Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIK-MLO Matematická logika
BIK-LIN Lineární algebra
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1
BI-LA1.21 Lineární algebra 1
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2
BI-LA2.21 Lineární algebra 2

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I
MI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II
NIE-PDL Practical Deep Learning

Celofakultní předměty

Kód Název předmětu
UKR-PKM Preparatory Mathematics for Ukrainian refugees