Průvodce studiem

Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu

Studenti mají možnost zapisovat se do rozvrhu předmětů pro příští semestr sami pomocí funkcí systému KOS. Přístup k těmto funkcím získávají postupně na základě svého prospěchu. Cílem tohoto postupného otevírání je, kromě rozložení zátěže systému do delšího období, především motivace k odpovědnému přístupu ke studiu – studenti s lepšími výsledky mají lepší možnost přizpůsobit si rozvrh.

Postupné vpouštění do rozvrhu (a 10denní lhůta pro jeho vytvoření) se netýká studentů kombinované formy studia a programů CŽV, Erasmus a dalších krátkodobých studijních pobytů.

Princip otevírání přístupu

Studentům se otevírá přístup k tvorbě rozvrhu postupně po skupinách (cca 300 studentů denně). Datum otevření rozvrhu pro první skupinu je určeno v harmonogramu akademického roku. Každý další den ráno je rozvrh otevřen pro další skupinu. V okamžiku otevření přístupu do tvorby vašeho rozvrhu je vám zaslán informační e-mail na vaši školní adresu.

Pořadí studentů je určováno podle součtu získaných vážených kreditů za úspěšně absolvované předměty (VKZP). V systému KOS vidíte svůj aktuální zisk VKZP a informaci, jaká je hodnota limitu pro daný den. Zisk VKZP se počítá takto: 

  • Studenti vyšších ročníků a studenti prvního ročníku v letním semestru vidí svůj aktuální zisk VKZP za aktuálním semestr a za semestr, který mu předcházel.  

  • Studenti prvního ročníku v zimním semestru vidí svůj aktuální zisk VKZP za aktuální zimní semestr (jejich zatím jediný semestr). Aby se mohli uspořádat studenti všech ročníků do jednoho pořadníku (pouze pro tuto potřebu), tak se těmto studentům VKZP vynásobí dvěma.

Pokud získáte v průběhu dne v systému KOS nový záznam klasifikace, čímž se vám navýší hodnota VKZP, můžete zažádat systém o okamžitou kontrolu a případně přístup k tvorbě rozvrhu.

Výpočet VKZP

Příspěvek do součtu za každý absolvovaný předmět se počítá takto:

  • U předmětu, který je klasifikován známkou (ze zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu):
    VKZP = ⟨kredity předmětu⟩ × (4 − ⟨číselný ekvivalent známky⟩)

  • U předmětu, který je zakončen zápočtem:
    VKZP = ⟨kredity předmětu⟩

Známka Ekvivalent
A 1,0
B 1,5
C 2,0
D 2,5
E 3,0

Desetidenní lhůta

Lhůta 10 dnů pro tvorbu vašeho osobního rozvrhu se počítá až ode dne, kdy začnete na tvorbě rozvrhu skutečně pracovat. Nikoliv tedy ode dne zpřístupnění tvorby rozvrhu. Do konce této lhůty musíte provést potvrzení zápisu do semestru v systému KOS, jinak se vám rozvrh automaticky zruší. Podrobnosti stanovuje čl. 7 Směrnice č. 57/2023.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.