním záveřečné práce, její obhajobou před komisí a složením státní závěrečné zkoušky. Podrobné informace k průběhu můžete najít v systému Course Pages a informace k nadcházejícím zkouškám na stránce s oficiálními informacemi fakulty.

SZZ na Course Pages

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.