Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

15. 2. – 16. 5. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

18. 3. 2021

Promoce

Pokud by vzhledem ke karanténním opatřením promoce nemohly proběhnout, bude stanoven další náhradní termín, pravděpodobně v dubnu 2021.

2. 4. 2021

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

12. 4. – 25. 4. 2021

Předběžný zápis do zimního semestru

12. 5. 2021

Rektorský den

Výuka (lichá středa) se nahrazuje sportovními aktivitami.

13. 5. 2021

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ a pro odevzdání bakalářských prací.

17. 5. – 27. 6. 2021

Zkouškové období

3. 6. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení.

14. 6. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

14. 6. – 25. 6. 2021

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů.

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

9. 7. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu podle výměnných programů.

12. 7. – 19. 9. 2021

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 19. 9. 2021

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

9. 9. – 10. 9. 2021

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

1. 10. 2021

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty ERASMUS

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

15. 2. – 16. 5. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

18. 3. 2021

Promoce

Pokud by vzhledem ke karanténním opatřením promoce nemohly proběhnout, bude stanoven další náhradní termín, pravděpodobně v dubnu 2021.

2. 4. 2021

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

12. 4. – 25. 4. 2021

Předběžný zápis do zimního semestru

6. 5. 2021

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MSZZ a pro odevzdání diplomových prací.

12. 5. 2021

Rektorský den

Výuka (lichá středa) se nahrazuje sportovními aktivitami.

17. 5. – 27. 6. 2021

Zkouškové období

27. 5. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení.

7. 6. – 11. 6. 2021

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů.

14. 6. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

9. 7. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu podle výměnných programů.

12. 7. – 19. 9. 2021

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 19. 9. 2021

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

9. 9. – 10. 9. 2021

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

1. 10. 2021

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty ERASMUS

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

1. 3. 2021

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2020/2021.

12. 3. 2021

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

26. 3. 2021

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2021/2022.

2. 4. 2021

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek).

5. 4. 2021

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

12. 4. – 16. 4. 2021

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

12. 5. 2021

Rektorský den

Výuka (lichá středa) se nahrazuje sportovními aktivitami.

14. 5. 2021

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

14. 6. – 18. 6. 2021

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

25. 6. 2021

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

2. 8. 2021

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

6. 9. – 17. 9. 2021

Odborné rozpravy