doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Projekty

23rd International Student Conference on Electrical Engineering

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 25/19/F3
Období
2019
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2019 je třiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference www.cvut.cz/poster

Algoritmy pro cirkulární morfismy a jejich pevné body

Program
Postdoktorandské granty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GP13-35273P
Období
2013 - 2015
Popis
Faktorová komplexita je jedna z nejzkoumanějších vlastností nekonečných slov. Známá metoda pro její výpočet se opírá o bilaterální řády bispeciálních faktorů. U pevných bodů cirkulárních morfismů lze pozorovat pravidelnost (v jistém smyslu) ve výskytech bispeciálních faktorů a jejich bilaterálních řádů. Tento projekt se zaměřuje na detailní prozkoumání této pravidelnosti a její využítí k návrhu obecného algoritmu pro efektivní výpočet faktorové komplexity pro pevné body cirkulárních morfismů. Faktorová komplexita a bispeciální řády jsou dále spjaty s dalšími vlastnostmi nekonečných slov a v druhé části projektu se na ně hodláme zaměřit. Cílem projektu je využít analýzu bispeciálních faktorů k odvození dalších vztahů a navržení algoritmů pro výpočet dalších vlastností jako je palindromický defekt a kritický exponent. Součástí projektu je implementace navržených algoritmů jako součást open-source matematického software Sage.

DReD@FIT 2019 - Doctoral Research Days at FIT

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 51/19/F8
Období
2019
Popis
Cílem studentské konference je prezentovat výsledky doktorandů z FIT. Jedná se o celofakultní akci. Účast doktorandů v prezenční formě studia bude povinná, pro ostatní dobrovolná. Konference bude probíhat v prostorách FIT, mimo doktorandy budou přizvání školitelé, členové ORP a další ak. pracovníci FIT a externí spolupracovníci. Doktorandi budou prezentovat dílčí výsledky práce na tématu své dizertační práce, prezentace budou probíhat v angličtině s důrazem na zpětnou vazbu pro studenty. Konference bude rozdělena do celkem 2 dnů, aby bylo možno zajistit co největší účast ak. pracovníků FIT. Princip konference je inspirován úspěšnou konferencí SVK "Doktorandské dny" konané na FJFI, a jejím cílem je poskytnout prostředek ke zvýšení kvality a úspěšnosti doktorského studia na FIT.

Formalizace kombinatoriky na slovech

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA20-20621S
Období
2020 - 2023
Popis
Kombinatorika na slovech je oblast diskrétní matematiky, která jako jiné kombinatorické obory přirozeně tíhne k technickým a pracným důkazům, často obsahujícím opakování podobných úvah a rozsáhlé rozbory případů. Jako taková je vhodná k počítačově ověřitelné formalizaci, o kterou se však dosud nikdo vážněji nepokusil. Naším úmyslem je formalizovat základní teorii konečných slov v dokazovacím asistentu Isabelle/HOL a poté se zaměřit na rozsáhlý projekt klasifikace binárních ekvivalenčních slov, který svou komplexností již naráží na meze běžné lidské kontroly. Projekt jednak nepochybným způsobem zpřístupní existující výsledky, jednak bude ohledávat jejich hranice a testovat schonost automatických dokazovacích nástrojů nalézat v této oblasti nová fakta, nebo alespoň urychlit lidský výzkum.

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 36/12/F8
Období
2012
Popis
Cílem této studentské konference Meeting on Languages (MELA) je umožnit interakci studentů a doktorandů dvou výzkumných skupin existujících na dvou fakultách ČVUT: skupiny Stringology na FIT a TIGR (Theoretical Informatics GRoup) na FJFI. Obě skupiny se zabývají slovy, jazyky (tedy řetězci a množinami řetězců znaků z konečné abecedy) a automaty a slova, jazyky, automaty a jejich různé aplikace budou hlavním tématem konference. Obě výzkumné skupiny se již setkali na mikrokonferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata z r. 2011. Konferencí MELA bychom chtěli na tuto úspěšnou akci navázat a rozšířit přehled studentů o další témata z oboru teorie jazyků a automatů řešená na různých pracovištích v ČR a na Slovensku, protože k účasti jsou zváni i doktorandi mimo ČVUT. Na konferenci kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI počítáme s přítomností dalších 10-15 účastníků, jejichž vědecká práce úzce souvisí s tématem setkání MELA, a to z univerzit v Brně, Ostrav

POSTER 2018

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 19/18/F3
Období
2018
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2018 je dvaadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 21/20/F3
Období
2020
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2020 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 23/21/F3
Období
2021
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2022

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 26/22/F3
Období
2022
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2022 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 26/23/F3
Období
2023
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2023 je pětadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 28/24/F3
Období
2024
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2024 je šestadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference https://poster.fel.cvut.cz/poster2024/.

Rozpoznatelnost a spektra minimálních Cantorových systémů

Program
Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
8J18FR048
Období
2018 - 2019
Popis
Projekt se skládá ze dvou částí. První část se věnuje studiu spekter minimálních Cantorových systémů. Přesněji se zaobírá získání nových příkladů minimálních Cantorových systémů, které mají předepsanou grupu spojitých vlastních čísel v rámci jedné třídy vzhledem k silné orbitové ekvivalenci. Tyto příklady budou získávány pomocí algoritmů řetězových zlomků. Druhá část projektu se zaobírá studiem S-adických systémů, které reprezentují jiný pohled na algoritmy řetězových zlomků. Klíčová pojem, který spojuje obě části, je rozpoznatelnost.

Strings meet Words

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 45/13/F8
Období
2013
Popis
Cílem konference je umožnit setkání studentů a doktorandů, kteří se věnují slovům, jazykům a automatům a aplikacím této tématiky. Konference má dále navázat na předešlá setkání dvou výzkumných skupin, které se této tématice věnují: skupiny Prague Stringology Club na FIT a Theoretical Informatics GRoup (TIGR) na FJFI. Skupiny se na konferenci potkaly již dvakrát: v roce 2012 na konferenci Meeting on Languages (MELA) a v roce 2011 na konferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata. Kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI plánujeme na konferenci pozvat i odborníky a studenty z jiných pracovišt nejen v ČR a rozšířit tak přehled účastníků a umožnit navázat nové spolupráce.