Ing. Jakub Novák

Projekty

Software pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočky

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 0000605
Období
2021
Popis
Předmětem inovačního voucheru pro společnost NetRex s.r.o. je implementace softwarové aplikace, jejímž cílem je analýza chování osob před výlohou prodejny za pomocí aplikace algoritmů umělé inteligence. Výstupem aplikace by měli být agregované informace o aktivitě osob, které se před výlohou objeví, včetně odhadu jejich biometrických údajů (pohlaví, věk, rasa atd.). To vše v souladu s požadavky GDPR.

Systém pro detekci defektů materiálů

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010430
Období
2017
Popis
Předmětem služby inovačního voucheru pro společnost HS Project, spol. s r.o., je optimalizace kontrolních procesů, vývoj a výzkum dílčích prvků softwaru a hardwaru pro automatizovanou vizuální kontrolu defektů izolačních desek na výrobní lince.

Vytvoření bezpečného systému pro dopravu

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010967
Období
2017
Popis
Cílem projektu je návrh a realizace prototypu bezpečného systému pro dopravu, zamřeného na detekci bezpečného rozestupu mezi vozidly.

Vývoj zařízení pro automatické vyhodnocení indikací defektů metody magnetické práškové a metody fluorescenční penetrační

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW03010536
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.