Ing. Jakub Novák

Proděkan pro spolupráci s průmyslem

Pozice

zaměstnanec Oddělení pro spolupráci s průmyslem
vedoucí Oddělení pro spolupráci s průmyslem
proděkan pro spolupráci s průmyslem Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
externí učitel Katedra aplikované matematiky