Studium s handicapem

Zrakové, sluchové, pohybové ani jiné postižení není překážkou pro studium na FIT. Jediné, co by našim studentům nemělo chybět, je bystrá mysl a chuť učit se novým věcem. Se vším ostatním jim dokážeme pomoci.

Bezbariérové prostory a akustické majáčky

Pohyb po hlavní budově naší fakulty je plně bezbariérový a naprosto komfortní i pro pohybově omezené studenty. Nevidomým usnadňují cestu fakultou hlasové majáčky, které mohou spouštět pomocí vlastních ovládacích zařízení.

Podrobnosti o bezbariérovém pohybu po fakultě

Služby pro studenty s handicapem

Ve studiu vám můžeme pomoci nejen různými technickými vychytávkami, jako jsou třeba tiskárny, jež zvládnou tisk hmatové grafiky, ale i zpřístupněním studijní literatury, zajištěním individuální výuky nebo studijní asistencí. Všechny služby má pod palcem ELSA – Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT.

Více o službách ELSA

Naše učebny jsou plně bezbariérové.

Kontakt

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA
Studentský dům, prostory CIPS

Bechyňova 3
Praha 6 – Dejvice
166 36 

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.