Studijní oddělení

Potřebujete poradit kolem přijímaček, zkoušek, kreditů nebo studijního plánu? Rádi s vámi vyřešíme běžnou administrativu spojenou se studiem. Navštívit nás můžete během úředních hodin nebo se na nás obraťte elektronicky.

Studijní návody, postupy a kuchařky

Poradna je sadou návodů, receptů a odpovědí na často kladené otázky pro standardní situace, které často řešíte. Provedeme vás krok za krokem spletí studijních povinností a na některé otázky odpovíme dříve, než se stačíte zeptat. A kdybyste přeci jen nenašli odpověď přímo tady, je vám k dispozici naše Studijní oddělení.

Průvodce studiem

Kontaktujte nás také přes e-mail nebo MS Teams

Studijní oddělení funguje v rámci uvedených úředních hodin. Většinu vašich požadavků lze vyřídit i prostřednictvím e-mailů nebo MS Teams, viz příklady níže. Záležitosti vyžadující osobní přítomnost studentů mimo uvedené úřední hodiny lze vyřizovat pouze po předchozí dohodě studenta s referentkou.

Bezkontaktní odevzdání dokumentů

Bezkontaktně můžete na Studijní oddělení odevzdat dokumenty kdykoliv v provozní době Nové budovy do bílé schránky umístěné u oddělení (3. patro naproti dveřím 312b). Takto je možné odevzdat například:

 • Dokumenty požadované v rámci přijímacího řízení (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a další)
 • Žádosti související se studiem

Příklady elektronických úkonů

 • Vystavení potvrzení o studiu (s výjimkou potvrzení pro cizineckou policii)
 • Vystavení potvrzení o absolvovaných předmětech v rámci studia na FIT
 • Vystavení potvrzení o vykonání SZZ a potvrzení o získání titulu (Bc., Ing.)

Elektronické zasílání žádostí

Pro další žádosti je možné vyplnit příslušný formulář, podepsat a poslat ho naskenovaný e-mailem. Takto elektronicky je možné zaslat například:

 • Žádost o zapsání oboru/specializace
 • Oznámení o zanechání studia (když žádáte o ukončení studia)
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o zkrácení/prodloužení přerušení studia
 • Žádost o uznání předmětů (dle formulářů – uznání studia z FIT na FIT, nebo z fakulty mimo FIT na FIT, uznání předmětů ze studia v zahraničí ERASMUS+ apod.)
 • Potvrzení Srovnávacího archu pro potřeby výjezdu pro studium v zahraničí
 • Přihlášku k mimořádnému studiu v rámci CŽV
 • Žádost o sociální stipendium
 • Žádost o přestup mezi formami studia

Všechny formuláře

Úřední hodiny

Studijní oddělení je možné navštívit během úředních hodin. Na jiný termín návštěvy se domluvte e-mailem se svojí studijní referentkou. Schůzku s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost je nutné nejdříve domluvit e-mailem.

Během července a srpna

Vzhledem k čerpání dovolených důrazně doporučujeme předem si ověřit (telefonicky, e-mailem) přítomnost referentek v upravených úředních hodinách. Na jiný termín návštěvy je třeba se domluvit e-mailem se svojí studijní referentkou. Změny v úředních hodinách referentky pro SZZ sledujte zde.

  Studijní oddělení
Středa 09:00–11:30
12:30–14:00

Proděkan a referenti

Většinu vašich otázek zodpoví vaše studijní referentka. Která to je, se odvíjí od počátečního písmena vašeho příjmení. Speciální dotazy vymykající se běžné agendě zvládneme s pomocí dalších odborníků. Obraťte se na nás se vším, co vás zajímá.

Referentka pro Státní závěrečné zkoušky

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti Milany Kubíkové, referentky pro SZZ, vaše požadavky a žádosti prozatím vyřizuje Petra Veselá.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Vedoucí Studijního oddělení

Mgr. Věra Landová

Vedoucí Studijního oddělení

Bakalářští a magisterští studenti

Bc. Petra Veselá

Referentka pro bakalářské a magisterské studenty (A–I)
Prozatímní referentka pro SZZ a promoce

Dagmar Hejduková

Referentka pro bakalářské a magisterské studenty (J–O)

Ing. Markéta Knížková

Referentka pro bakalářské a magisterské studenty (P–Ž)

Další agendy a programy

Ivana Dolejšová

Referentka pro přijímací řízení, stipendia a pro program Athens

Ing. Alice Holíková

Referentka pro přijímací řízení a program Athens

Zdeňka Kutinová

Referentka pro CŽV, poplatky a programy prg.ai Minor a Bioinformatika

Státní závěrečné zkoušky

Bc. Petra Veselá

Referentka pro bakalářské a magisterské studenty (A–I)
Prozatímní referentka pro SZZ a promoce

Bc. Milana Kubíková

Dlouhodobě nepřítomna
Referentka pro SZZ a promoce

Správci KOS

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Ing. Ivan Halaška

Metodik systému KOS pro FIT, správce studijních plánů v systému KOS

Kde nás najdete?

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 10. patře Budovy A.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií

Studijní oddělení
Thákurova 9
160 00 Praha 6
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.