Proč spolupracovat s FIT

Nový pohled na vaše zakázky, chybějící pracovní síla, kvalitní pracovníci s neutuchající chutí čelit novým výzvám – to je jen střípek toho, co získáte, když se pustíte do spolupráce s námi. Ať už zvolíte spolupráci na výzkumu a inovacích, dlouhodobé partnerství či sponzorství, stanete se součástí nadšené IT komunity plné nadějných talentů, jež v budoucnu posunou hranice informatiky.

1.

Máme široký rozhled i hlubokou expertízu

Naše studenty vychováváme nejen k tomu aby byli excelentní inženýři, ale prostřednictvím fakultních akcí je zapojujeme do reálných projektů a do výzkumu (například Výlet). Jako jedni z mála máme prestižní ERC advanced grant v oblasti počítačových věd.

Pěstujeme podnikatelského ducha a podporujeme kulturu startupů a inovací. Pomáháme akademikům k efektivní prezentaci jejich výzkumu směrem k podnikům a investorům. Budujeme interní týmy, které se zaměřují na výzkum ve strategických oblastech.

Jakým tématům se věnujeme

2.

Zkušenost s desítkami smluvních projektů

Cílem fakulty je orientovat výzkum na zajímavé oblasti, o které může mít zájem více firem (nejen z řad našich partnerů). Takové výstupy se pak dají opakovaně licencovat, což přináší vyšší efektivitu i vyšší dopad našeho výzkumu. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti umělé inteligence, zpracování obrazu, bezpečnosti, sítí, vývoje programovacích jazyků a překladačů, digitálního návrhu, 3D tisku a mnoha dalších.

Úspěšné projekty

3.

Jsme magnetem pro mozky, které baví myslet

Prostředí univerzity vybízí a motivuje k tvůrčí práci a myšlení. Podporujeme naše zaměstnance i studenty ve výzkumné a inovativní činnosti. Daří se nám budovat mezinárodní prostředí pro excelentní výzkum a přitahovat experty ze všech světových stran. Nabízíme kompetitivní finanční ohodnocení a postupně získáváme další spolufinancování z průmyslu, abychom přivábili ty nejlepší.

4.

Naše laboratoře jsou vám k dispozici

Přijďte se podívat do našich výzkumných laboratoří. Rádi vám ukážeme na čem pracujeme. Při spolupráci s podniky se nám vyplácí postupně pracovat na dílčích výzkumných projektech a v jisté fázi pozvednout partnerství  na vyšší úroveň založením společné laboratoře. V těchto laboratořích pak najdou zázemí nejen výzkumní pracovníci pracující na vašich projektech, ale i spolupracující studenti a vaši experti z řad zaměstnanců. Díky firemním laboratořím se nám daří udržet dlouhodobou strategickou spolupráci, lépe přenášet nejnovější teoretické poznatky do praxe a snáze lákat nové talenty.

Laboratoře

5.

Přes tisíc studentů zapojených do práce pro firmy

Našim studentům zajišťujeme atraktivní zadání z reálných firem. Často se tak setkávají s běžnou praxí už během studia. Práci na těchto projektech může být uznána v rámci jednotlivých předmětů. Studenti tak získají cenné kontakty a nové zkušenosti, firmy zase pracovní sílu, která pracuje s neobvyklým zápalem pro věc a často přináší i nový pohled na problém. 

6.

Vychovejte si svého budoucího kolegu

Vychovejte a ovlivňujte směřování studentů, se kterými navážete spolupráci. Naučte se s talentovanými studenty spolupracovat dlouhodobě a dejte jim atraktivní práci, aby nemuseli plnit své studijní povinnosti na jiných projektech.

Vedeme studenty k tomu, aby se mohli během studia podílet na zajímavých projektech, rozvíjet dovednosti a osvojovat si technologie a postupy využívané v praxi. Můžete tak spolupracovat s mladými talenty, ale i s jejich učiteli.

Partnerství a sponzorství

6,5

Potkávejte se přímo se studenty

Dvakrát ročně se můžete představit našim studentům přímo, a to na našem kariérním veletrhu COFIT. 

Veletrh COFIT

Máte zájem o spolupráci?

Vychováváme špičkové odborníky přispívající ke zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu podniků a institucí zejména v ČR. Systematicky budujeme vědecko-výzkumné kapacity, které nám umožňují předávat studentům nejnovější poznatky, ale i nabízet expertní konzultace a realizovat projekty ve spolupráci s podniky a institucemi.

Ing. Jana Hacmacová

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.