Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Postupné otevírání přístupu k rozvrhovým funkcím

Student má možnost zapisovat se do rozvrhu svých předmětů pomocí funkcí systému KOS. Přístup k těmto funkcím student získává individuálně splněním těchto podmínek:

 • splnění podmínek pro pokračování ve studiu,
 • splnění dynamicky stanoveného limitu váženého součtu kreditů.

Kontrola stavu plnění těchto podmínek je prováděna automaticky systémem KOS každé ráno před zahájením úředních hodin Studijního oddělení. O případném splnění podmínek bude studentovi zaslána informace e-mailem a cesta k rozvrhovým funkcím KOS se mu automaticky otevře. V případě, že se během dne studentovi zvýší kreditní zisk na základě zaznamenání klasifikace učitelem, student nemusí čekat až do příštího dne. Může si kontrolu provést sám a v případě pozitivního výsledku si tím cestu do rozvrhu otevřít.

Součet vážených kreditních zisků za absolvované předměty (VKZP) se počítá pro vyšší ročníky za poslední dva semestry, pro 1. ročníky za 1. semestr násobeno dvěma. Příspěvek do součtu za každý absolvovaný předmět se počítá takto:

 • U předmětu, který je klasifikován známkou (ze zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu):
  VKZP = ⟨kredity předmětu⟩ · (4 − ⟨číselný ekvivalent známky⟩)
   
 • U předmětu, který je zakončen zápočtem:
  VKZP = ⟨kredity předmětu⟩
Známka Ekvivalent
A 1,0
B 1,5
C 2,0
D 2,5
E 3,0

Cílem postupného otvírání přístupu k zápisu je motivace k odpovědnému přístupu ke studiu a rozptýlení zátěže systému do širšího období.

 • Na základě aktuálně získaného váženého součtu kreditů bude na začátku období řádných zápisů otevřen přístup pro určené množství studentů s největší hodnotou.
 • Automatické otevření pro další stejně velkou skupinu studentů proběhne každý následující den v brzkých ranních hodinách.

V závislosti na technických možnostech KOS všem studentům, kterým se zápis do rozvrhu otevře, bude zaslán e-mail s odpovídající zprávou. Zpráva bude odeslána na adresu „username@fit.cvut.cz“.