Partneři a sponzoři

S našimi partnery spolupracujeme na výzkumných a inovačních projektech. Program partnerství je zaměřen na propagaci společných projektů, ale i na budování značky partnera na fakultě i mimo prostřednictvím mediálních výstupů. Naše sponzory propojujeme se studenty v rámci našeho kariérního veletrhu COFIT.

Jak se stát partnerem či sponzorem

Máte zájem o spolupráci?

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Oddělení pro spolupráci s průmyslem.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Ing. Jana Hacmacová

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.