Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.