doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Pozice

vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum
proděkan pro vědu a výzkum Fakulta informačních technologií
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky