Oddělení pro vědu a výzkum

 • Oddělení pro vědu a výzkum
 • Lidé

Na Oddělení pro vědu a výzkum se zabýváme vším, co souvisí s vědecko-výzkumnou činností fakulty, včetně doktorského studia a habilitačních a jmenovacích řízení. Poskytujeme podporu při podávání projektových žádostí do národních a mezinárodních veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a zajišťujeme agendu spojenou s řešením vědecko-výzkumných projektů přijatých k financování.

Oddělení pro vědu a výzkum zajišťuje:

 • Agendu doktorského studia
 • Agendu tuzemské grantové činnosti, SGS grantů a vědecko-výzkumných projektů (grantů)
 • Agendu Vědecké rady FIT a Oborové rady programu DSP Informatika
 • Správu a organizaci habilitačních a jmenovacích řízení
 • Kontrolu vykazování publikační činnosti doktorandů a akademických pracovníků
 • Podporu při podávání projektových žádostí do národních a mezinárodních veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji
 • Koordinaci akce Výzkumné léto na FIT

Úřední hodiny

Referentku pro doktorské studium, Mgr. Lenku Fryčovou, můžete kontaktovat e-mailem na lenka.frycova@fit.cvut.cz či telefonicky na tel. +420 733 690 890 nebo ji můžete zastihnout v místnosti T9:342a v daných úředních hodinách.

  Referentka pro doktorské studium
Pondělí 09:00–11:00
Středa 13:00–15:00
Čtvrtek 14:00–16:00
 • Schůzku s Mgr. Ing. Ladislavou Smítkovou Janků, Ph.D., která má na starosti agendu grantů a se kterou můžete konzultovat národní a mezinárodní projekty, je nutné nejdříve domluvit e-mailem.
 • Konzultaci s proděkanem pro vědu a výzkum doc. Štěpánem Starostou si prosím také nejdříve domluvte přes e-mail.

Kontakt

Pokud chcete zjistit podrobnosti k nějakému z grantů nebo chcete oznámit jeho podání, můžete nás kontaktovat na jednotný e-mail granty@fit.cvut.cz.

doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Lenka Fryčová

Referentka pro doktorské studium

Ing. Ivana Pešková

Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.

Tajemnice

Aleš Rýznar, M.A.

Kde nás najdete?

Oddělení pro vědu a výzkum
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost T9:342a
(Nová budova ČVUT, 3. patro)
Thákurova 9
Praha 6 – Dejvice
160 00