Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 16. 5. 2020

Období výuky

Výuka probíhá ve 13 týdnech.

10. 4. 2020

Velký pátek (státní svátek)

Dne 10. 4. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudý čtvrtek).

13. 4. 2020

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Dne 13. 4. (sudé pondělí) výuka odpadá.

14. 4. – 24. 4. 2020

Předběžný zápis do zimního semestru

30. 4. 2020

Výuka probíhá jako v lichý pátek

Dne 30. 4. (sudý čtvrtek) probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 10. 4.).

1. 5. 2020

Svátek práce (státní svátek)

Dne 1. 5. (sudý pátek) výuka odpadá.

8. 5. 2020

Den vítězství (státní svátek)

Dne 8. 5. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudé úterý).

12. 5. 2020

Výuka probíhá jako v lichý pátek

Dne 12. 5. (sudé úterý) probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 8. 5.).

13. 5. 2020

Rektorský den

Dne 13. 5. (sudá středa) se výuka nahrazuje sportovními aktivitami.

14. 5. 2020

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ.

14. 5. 2020

Odevzdání bakalářské práce

Nejzazší termín pro odevzdání bakalářské práce.

18. 5. – 27. 6. 2020

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů.

2. 6. 2020

Přijímací zkouška do bakalářského a magisterského programu

Na přijímací zkoušku se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 28. 5.

4. 6. 2020

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení.

8. 6. 2020

Odevzdání hodnocení a posudků bakalářských prací

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem.

15. 6. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru.

15. 6. – 26. 6. 2020

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů.

29. 6. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

29. 6. 2020

Zápis nových bakalářských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 21. 6.

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

10. 9. – 11. 9. 2020

Promoce

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 16. 5. 2020

Období výuky

Výuka probíhá ve 13 týdnech.

10. 4. 2020

Velký pátek (státní svátek)

Dne 10. 4. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudý čtvrtek).

13. 4. 2020

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Dne 13. 4. (sudé pondělí) výuka odpadá.

14. 4. – 24. 4. 2020

Předběžný zápis do zimního semestru

30. 4. 2020

Výuka probíhá jako v lichý pátek

Dne 30. 4. (sudý čtvrtek) probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 10. 4.).

1. 5. 2020

Svátek práce (státní svátek)

Dne 1. 5. (sudý pátek) výuka odpadá.

7. 5. 2020

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k MSZZ.

7. 5. 2020

Odevzdání diplomové práce

Nejzazší termín pro odevzdání diplomové práce.

8. 5. 2020

Den vítězství (státní svátek)

Dne 8. 5. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudé úterý).

12. 5. 2020

Výuka probíhá jako v lichý pátek

Dne 12. 5. (sudé úterý) probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 8. 5.).

13. 5. 2020

Rektorský den

Dne 13. 5. (sudá středa) se výuka nahrazuje sportovními aktivitami.

18. 5. – 27. 6. 2020

Zkouškové období

Zkouškové období trvá 6 týdnů.

28. 5. 2020

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení.

1. 6. 2020

Odevzdání hodnocení a posudků diplomových prací

Nejzazší termín pro odevzdání hodnocení vedoucím práce a posudku oponentem.

2. 6. 2020

Přijímací zkouška do bakalářského a magisterského programu

Na přijímací zkoušku se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 28. 5.

8. 6. – 12. 6. 2020

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů.

15. 6. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru.

29. 6. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

2. 9. 2020

Zápis nových magisterských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 23. 8.

10. 9. – 11. 9. 2020

Promoce

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

10. 4. 2020

Velký pátek (státní svátek)

Dne 10. 4. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudý čtvrtek).

13. 4. 2020

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Dne 13. 4. (sudé pondělí) výuka odpadá.

14. 4. – 17. 4. 2020

Státní doktorské zkoušky

1. 5. 2020

Svátek práce (státní svátek)

Dne 1. 5. (sudý pátek) výuka odpadá.

8. 5. 2020

Den vítězství (státní svátek)

Dne 8. 5. (lichý pátek) výuka odpadá, nahrazuje se 12. 5. (sudé úterý).

13. 5. 2020

Rektorský den

Dne 13. 5. (sudá středa) se výuka nahrazuje sportovními aktivitami.

15. 5. 2020

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2020/2021.

15. 6. – 19. 6. 2020

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2020/2021.

24. 6. 2020

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

29. 6. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

1. 9. 2020

Přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě.

7. 9. – 18. 9. 2020

Odborné rozpravy