Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

20. 9. 2021 – 13. 2. 2022

ZIMNÍ SEMESTR

20. 9. – 19. 12. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

20. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zimní prázdniny

3. 1. – 13. 2. 2022

Zkouškové období

6. 1. 2022

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

17. 1. 2022

Zrušení zapsaných předmětů bakalářským studentům prvního ročníku, kteří nezískali alespoň 3 zápočty

Netýká se studentů, kteří již získali 15 kreditů, a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

24. 1. – 13. 2. 2022

Zápis do letního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

27. 1. 2022

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

31. 1. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru

Netýká se kombinovaného studia (BIK) a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

7. 2. – 11. 2. 2022

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

14. 2. – 26. 6. 2022

LETNÍ SEMESTR

14. 2. – 15. 5. 2022

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

14. 2. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

25. 2. 2022

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

17. 3. 2022

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

11. 4. – 24. 4. 2022

Předběžný zápis do zimního semestru

15. 4. 2022

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

18. 4. 2022

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

11. 5. 2022

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

12. 5. 2022

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

16. 5. – 26. 6. 2022

Zkouškové období

2. 6. 2022

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

13. 6. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

13. 6. – 24. 6. 2022

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

27. 6. – 31. 8. 2022

Letní prázdniny

8. 7. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu v rámci výměnných programů.

11. 7. – 18. 9. 2022

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 18. 9. 2022

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

8. 9. – 9. 9. 2022

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

20. 9. 2021 – 13. 2. 2022

ZIMNÍ SEMESTR

20. 9. – 19. 12. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

20. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zimní prázdniny

3. 1. – 13. 2. 2022

Zkouškové období

6. 1. 2022

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

24. 1. – 13. 2. 2022

Zápis do letního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

27. 1. 2022

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

31. 1. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru

Netýká se kombinovaného studia (BIK) a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

7. 2. – 11. 2. 2022

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

14. 2. – 26. 6. 2022

LETNÍ SEMESTR

14. 2. – 15. 5. 2022

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

14. 2. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

25. 2. 2022

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

17. 3. 2022

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

11. 4. – 24. 4. 2022

Předběžný zápis do zimního semestru

15. 4. 2022

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

18. 4. 2022

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

5. 5. 2022

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

11. 5. 2022

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

16. 5. – 26. 6. 2022

Zkouškové období

26. 5. 2022

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

6. 6. – 10. 6. 2022

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

13. 6. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

27. 6. – 31. 8. 2022

Letní prázdniny

8. 7. 2022

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu v rámci výměnných programů.

11. 7. – 18. 9. 2022

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 18. 9. 2022

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

8. 9. – 9. 9. 2022

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

20. 9. 2021 – 13. 2. 2022

ZIMNÍ SEMESTR

15. 12. 2021

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

15. 12. 2021

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2021/2022.

20. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Zimní prázdniny

17. 1. – 21. 1. 2022

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2021/2022.

1. 2. 2022

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2022

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2022

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

7. 2. – 11. 2. 2022

Odborné rozpravy

7. 2. 2022

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00.

14. 2. – 26. 6. 2022

LETNÍ SEMESTR

18. 2. 2022

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

18. 2. 2022

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

28. 2. 2022

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2021/2022.

11. 3. 2022

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

25. 3. 2022

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2022/2023.

8. 4. – 14. 4. 2022

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

15. 4. 2022

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

18. 4. 2022

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

11. 5. 2022

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

13. 5. 2022

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2022/2023.

13. 5. 2022

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

13. 6. – 17. 6. 2022

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2022/2023.

13. 6. – 17. 6. 2022

Odborné rozpravy

24. 6. 2022

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

27. 6. – 31. 8. 2022

Letní prázdniny

1. 8. 2022

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

5. 9. – 16. 9. 2022

Odborné rozpravy – náhradní termín