17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 5. 7. 2020

Období výuky

Výuku na FIT předpokládáme maximálně do 31. 5. 2020 (typicky u předmětů s laboratorní výukou, kde to není možné zvládnout online dříve). Termín 5. 7. 2020 je dán novým harmonogramem ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

18. 5. – 20. 9. 2020

Zkouškové období

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

8. 7. – 9. 7. 2020

Zápis nových bakalářských a magisterských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 2. 7.

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

30. 7. 2020

Odevzdání závěrečné práce

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné práce pro druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

30. 7. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k druhému termínu SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

31. 8. – 11. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky

Druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

1. 9. – 18. 9. 2020

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

29. 9. – 30. 9. 2020

Promoce

Termín je určen i pro absolventy, kteří udělali státnice již v únoru.

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

17. 2. – 5. 7. 2020

Období výuky

Výuku na FIT předpokládáme maximálně do 31. 5. 2020 (typicky u předmětů s laboratorní výukou, kde to není možné zvládnout online dříve). Termín 5. 7. 2020 je dán novým harmonogramem ČVUT pro akademický rok 2019/2020.

18. 5. – 20. 9. 2020

Zkouškové období

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

8. 7. – 9. 7. 2020

Zápis nových bakalářských a magisterských studentů do studia

Na zápis se musíte registrovat v aplikaci přijímací řízení do 2. 7.

10. 7. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

13. 7. – 18. 9. 2020

Zápis do zimního semestru

30. 7. 2020

Odevzdání závěrečné práce

Nejzazší termín pro odevzdání závěrečné práce pro druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

30. 7. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Nejzazší termín pro podání přihlášky k druhému termínu SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

31. 8. – 11. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky

Druhý termín SZZ (pro studenty s relevantním důvodem). Více na Courses.

1. 9. – 18. 9. 2020

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr

21. 9. 2020

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří se nezapsali do dalšího semestru

29. 9. – 30. 9. 2020

Promoce

Termín je určen i pro absolventy, kteří udělali státnice již v únoru.

17. 2. – 20. 9. 2020

Letní semestr

6. 7. – 30. 8. 2020

Letní prázdniny

1. 9. 2020

Přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě.

7. 9. – 18. 9. 2020

Odborné rozpravy

21. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Zimní semestr