Studijní oddělení

Potřebujete poradit kolem přijímaček, zkoušek, kreditů nebo studijního plánu? Rádi s vámi vyřešíme běžnou administrativu spojenou se studiem. Navštívit nás můžete během úředních hodin nebo se na nás obraťte elektronicky.

Kartové centrum v náhradních provozních prostorách

Od pondělí 4. 9. 2023 funguje Kartové centrum ČVUT v náhradních provozních prostorách, které jsou umístěny v ulici Jugoslávských Partyzánů 1580/3, vchod B3, 3. podlaží (nad Technickou menzou).

Aktuální informace

Studijní návody, postupy a kuchařky

Poradna je sadou návodů, receptů a odpovědí na často kladené otázky pro standardní situace, které často řešíte. Provedeme vás krok za krokem spletí studijních povinností a na některé otázky odpovíme dříve, než se stačíte zeptat. A kdybyste přeci jen nenašli odpověď přímo tady, je vám k dispozici naše Studijní oddělení.

Průvodce studiem

Kontaktujte nás také přes e-mail nebo MS Teams

Studijní oddělení funguje v rámci uvedených úředních hodin. Většinu vašich požadavků lze vyřídit i prostřednictvím e-mailů nebo MS Teams, viz příklady níže. Záležitosti vyžadující osobní přítomnost studentů mimo uvedené úřední hodiny lze vyřizovat pouze po předchozí dohodě studenta s referentkou.

Bezkontaktní odevzdání dokumentů

Bezkontaktně můžete na Studijní oddělení odevzdat dokumenty kdykoliv v provozní době Nové budovy do bílé schránky umístěné u oddělení (3. patro naproti dveřím 312b). Takto je možné odevzdat například:

 • Dokumenty požadované v rámci přijímacího řízení (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a další)
 • Žádosti související se studiem

Příklady elektronických úkonů

 • Vystavení potvrzení o studiu (s výjimkou potvrzení pro cizineckou policii)
 • Vystavení potvrzení o absolvovaných předmětech v rámci studia na FIT
 • Vystavení potvrzení o vykonání SZZ a potvrzení o získání titulu (Bc., Ing.)

Elektronické zasílání žádostí

Pro další žádosti je možné vyplnit příslušný formulář, podepsat a poslat ho naskenovaný e-mailem. Takto elektronicky je možné zaslat například:

 • Žádost o zapsání oboru/specializace
 • Oznámení o zanechání studia (když žádáte o ukončení studia)
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o zkrácení/prodloužení přerušení studia
 • Žádost o uznání předmětů (dle formulářů – uznání studia z FIT na FIT, nebo z fakulty mimo FIT na FIT, uznání předmětů ze studia v zahraničí ERASMUS+ apod.)
 • Potvrzení Srovnávacího archu pro potřeby výjezdu pro studium v zahraničí
 • Přihlášku k mimořádnému studiu v rámci CŽV
 • Žádost o sociální stipendium
 • Žádost o přestup mezi formami studia

Všechny formuláře

Úřední hodiny

Studijní oddělení je možné navštívit během úředních hodin. Na jiný termín návštěvy se domluvte e-mailem se svojí studijní referentkou. Magistrům je k dispozici Věra Landová, bakaláři poznají tu pravou podle svého příjmení. Schůzku s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost je nutné nejdříve domluvit e-mailem.

  Studijní oddělení Referentka pro SZZ
Pondělí 13:00–15:00 13:00–15:00
úterý Případné konzultace po předchozí domluvě s příslušnou referentkou.
Středa 09:30–11:30
13:30–15:30
09:30–11:30
13:30–15:30
čtvrtek 10:00–12:00 10:00–12:00
Pátek

Proděkan a referenti

Většinu vašich otázek zodpoví vaše studijní referentka. Která to je, se odvíjí od vašeho studijního programu. Speciální dotazy vymykající se běžné agendě zvládneme s pomocí dalších odborníků. Obraťte se na nás se vším, co vás zajímá.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Bakalářští studenti

Bc. Petra Veselá

Referentka pro bakalářské studenty (A–I)

Dagmar Hejduková

Referentka pro bakalářské studenty (J–O)

Ing. Markéta Knížková

Referentka pro bakalářské studenty (P–Ž)

Magisterští studenti

Mgr. Věra Landová

Vedoucí Studijního oddělení
Referentka pro magisterské studenty

Další agendy a programy

Ivana Dolejšová

Referentka pro přijímací řízení, stipendia a pro program Athens

Zdeňka Kutinová

Referentka pro CŽV, poplatky a programy prg.ai Minor a Bioinformatika

Státní závěrečné zkoušky

Bc. Milana Kubíková

Referentka pro státní závěrečné zkoušky a promoce

Správci KOS

Mgr. Alena Libánská, Ph.D.

Ing. Ivan Halaška

Metodik systému KOS pro FIT, správce studijních plánů v systému KOS

Kde nás najdete?

Studijní oddělení sídlí ve 3. patře Nové budovy ČVUT. Referentku pro státní závěrečné zkoušky naleznete v 10. patře Budovy A.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta informačních technologií

Studijní oddělení
Thákurova 9
160 00 Praha 6
Česká republika

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.