Průvodce studiem

Promoce

Co je to promoce a jak probíhá? Vše o tomto akademickém obřadu, který zakončuje vaše úspěšné vysokoškolské studium, se dozvíte na této stránce.

Co je to promoce?

Promoce je slavnostní akademický obřad, při kterém jsou předávány diplomy absolventům bakalářského nebo magisterského studia. Zvlášť jsou ještě oceněni studenti, kteří vypracovali mimořádnou bakalářskou nebo diplomovou práci.

Pro koho je určena?

Promoce je určena úspěšným absolventům všech forem bakalářského a magisterského programu. Můžete samozřejmě pozvat i své blízké. Promoce není povinná, pokud se tedy nemůžete nebo nechcete dostavit, dejte to vědět své studijní referentce.

Studijní oddělení

Kde se koná?

Promoce, podobně jako většina obřadů ČVUT v dnešní ceremoniální podobě, se zpravidla koná v Betlémské kapli a uplatňují se při ní univerzitní insignie (řetězy, žezla) a obřadní obleky (taláry) za účasti akademických hodnostářů.

Betlémská kaple

Kdy se koná?

Promoce se koná ve dvou termínech akademického roku. Přesné datum je vždy určeno v harmonogramu FIT. Přesný čas a konkrétní pokyny pak najdete v událostech Studijního oddělení. Studenti jsou na jednotlivé ceremonie rozděleni zpravidla dle svých oborů/specializací a na místo konání by se měli dostavit nejpozději hodinu před zahájením příslušné ceremonie.

 • Absolventi státních závěrečných zkoušek v červnu mají promoci v září.
 • Absolventi státních závěrečných zkoušek v srpnu a únoru mají promoce v březnu.

Harmonogram Události

Průběh promoce

Před promocí proběhne nácvik. Proto je důležité, aby absolventi dorazili na místo již hodinu před začátkem obřadu. Obřad trvá přibližně hodinu.

Obřadem slovem provází promotor. Průběh samotného obřadu je pak následující:

1.

Zahájení

 • Za zvuku varhan do Betlémské kaple vchází:
  • absolventi,
  • vyučující fakulty,
  • promotor(ka) spolu s předávajícím diplomů,
  • děkan nebo proděkan(ka) spolu s pedelem nesoucím žezlo fakulty,
  • rektor nebo prorektor(ka) spolu s pedelem nesoucím žezlo univerzity.
 • Zazní státní hymna, po ní se všichni zúčastnění posadí.
 • Promotor zahájí slavnostní promoci a představí všechny akademické pracovníky.
2.

Promoce

 • Rektor nebo prorektor(ka) přednese projev.
 • Děkan nebo proděkan(ka) přednese projev.
 • Rektor nebo prorektor(ka) udělí souhlas s udělováním akademického titulu absolventům.
 • Vybraný student přednese slib.
 • Promotor zahájí samotné jmenování bakalářů/inženýrů.
 • Nakonec ještě přednese projev vybraný absolvent.
3.

Zakončení

 • Promotor zakončí slavnostní promoci.
 • Za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur se odchází z kaple v opačném pořadí, než byl příchod.

Promoční slib absolventa

Slibuji, že vědom(a) si poslání vědy a techniky, budu využívat znalostí získaných studiem na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze k prospěchu své vlasti, rozvoji společnosti i vlastní osobnosti. Ze všech sil budu podporovat rozvoj vědy, techniky a umění a budu žít tak, aby mé jednání bylo v souladu s akademickým vzděláním.

Slibuji, že zachovám ve vážnosti České vysoké učení technické v Praze a budu i v budoucnu podle svých možností podporovat jeho činnost.

Užitečné informace

Dress code

Promoce je slavnostní událost, která vyžaduje přiměřené chování i oblečení. Muži by měli zvolit společenský oblek s kravatou nebo motýlkem, ženám doporučujeme kostýmek či společenské šaty (ne však plesovou róbu). Důležitá je i přiměřená, společenská obuv. V případě nevhodného oblečení mohou být účastníci ze slavnostní akce vyřazeni.

Hosté

Promoce se mohou účastnit všichni, které chcete pozvat – není potřeba kupovat žádné lístky a počet hostů na absolventa není nijak omezen. Prosíme, zvažte ale účast dětí do 6 let. Je škoda, když je celá ceremonie rušena dětským neklidem či pláčem.

 • Je vhodné, aby hosté zaujali svá místa nejpozději 5 minut před zahájením – bývá zvykem, že se začíná přesně.
 • S ohledem na důstojnost slavnostního aktu se předpokládá společenský oděv i u hostů.

Fotografování při ceremonii

Prosíme o omezení individuálního fotografování, aby si promoci mohli všichni hosté užít nerušeni.

Promoci fotí profesionální fotografové, jejichž fotografie si pak můžete objednat. Přímo v kapli jsou vždy k dispozici letáky a vizitky. Pokud máte zájem, můžete je oslovit prostřednictvím e-mailu agn@agn.cz (Jiří Mužík, Renata Kolaříková).

Parkování

Betlémská kaple se nachází v samotném srdci Starého Města. Parkovat přímo u kaple je prakticky nemožné. Doporučujeme tedy zaparkovat na okraji Prahy a na místo dojet městskou hromadnou dopravou (stanice metra a tramvaje Národní třída).

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.