Ing. Ivan Halaška

Metodik systému KOS pro FIT, správce studijních plánů v systému KOS