Průvodce studiem

Často kladené otázky k zápisu předmětů a tvorbě rozvrhu

Máte otázky k zápisu do dalšího semestru nebo k tvorbě rozvrhu? Než poběžíte se svojí otázkou za svojí studijní referentkou, pročtěte si tyto FAQ, případně i další články k tomuto tématu.

Týká se možnost tvorby rozvrhu i studentů kombinované formy studia (BIK)?

Ne. Rozvrh pro studenty kombinované formy studia je fixní a zveřejňuje se na webu fakulty.

Rozvrh pro kombinované studium

Týká se možnost tvorby rozvrhu i studentů v anglických programech (BIE, NIE)?

Ano a tito studenti jsou také zahrnuti do procesu postupného vpouštění do rozvrhu.

Jak na KOS: Řádný zápis a tvorba rozvrhuPostupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu

Týká se možnost tvorby rozvrhu i studentů programu Erasmus?

Ano, ale netýká se jich postupné vpouštění do rozvrhu a jeho případné rušení. Podobně jako jiní studenti krátkodobých programů (např. CŽV, stážisti) si mohou upravovat rozvrh celé období závazných zápisů a pak až do konce 2. týdne nového semestru.

Jak na KOS: Řádný zápis a tvorba rozvrhu

V kolik hodin se spouští automat, který uvolní přístup do rozvrhu další skupině studentů?

Čas nelze určit přesně. Tato akce je součástí velkého množství „nočních procesů“. Lze ale říci, že před čtvrtou hodinou ráno by mělo být hotovo.

Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu

Vpouštění magisterských studentů k tvorbě rozvrhu je spojené s bakalářskými studenty, nebo to jsou nezávislé věci?

Ano, magisterští i bakalářští studenti všech ročníků, kterých se postupné vpouštění týká, jsou uspořádáni dohromady v jednom pořadníku.

Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu

Kde je možné najít hranici pro vpouštění do rozvrhu? Co se stane, když studentovi bude do KOS zapsána nová klasifikace, čímž mu vzroste zisk vážených kreditů?

Každý student vidí hodnotu hranice platnou pro aktuální den ve formuláři „Předměty → Zapsané předměty“. Jestliže studentovi bude zapsána nová klasifikace a on tím překročí aktuálně stanovený limit zisku vážených kreditů, může si cestu do rozvrhu během dne otevřít sám.

Postupné otevírání přístupu k tvorbě rozvrhu

Mohou si studenti 1. ročníku bakalářského studia v 1. semestru upravit rozvrh?

Pomocí rozvrhových funkcí ne, rozvrh v prvním semestru je fixní. Je ale možné:

  • Najít studenta, který bude ochotný se s vámi prohodit a oba potom požádáte příslušnou studijní referentku o změnu.
  • Zkusit se domluvit s vyučujícími a pak navštěvovat jiné cvičení. Podmínkou je volné místo a musí to umožňovat i charakter a organizace předmětu. U některých předmětů pak student musí na testy organizované během semestru docházet se svou původní rozvrhovou paralelkou.

Pouze vyučující nové paralelky může požádat příslušnou studijní referentku, aby studenta v KOS přeřadila do jeho paralelky. Student o to sám požádat svou studijní referentku nemůže.

Může student kombinované formy studia navštěvovat některé přednášky a cvičení v prezenční formě?

Ano. Přednášky jsou volně přístupné. Pokud se jedná o cvičení/laboratoře musí se student individuálně domluvit se cvičícím předmětu. 

Může si student kombinované formy studia zapsat předmět v prezenční formě?

Ano. Lze požádat o zápis předmětu prostřednictvím studijní referentky. Rozvrh pro tento předmět si pak volí student sám, obdobně jako studenti prezenčního studia.

Jak si zapsat předměty z prezenčního studia Jak na KOS: Řádný zápis a tvorba rozvrhu

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.