Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované matematiky