Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

19. 9. 2022 – 19. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

19. 9. – 18. 12. 2022

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Zimní prázdniny

2. 1. – 19. 2. 2023

Zkouškové období

5. 1. 2023

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

16. 1. 2023

Zrušení zapsaných předmětů bakalářským studentům prvního ročníku, kteří nezískali alespoň 3 zápočty

Netýká se studentů, kteří již získali 15 kreditů, a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

30. 1. – 19. 2. 2023

Zápis do letního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

31. 1. 2023

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

6. 2. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru

Netýká se kombinovaného studia (BIK) a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

13. 2. – 17. 2. 2023

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

20. 2. – 2. 7. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023

20. 2. – 21. 5. 2023

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

20. 2. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

3. 3. 2023

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

30. 3. 2023

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

31. 3. 2023

Přihlášení do magisterského (nebo bakalářského) programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do navazujícího magisterského (nebo bakalářského) programu. Podrobnosti.

6. 4. 2023

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudý čtvrtek 6. 4. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 10. 4.).

7. 4. 2023

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

10. 4. 2023

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 6. 4.

17. 4. – 30. 4. 2023

Předběžný zápis do zimního semestru

1. 5. 2023

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

2. 5. 2023

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudé úterý 2. 5. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 8. 5.).

8. 5. 2023

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2023

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

11. 5. 2023

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

17. 5. 2023

Výuka probíhá jako v lichou středu

V sudou středu 17. 5. probíhá výuka jako v lichou středu (náhrada za 10. 5.).

22. 5. – 2. 7. 2023

Zkouškové období

6. 6. 2023

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

19. 6. – 30. 6. 2023

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

3. 7. – 3. 9. 2023

Letní prázdniny

7. 7. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu v rámci výměnných programů.

10. 7. – 24. 9. 2023

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 24. 9. 2023

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

12. 9. – 13. 9. 2023

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

6. 10. 2023

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 9. 2022 – 19. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

19. 9. – 18. 12. 2022

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

14. 12. 2022

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2022/2023. Podrobnosti.

19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Zimní prázdniny

2. 1. – 19. 2. 2023

Zkouškové období

5. 1. 2023

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

30. 1. – 19. 2. 2023

Zápis do letního semestru

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

31. 1. 2023

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

6. 2. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru

Netýká se kombinovaného studia (BIK) a těch, kteří jsou na výjezdu v rámci výměnných programů.

13. 2. – 17. 2. 2023

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

20. 2. – 2. 7. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023

20. 2. – 21. 5. 2023

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

20. 2. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

3. 3. 2023

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

30. 3. 2023

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

31. 3. 2023

Přihlášení do magisterského (nebo bakalářského) programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do navazujícího magisterského (nebo bakalářského) programu. Podrobnosti.

6. 4. 2023

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudý čtvrtek 6. 4. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 10. 4.).

7. 4. 2023

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

10. 4. 2023

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 6. 4.

17. 4. – 30. 4. 2023

Předběžný zápis do zimního semestru

1. 5. 2023

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

2. 5. 2023

Výuka probíhá jako v liché pondělí

V sudé úterý 2. 5. probíhá výuka jako v liché pondělí (náhrada za 8. 5.).

4. 5. 2023

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

8. 5. 2023

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2023

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

12. 5. 2023

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2023/2024. Podrobnosti.

17. 5. 2023

Výuka probíhá jako v lichou středu

V sudou středu 17. 5. probíhá výuka jako v lichou středu (náhrada za 10. 5.).

22. 5. – 2. 7. 2023

Zkouškové období

30. 5. 2023

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

12. 6. – 16. 6. 2023

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

3. 7. – 3. 9. 2023

Letní prázdniny

7. 7. 2023

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu v rámci výměnných programů.

10. 7. – 24. 9. 2023

Zápis do zimního semestru

1. 9. – 24. 9. 2023

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

12. 9. – 13. 9. 2023

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

6. 10. 2023

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 9. 2022 – 19. 2. 2023

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

14. 12. 2022

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

14. 12. 2022

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2022/2023. Podrobnosti.

19. 12. 2022 – 1. 1. 2023

Zimní prázdniny

16. 1. – 20. 1. 2023

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2022/2023.

1. 2. 2023

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2023

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2023

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

6. 2. – 17. 2. 2023

Odborné rozpravy

8. 2. 2023

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat 9:00–12:00.

17. 2. 2023

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

17. 2. 2023

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

20. 2. – 2. 7. 2023

LETNÍ SEMESTR 2022/2023

6. 3. 2023

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2022/2023.

10. 3. 2023

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

24. 3. 2023

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2023/2024.

7. 4. 2023

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (sudý pátek).

10. 4. 2023

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 6. 4.

11. 4. – 21. 4. 2023

Státní doktorské zkoušky – jarní termín

1. 5. 2023

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

8. 5. 2023

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (liché pondělí), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2023

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (lichá středa).

12. 5. 2023

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2023/2024. Podrobnosti.

12. 5. 2023

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

12. 6. – 16. 6. 2023

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2023/2024.

12. 6. – 16. 6. 2023

Odborné rozpravy

23. 6. 2023

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

3. 7. – 3. 9. 2023

Letní prázdniny

2. 8. 2023

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

4. 9. – 15. 9. 2023

Odborné rozpravy – náhradní termín

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024