Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

15. 7. – 22. 9. 2024

Zápis do zimního semestru

2. 9. – 22. 9. 2024

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

10. 9. – 11. 9. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

23. 9. – 22. 12. 2024

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

23. 9. 2024 – 16. 2. 2025

ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025

1. 10. 2024

Imatrikulace

Imatrikulace bakalářských studentů prvního ročníku v Betlémské kapli.

4. 10. 2024

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

28. 10. 2024

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí), nahrazuje se 4. 11.

4. 11. 2024

Výuka probíhá jako v sudé pondělí

V liché pondělí 4. 11. probíhá výuka jako v sudé pondělí (náhrada za 28. 10.).

11. 11. – 24. 11. 2024

Předběžný zápis do letního semestru

23. 12. 2024 – 5. 1. 2025

Zimní prázdniny

6. 1. – 16. 2. 2025

Zkouškové období

6. 1. – 3. 3. 2025

Anketa hodnocení výuky v zimním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

9. 1. 2025

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

20. 1. 2025

Zrušení zapsaných předmětů bakalářským studentům prvního ročníku, kteří nezískali alespoň 3 zápočty

Netýká se studentů na studijním výjezdu a těch, kteří splňují podmínky pro pokračování ke studiu nebo mají již uzavřený zápis.

27. 1. – 16. 2. 2025

Zápis do zimního semestru

27. 1. – 28. 2. 2025

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

28. 1. 2025

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

3. 2. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů

Netýká se kombinovaného studia (BIK), studentů na studijním výjezdu a těch, kteří mají již uzavřený zápis.

10. 2. – 14. 2. 2025

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

14. 2. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

17. 2. – 30. 6. 2025

LETNÍ SEMESTR 2024/2025

17. 2. – 18. 5. 2025

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

2. 3. 2025

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

27. 3. 2025

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

31. 3. 2025

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

14. 4. – 27. 4. 2025

Předběžný zápis do zimního semestru

18. 4. 2025

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

21. 4. 2025

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 28. 4.

28. 4. 2025

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudé pondělí 28. 4. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 21. 4.).

29. 4. 2025

Výuka probíhá jako v lichý čtvrtek

V sudé úterý 29. 4. probíhá výuka jako v lichý čtvrtek (náhrada za 8. 5.).

1. 5. 2025

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý čtvrtek).

8. 5. 2025

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý čtvrtek), nahrazuje se 29. 4.

14. 5. 2025

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudá středa).

16. 5. 2025

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

19. 5. – 15. 9. 2025

Anketa hodnocení výuky v letním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

19. 5. – 30. 6. 2025

Zkouškové období

3. 6. 2025

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

16. 6. – 27. 6. 2025

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

30. 6. – 31. 8. 2025

Letní prázdniny

7. 7. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na studijním výjezdu.

14. 7. – 21. 9. 2025

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 21. 9. 2025

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

9. 9. – 10. 9. 2025

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

22. 9. 2025

AKADEMICKÝ ROK 2025/2026

3. 10. 2025

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2025

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

15. 7. – 22. 9. 2024

Zápis do zimního semestru

2. 9. – 22. 9. 2024

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

10. 9. – 11. 9. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

23. 9. 2024 – 16. 2. 2025

ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025

23. 9. – 22. 12. 2024

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

4. 10. 2024

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

28. 10. 2024

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí), nahrazuje se 4. 11.

4. 11. 2024

Výuka probíhá jako v sudé pondělí

V liché pondělí 4. 11. probíhá výuka jako v sudé pondělí (náhrada za 28. 10.).

11. 11. – 24. 11. 2024

Předběžný zápis do letního semestru

13. 12. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

23. 12. 2024 – 5. 1. 2025

Zimní prázdniny

6. 1. – 16. 2. 2025

Zkouškové období

6. 1. – 3. 3. 2025

Anketa hodnocení výuky v zimním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

9. 1. 2025

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

27. 1. – 16. 2. 2025

Zápis do zimního semestru

27. 1. – 28. 2. 2025

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

28. 1. 2025

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

3. 2. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů

Netýká se kombinovaného studia (BIK), studentů na studijním výjezdu a těch, kteří mají již uzavřený zápis.

10. 2. – 14. 2. 2025

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

14. 2. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

17. 2. – 30. 6. 2025

LETNÍ SEMESTR 2024/2025

17. 2. – 18. 5. 2025

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

2. 3. 2025

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

27. 3. 2025

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

31. 3. 2025

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

14. 4. – 27. 4. 2025

Předběžný zápis do zimního semestru

18. 4. 2025

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

21. 4. 2025

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 28. 4.

28. 4. 2025

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudé pondělí 28. 4. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 21. 4.).

29. 4. 2025

Výuka probíhá jako v lichý čtvrtek

V sudé úterý 29. 4. probíhá výuka jako v lichý čtvrtek (náhrada za 8. 5.).

1. 5. 2025

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý čtvrtek).

8. 5. 2025

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý čtvrtek), nahrazuje se 29. 4.

9. 5. 2025

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

14. 5. 2025

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudá středa).

19. 5. – 15. 9. 2025

Anketa hodnocení výuky v letním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

19. 5. – 30. 6. 2025

Zkouškové období

27. 5. 2025

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

9. 6. – 13. 6. 2025

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

30. 6. – 31. 8. 2025

Letní prázdniny

7. 7. 2025

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na studijním výjezdu.

14. 7. – 21. 9. 2025

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 21. 9. 2025

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

9. 9. – 10. 9. 2025

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

22. 9. 2025

AKADEMICKÝ ROK 2025/2026

3. 10. 2025

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2025

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

2. 8. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

2. 9. – 13. 9. 2024

Odborné rozpravy (náhradní termín)

2. 9. 2024

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na podzimní termín SDZ.

2. 9. 2024

Zápis do DSP v zimním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

9. 9. 2024

Náhradní termín zápisu do DSP v zimním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–11:00.

9. 9. 2024

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

20. 9. 2024

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

23. 9. 2024 – 16. 2. 2025

ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025

30. 9. 2024

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

2. 10. 2024

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za letní semestr 2023/2024.

11. 10. 2024

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

18. 10. 2024

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na letní semestr 2024/2025.

28. 10. 2024

Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí), nahrazuje se 4. 11.

4. 11. – 15. 11. 2024

Státní doktorské zkoušky (podzimní termín)

13. 12. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

13. 12. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

23. 12. 2024 – 5. 1. 2025

Zimní prázdniny

13. 1. – 17. 1. 2025

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2024/2025.

3. 2. – 14. 2. 2025

Odborné rozpravy

3. 2. 2025

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

3. 2. 2025

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

3. 2. 2025

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

10. 2. 2025

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–11:00.

14. 2. 2025

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

17. 2. – 30. 6. 2025

LETNÍ SEMESTR 2024/2025

21. 2. 2025

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

7. 3. 2025

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

7. 3. 2025

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2024/2025.

21. 3. 2025

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2025/2026.

7. 4. – 17. 4. 2025

Státní doktorské zkoušky (jarní termín)

18. 4. 2025

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

21. 4. 2025

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 28. 4.

1. 5. 2025

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý čtvrtek).

8. 5. 2025

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý čtvrtek), nahrazuje se 29. 4.

9. 5. 2025

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

9. 5. 2025

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2025/2026. Podrobnosti.

14. 5. 2025

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudá středa).

9. 6. – 13. 6. 2025

Odborné rozpravy

9. 6. – 13. 6. 2025

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2025/2026.

20. 6. 2025

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

30. 6. – 31. 8. 2025

Letní prázdniny

4. 8. 2025

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

1. 9. – 12. 9. 2025

Odborné rozpravy (náhradní termín)

22. 9. 2025

AKADEMICKÝ ROK 2025/2026

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.