Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram ČVUT je společný celé univerzitě – definuje začátek a konec akademického roku, rektorský den apod., ostatní data jsou pro studenty pouze orientační. Vždy se řiďte harmonogramem FIT pro daný akademický rok a váš studijní program.

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

15. 2. – 16. 5. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

12. 5. 2021

Rektorský den

13. 5. 2021

Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce (standardní termín)

13. 5. 2021

Podání žádosti o posunutí bakalářské státní závěrečné zkoušky a odevzdání bakalářské práce na druhý termín

17. 5. – 27. 6. 2021

Zkouškové období

3. 6. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ (standardní termín)

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

9. 6. – 27. 6. 2021

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce (druhý termín)

Druhý termín je určen jen pro studenty, kteří splnili pravidla. Podrobnosti k SZZ a závěrečným pracím

14. 6. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

14. 6. – 25. 6. 2021

Bakalářské státní závěrečné zkoušky (standardní termín)

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

30. 6. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ (druhý termín)

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

9. 7. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu podle výměnných programů.

12. 7. – 19. 9. 2021

Zápis do zimního semestru

30. 8. – 3. 9. 2021

Státní závěrečné zkoušky (druhý termín)

Druhý termín je určen jen pro studenty, kteří splnili pravidla. Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

1. 9. – 19. 9. 2021

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

9. 9. – 10. 9. 2021

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

1. 10. 2021

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty ERASMUS

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

15. 2. – 16. 5. 2021

Období výuky

První výukový týden je v souladu s kalendářem lichý. Semestr se celkem skládá ze 7 lichých a 6 sudých týdnů.

12. 5. 2021

Rektorský den

17. 5. – 27. 6. 2021

Zkouškové období

27. 5. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k MSZZ (standardní termín)

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

7. 6. – 11. 6. 2021

Magisterské státní závěrečné zkoušky (standardní termín)

Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

9. 6. – 27. 6. 2021

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečné práce (druhý termín)

Druhý termín je určen jen pro studenty, kteří splnili pravidla. Podrobnosti k SZZ a závěrečným pracím

14. 6. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nezískali alespoň 21 kreditů

Neplatí pro studenty, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru nebo na výjezdu v rámci výměnných programů.

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

30. 6. 2021

Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k SZZ (druhý termín)

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení. Podrobnosti k SZZ.

9. 7. 2021

Zrušení zapsaných předmětů studentům, kteří nesplňují podmínky pro pokračování ve studiu

Netýká se studentů na výjezdu podle výměnných programů.

12. 7. – 19. 9. 2021

Zápis do zimního semestru

30. 8. – 3. 9. 2021

Státní závěrečné zkoušky (druhý termín)

Druhý termín je určen jen pro studenty, kteří splnili pravidla. Studijní oddělení informuje studenty a členy zkušebních komisí o přesném harmonogramu s předstihem nejméně 3 dnů. Podrobnosti k SZZ.

1. 9. – 19. 9. 2021

Tvorba rozvrhu

Studenti jsou vpouštěni do tvorby rozvrhu postupně dle váženého zisku kreditů za poslední dva semestry.

9. 9. – 10. 9. 2021

Promoce

Promoce absolventů v Betlémské kapli.

1. 10. 2021

Konec období mimořádných zápisů do zimního semestru pro studenty ERASMUS

15. 2. – 27. 6. 2021

Letní semestr

12. 5. 2021

Rektorský den

14. 5. 2021

Přihlášení do doktorského programu

Nejzazší termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

14. 6. – 18. 6. 2021

Přijímací řízení do doktorského programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro zimní semestr 2021/2022.

25. 6. 2021

Předběžné přihlášení k odborné rozpravě

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení k odborné rozpravě v září (stanovení oponentů).

28. 6. – 29. 8. 2021

Letní prázdniny

2. 8. 2021

Přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie

Nejzazší termín pro přihlášení k odborné rozpravě a odevzdání odborné studie.

6. 9. – 17. 9. 2021

Odborné rozpravy