Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

25. 9. – 22. 12. 2023

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

23. 12. 2023 – 7. 1. 2024

Zimní prázdniny

8. 1. – 18. 2. 2024

Zkouškové období

8. 1. – 4. 3. 2024

Anketa hodnocení výuky v zimním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

11. 1. 2024

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

22. 1. 2024

Zrušení zapsaných předmětů bakalářským studentům prvního ročníku, kteří nezískali alespoň 3 zápočty

Netýká se studentů na studijním výjezdu a těch, kteří splňují podmínky pro pokračování ke studiu nebo mají již uzavřený zápis.

29. 1. – 18. 2. 2024

Zápis do letního semestru a tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

30. 1. 2024

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

5. 2. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů

Netýká se kombinovaného studia (BIK), studentů na studijním výjezdu a těch, kteří splňují podmínky pro pokračování ke studiu nebo mají již uzavřený zápis.

12. 2. – 16. 2. 2024

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 2. – 19. 5. 2024

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

19. 2. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

3. 3. 2024

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

25. 3. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

26. 3. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

29. 3. 2024

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek), nahrazuje se 5. 4.

1. 4. 2024

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

5. 4. 2024

Výuka probíhá jako v lichý pátek

V sudý pátek 5. 4. probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 29. 3.).

15. 4. – 28. 4. 2024

Předběžný zápis do zimního semestru

1. 5. 2024

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudá středa).

2. 5. 2024

Výuka probíhá jako v lichou středu

V sudý čtvrtek 2. 5. probíhá výuka jako v lichou středu (náhrada za 8. 5.).

8. 5. 2024

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichá středa), nahrazuje se 2. 5.

14. 5. 2024

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudé úterý).

16. 5. 2024

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

20. 5. – 30. 6. 2024

Zkouškové období

20. 5. – 16. 9. 2024

Anketa hodnocení výuky v letním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

4. 6. 2024

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

17. 6. – 28. 6. 2024

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

8. 7. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na studijním výjezdu.

15. 7. – 22. 9. 2024

Zápis do zimního semestru

2. 9. – 22. 9. 2024

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

10. 9. – 11. 9. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

23. 9. 2024

AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

4. 10. 2024

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

25. 9. – 22. 12. 2023

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

15. 12. 2023

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2023/2024. Podrobnosti.

23. 12. 2023 – 7. 1. 2024

Zimní prázdniny

8. 1. – 18. 2. 2024

Zkouškové období

8. 1. – 4. 3. 2024

Anketa hodnocení výuky v zimním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

11. 1. 2024

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce

29. 1. – 18. 2. 2024

Zápis do letního semestru a tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

30. 1. 2024

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ

5. 2. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří zatím nezískali alespoň 9 kreditů

Netýká se kombinovaného studia (BIK), studentů na studijním výjezdu a těch, kteří splňují podmínky pro pokračování ke studiu nebo mají již uzavřený zápis.

12. 2. – 16. 2. 2024

Státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 2. – 19. 5. 2024

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem sudý. Semestr se celkem skládá ze 6 lichých a 7 sudých týdnů.

19. 2. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

3. 3. 2024

Konec období mimořádných zápisů do letního semestru pro studenty Erasmus

25. 3. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

26. 3. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

29. 3. 2024

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek), nahrazuje se 5. 4.

1. 4. 2024

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

5. 4. 2024

Výuka probíhá jako v lichý pátek

V sudý pátek 5. 4. probíhá výuka jako v lichý pátek (náhrada za 29. 3.).

15. 4. – 28. 4. 2024

Předběžný zápis do zimního semestru

1. 5. 2024

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudá středa).

2. 5. 2024

Výuka probíhá jako v lichou středu

V sudý čtvrtek 2. 5. probíhá výuka jako v lichou středu (náhrada za 8. 5.).

8. 5. 2024

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichá středa), nahrazuje se 2. 5.

9. 5. 2024

Přihlášení k magisterské státní závěrečné zkoušce a odevzdání diplomové práce

10. 5. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

14. 5. 2024

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudé úterý).

20. 5. – 30. 6. 2024

Zkouškové období

20. 5. – 16. 9. 2024

Anketa hodnocení výuky v letním semestru

Možnost vyplnění Ankety ČVUT.

28. 5. 2024

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ

10. 6. – 14. 6. 2024

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Studijní oddělení informuje o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

8. 7. 2024

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na studijním výjezdu.

15. 7. – 22. 9. 2024

Zápis do zimního semestru

2. 9. – 22. 9. 2024

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů.

10. 9. – 11. 9. 2024

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

23. 9. 2024

AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

4. 10. 2024

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty Erasmus

7. 10. 2024

Výsledky ankety hodnocení výuky

Zveřejnění výsledků Ankety ČVUT akademické obci.

25. 9. 2023 – 18. 2. 2024

ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

15. 12. 2023

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

15. 12. 2023

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro letní semestr 2023/2024. Podrobnosti.

23. 12. 2023 – 7. 1. 2024

Zimní prázdniny

15. 1. – 19. 1. 2024

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro letní semestr 2023/2024.

1. 2. 2024

Přihlášení ke státní doktorské zkoušce

Nejzazší termín pro přihlášení na jarní termín SDZ.

1. 2. 2024

Odevzdání žádosti o finanční podporu doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání žádostí o finanční podporu doktorandů na následující semestr(y).

1. 2. 2024

Zápis do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

5. 2. – 16. 2. 2024

Odborné rozpravy

7. 2. 2024

Náhradní termín zápisu do DSP v letním semestru

Zápis do doktorského programu bude probíhat v 13:00–16:00.

16. 2. 2024

Rozhodnutí o přidělení finanční podpory doktorandů

19. 2. – 30. 6. 2024

LETNÍ SEMESTR 2023/2024

19. 2. 2024

Odevzdání ISP nových doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání individuálních studijních plánů nových doktorandů.

6. 3. 2024

Odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů

Nejzazší termín pro odevzdání semestrálních hodnocení doktorandů za zimní semestr 2023/2024.

9. 3. 2024

Schválení ISP doktorandů

Nejzazší termín pro schválení individuálních studijních plánů doktorandů.

22. 3. 2024

Vypsání témat dizertačních prací

Nejzazší termín pro vypsání témat dizertačních prací na zimní semestr 2024/2025.

29. 3. 2024

Velký pátek (státní svátek)

Výuka odpadá (lichý pátek), nahrazuje se 5. 4.

1. 4. 2024

Velikonoční pondělí (státní svátek)

Výuka odpadá (sudé pondělí).

8. 4. – 19. 4. 2024

Státní doktorské zkoušky (jarní termín)

1. 5. 2024

Svátek práce (státní svátek)

Výuka odpadá (sudá středa).

8. 5. 2024

Den vítězství (státní svátek)

Výuka odpadá (lichá středa), nahrazuje se 2. 5.

10. 5. 2024

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025. Podrobnosti.

10. 5. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

14. 5. 2024

Rektorský den

Výuka se nahrazuje sportovními aktivitami (sudé úterý).

10. 6. – 14. 6. 2024

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2024/2025.

10. 6. – 14. 6. 2024

Odborné rozpravy

21. 6. 2024

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů) – náhradní termín.

1. 7. – 31. 8. 2024

Letní prázdniny

2. 8. 2024

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k náhradnímu termínu odborné rozpravy a odevzdání odborné studie.

2. 9. – 13. 9. 2024

Odborné rozpravy (náhradní termín)

23. 9. 2024

AKADEMICKÝ ROK 2024/2025