17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 5. 7. 2020

Období výuky

Výuku na FIT předpokládáme maximálně do 31. 5. 2020 (typicky u předmětů s laboratorní výukou, kde to není možné zvládnout online dříve). Termín 5. 7. 2020 je dán novým harmonogramem ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

18. 5. – 20. 9. 2020

Zkouškové období

4. 6. 2020

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ. Více na Courses.

4. 6. 2020

Odevzdání bakalářské práce

Nejzazší termín pro odevzdání bakalářské práce. Více na Courses.

11. 6. 2020

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Více na Courses.

15. 6. 2020

Odevzdání hodnocení a posudků bakalářských prací

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem. Více na Courses.

22. 6. – 3. 7. 2020

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů.

29. 6. 2020

Přijímací zkouška do bakalářského a magisterského programu

Na přijímací zkoušku se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do do 3. 6. (bakaláři), nebo do 21. 6. (magistři).

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

8. 7. – 9. 7. 2020

Zápis nových bakalářských a magisterských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 2. 7.

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

30. 7. 2020

Odevzdání závěrečné práce

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné práce pro druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

30. 7. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k druhému termínu SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

31. 8. – 11. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky

Druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

29. 9. – 30. 9. 2020

Promoce

Termín je určen i pro absolventy, kteří udělali státnice již v únoru.

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 5. 7. 2020

Období výuky

Výuku na FIT předpokládáme maximálně do 31. 5. 2020 (typicky u předmětů s laboratorní výukou, kde to není možné zvládnout online dříve). Termín 5. 7. 2020 je dán novým harmonogramem ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

18. 5. – 20. 9. 2020

Zkouškové období

4. 6. 2020

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Více na Courses.

8. 6. 2020

Odevzdání hodnocení a posudků diplomových prací

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem. Více na Courses.

15. 6. – 19. 6. 2020

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Více na Courses.

29. 6. 2020

Přijímací zkouška do bakalářského a magisterského programu

Na přijímací zkoušku se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do do 3. 6. (bakaláři), nebo do 21. 6. (magistři).

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

8. 7. – 9. 7. 2020

Zápis nových bakalářských a magisterských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 2. 7.

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

30. 7. 2020

Odevzdání závěrečné práce

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné práce pro druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

30. 7. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k druhému termínu SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

31. 8. – 11. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky

Druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

29. 9. – 30. 9. 2020

Promoce

Termín je určen i pro absolventy, kteří udělali státnice již v únoru.

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

1. 6. 2020

Státní doktorské zkoušky

15. 6. – 19. 6. 2020

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2020/2021.

24. 6. 2020

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

1. 9. 2020

Přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě.

7. 9. – 18. 9. 2020

Odborné rozpravy

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr