Soutěže pro studenty

Cena děkana

Každý semestr děkan fakulty oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové závěrečné práce Cenou děkana. Podmínky stanovuje Statut ceny děkana FIT za vynikající závěrečnou práci.

Bakalářské práce Diplomové práce

Oceněné diplomové práce

Zimní semestr 2023/2024

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jan Dolejš Algebraická kryptoanalýza zmenšených variant proudové šifry E0 Mgr. Martin Jureček, Ph.D.
Matěj Jech Aplikace strojového učení pro optimalizaci urychlení plazmatu pomocí laseru Mgr. Alexander Kovalenko, Ph.D.
Oleksandr Korotetskyi Systém pro manipulaci se signály na automotive ethernetu Ing. Martin Štěpánek
Martin Lank Vysvětlitelnost metod hlubokého učení při analýze medicínských snímků Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.

Letní semestr 2022/2023

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Viktor Dohnal Ochrana citlivých informací v paměti v .NET Ing. Josef Kokeš, Ph.D.
Matúš Ferech Efektivní fuzz testování webových služeb prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Tomáš Halama Detekce a odstranění vodoznaků z obrazových dat Ing. Miroslav Čepek, Ph.D.
Pavel Kříž Informační kvalita texturních příznaků prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Pavla Louthánová Porovnání adversariálních učících technik pro detekci malwaru Mgr. Martin Jureček, Ph.D.
Jan Novotný Analýza procesů firmy Ing. Pavel Šedek
Jan Pešek Systém pro behaviorální autentizaci prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Jiří Pihrt Krátkodobá předpověd srážek ze satelitních dat pomocí strojového učení Mgr. Petr Šimánek
Daniel Sedlák Paralelní video transkóding pomocí GPU akcelerace Ing. Tomáš Kvasnička
Martin Stahl Návrh systému na čipu s procesorem RISC V pro řídící obvod USI digitálního grafického pera Ing. Tomáš Novák
Adam Svoboda Softwarový nástroj pro urychlení vývoje a nasazení nových průmyslových aplikací preparativní chromatografie Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
Zdena Tropková Prozkoumání zranitelností zařízení v internetu věcí Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Jakub Zahradník Integrace bezpečnostního certifikovaného operačního systému reálného času PXROS-HR s robotickým systémem ROS2. Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Jiří Zikán Implementace OntoUML schémat v grafových databázích – případová studie Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Zimní semestr 2022/2023

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Matouš Kozák Aplikace zpětnovazebního učení na vytváření adversariálních vzorků škodlivého softwaru Mgr. Martin Jureček, Ph.D.
Petr Moucha Detekce přítomnosti objektu ve vymezené oblasti pomocí sensoru typu dToF pro použití v automobilu Ing. Jiří Andrle
Iveta Šárfyová Škálovatelné gausovské procesy jako náhradní modely v bayesovské optimalizaci Ing. Jiří Vošmik
Petr Švec Programování s omezeními v rozvrhování pro autoservis prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Ondřej Voronecký Efektivní paralelní vícecestný Quicksort algoritmus doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Zimní semestr 2021/2022

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Zuzana Fílová Líná kompilace v klasickém plánování doc. RNDr. Pavel Surynek Ph.D.
Radek Ježek Správa vegetace v okolí elektrického vedení za pomocí snímků z dronu Ing. Lukáš Brchl
Kateřina Kasalická Rozšíření frameworku Cpputest a jeho využití k testování ETCS simulátoru Ing. Jiří Chludil

Letní semestr 2020/2021

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Michal Bambuch Bezpečnostní analýza Drive Snapshot Ing. Josef Kokeš
Petr Heřmánek Zařízení pro testování bezpečnosti Wi-Fi Ing. Josef Kokeš
Zuzana Jiránková Hardwarový přípravek pro přesné zacílení pohledu kamery v místnosti Ing. Jakub Novák
Petr Kolář Řízení modelů autonomních vozidel Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Stanislav Koleník Pokročilé bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Lukáš Kotlaba Využití technik strojového učení pro detekci útoků v prostředí Active Directory Ing. Simona Buchovecká, Ph.D.
Dominika Králiková Ukázkový interaktivní grafický výstup z výpočtu doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Libor Kuchař Datalogger pro zařízení měřící spektrum ionizujícího záření Ing. Filip Štěpánek
David Pokorný Analýza postranních kanálů postkvantového podpisu Rainbow Ing. Petr Socha
Martin Rejmon  Algoritmy kombinatoriky na slovech doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
Ivo Strejc Tiny x86 – Simulátor procesorové architektury pro výukové účely Ing. Petr Máj
Jan Tománek Profilování haldy s nízkou latencí Ing. Daniel Langr, Ph.D.
Daniel Uhříček Detekce IoT malware v počítačových sítích Ing. Karel Hynek
Tomáš Vlk Bayesovská filtrace stavových modelů s neznámými kovariancemi Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Pavel Chytrý FPGA akcelerace baby varianty schématu WTFHE Dr.-Ing. Martin Novotný
Jitka Seménková Robustní zavaděč paměti flash pro mikrokontrolér pracující přes rozhraní NFC Ing. Jiří Hušák

Zimní semestr 2020/2021

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Pavlína Kopecká Analýza web skimmingu Ing. Jan Zíka
Pavel Šiška Adaptivní mitigace DDoS útoků na základě online analýzy Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Jan Sokol Multimodální navigace a její nasazení v škálovatelné architektuře Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Letní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Radek Buša Implmentace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Josef Havlíček Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu Ing. Petra Pavlíčková Ph.D.
Martin Hron Zpětné reference v rozšířených regulárních výrazech Ing. Ondřej Guth Ph.D.
Viacheslav Kroilov Efficient concurrent memoization system Ing. Daniel Langr Ph.D.
Jan Kubát Automatické testování infotainment jednotek Ing. Martin Daňhel Ph.D.
Jan Luxemburk Detekce HTTPS brute-force útoků na rychlých počítačových sítích Ing. Karel Hynek
Ladislav Martínek Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích Ing. Tomáš Řehořek Ph.D.
Petr Nevyhoštěný Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb Ing. Petr Máj
Jan Onderka Deadline Verification Using Model Checking doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan
Vojtěch Procházka Zařízení pro sledovaní domácnosti pomocí vestavěných systémů využívající GSM síť k přenosu dat Ing. Pavel Kubalík Ph.D.
Jan Vojtěšek Nové přístupy k detekci backdoorů Ing. Josef Kokeš
Radomír Žemlička Sekvenční bayesovská poissonovská regrese Ing. Kamil Dedecius Ph.D.

Zimní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Bogdan Bodnar Redesign administračního webového rozhraní pro routery Ing. Jiří Hunka
Ondřej Podsztavek Doménová adaptace ve spektroskopických přehlídkách oblohy založená na neuronových sítích RNDr. Petr Škoda, CSc.
Tomáš Šmíd Návrh a implementace modulu pro obousměrný převod mezi formáty x-definice a XML Schéma Mgr. Václav Trojan

Letní semestr 2018/2019

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Radek Bartyzal Neurální faktorizační modely pro doporučovací systémy Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D.
Samuel Butta Analýza trendů ve vyhledávání v reálném čase Ing. Barbora Červenková DiS.
Alan Dragomirecký Swift pro Embedded Systémy Ing. Petr Máj
Matyáš Hollmann Sumační polynomy a problém diskrétního logaritmu na eliptické křivce Ing. Ivo Petr, Ph.D.
Tomáš Chládek Využití principů dolování datových toků v doporučovacích systémech Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.
Boris Laskov Výpočet lokálně tuhého optického toku na GPU s využitím duálních čísel prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Šimon Lomič Kombinatorické hry typu Taking and Breaking RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Václav Mareš Evolvabilita UI technologií Mgr. Ondřej Dvořák
Jonatan Matějka Odhalení klíče AES sledováním běhu programu Ing. Josef Kokeš
Vojtěch Pajer Aplikace pro rozvoj řeči u sluchově postižených Ing. David Šenkýř
Marek Pukaj Informačný systém na správu žiadostí o podporu v Operačnom programe Životné prostredie Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Jan Říha Implementace a vyhodnocení efektivity schématu VeraGreg na nízkonákladovém mikrokontroléru Ing. Jakub Klemsa
Guzel Samigullina Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Zimní semestr 2018/2019

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jan Brejník Obrany proti útokům postranními kanály založené na dynamické rekonfiguraci FPGA Ing. Stanislav Jeřábek
Jakub Kulík Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Peter Mitura Parametrizované algoritmy pro Steinerovské stromy RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.
Petr Socha Programová výbava pro realizaci útoků postranními kanály Ing. Vojtěch Miškovský
Lucie Svitáková Analýza dotazů v distribuované grafové databázi Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Letní semestr 2017/2018

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Radovan Červený Podchycování cest v grafech RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.
Klára Drhová Autentizace, autorizace a session management v protokolu HTTP RNDr. Daniel Joščák, Ph.D.
Tomáš Duda Detekce materiálových vad na izolačních deskách z napěněného skla doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Tomáš Jánský Informovaná mitigace DDoS útoků na základě reputace Ing. Tomáš Čejka
Tomáš Kolárik SAT s diferenciálními rovnicemi doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan
Petra Krnáčová Revitalizace diagnostického nástroje v medicíně Ing. Jakub Novák
Jan Rubín Bezpečnostní analýza protokolu Signal Ing. Josef Kokeš
Jan Sýkora Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Peter Uhnák Vývoj nástroje pro konceptuální modelování Normalizovaných systémů Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Libor Vytlačil Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

Zimní semestr 2017/2018

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jan Blizničenko Živé vizualizace epidemiologických modelů Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Martin Holoubek Obfuskační nástroj pro Python Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Barbora Hornáčková Použití Blockchain Smart Contracts v metodice DEMO Ing. Marek Skotnica
Vojtěch Knaisl Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Jakub Samek Detekce a fyzická lokalizace útočníků v sítích WiFi Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.

Letní semestr 2016/2017

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
David Bernhauer Simulace 3D zvuku pomocí techniky binaurálního audia a doporučovacích systémů doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Tomáš Hradský Skrývání virtuálního prostředí před malwarem Ing. Petr Kurtin
Martin Chovanec Rozšíření nástroje pro správu experimentů strojového učení Dipl.-Inf. Klaus Greff
Jan Ječmen Zlepšení RIR Bytecode překladače a interpretu Ing. Petr Máj
Jakub Koza Interaktivní cloudově založená platforma pro paralelizované strojové učení velkých astronomických dat RNDr. Petr Škoda, CSc.
Adam Kučera Rozvoj systému Manta Checker DFP Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Josef Kučera Optimalizace paralelního zpracování cyklické fronty Ing. Jiří Kašpar
Anna Kučerová Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení Ing. Luboš Krčál
Veronika Maurerová Predikce kriminality Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Josef Rypáček Systém pro sběr a zobrazení sférických panoramat Ing. Petr Pulc
Marek Suchánek Podpora konceptuálního modelování pro jazyk Haskell Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Marek Švepeš Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí Ing. Tomáš Čejka
Jakub Tomanek Diferenciální kryptoanalýza šifry Baby Rijndael Ing. Josef Kokeš
Herbert Waage Webový portál pro vizualizaci dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix MSc. Benedikt Ludwig Bergmann

Zimní semestr 2016/2017

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jan Beran Car-to-Infrastructure komunikace v kontextu inteligentních dopravních křižovatek Ing. Martin Nemčík, Ph.D.
Martin Dzurenko Stylizace vzhledu 3D modelů dle předlohy s využitím GPU doc. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Tomáš Fedor Webová komponenta na kreslení ER diagramů II Ing. Jiří Hunka
Tomáš Frýda Škálovatelnost prediktivních modelů Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Petr Pešta Bankovní platforma pro provádění Peer to Peer plateb Ing. Pavel Krejčí

Letní semestr 2015/2016

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Ondřej Fiedler Paralelní bezeztrátová komprese dat prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Dan Homola Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Radoslav Hricov Evaluation of XPath queries over XML documents using SparkSQL framework Ing. Adam Šenk
David Janíček Aplikace pro správu a integraci studentských uživatelských účtů v prostředí střední školy Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Jan Karafiát Generátor síťového provozu na úrovni aplikačních protokolů Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Filip Kodýtek Analýza chování a vylepšení navrženého PUF na FPGA prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Tomáš Kohout Prototyp silničního asistenta s použitím vizuální detekce Ing. Josef Gattermayer
Petr Kolář Automatické testy pro vyhodnocení vlivu antiviru Avast na výkon počítače Ing. Michal Vaněk
Jiří Kovačič Definice a kontrola integritních omezení ve (schema free) grafové databázi I Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ondřej Kužela Neuronové sítě s pamětí doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Josef Malík Algoritmus pro hledání podgrafu založený na barevném kódování RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.
Vojtěch Myslivec Asymetrický šifrovací algoritmus McEliece prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Tomáš Pecka Konstrukce zásobníkového automatu přijímajícího jazyk daný regulárním stromovým výrazem Ing. Jan Trávníček
Nikola Rytířová Analýza spolehlivostních dat drážních zabezpečovacích zařízení Ing. Martin Daňhel
Jakub Souček Bezpečnostní analýza programu BestCrypt Ing. Josef Kokeš
Jiří Stránský Paralelní vyhledávání repetic v grafech RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Martin Švorc Ověřování XML dokumentů s pokročilými elektronickými podpisy Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D.
Martin Troup Indexování struktur v grafovém DB stroji neo4j I Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Adam Vesecký C++ knihovna pro tvorbu her a intermediálních aplikací Ing. Martin Půlpitel

Zimní semestr 2015/2016

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jan Bradáč Mojeskolka.info – tvorba uzavřené komunitní sítě pro školky Ing. Jiří Hunka
Lukáš Cimpl Způsoby srovnání notací pro modelování byznys procesů Ing. Pavel Náplava
Petr Lessner Detekce anomálií síťového provozu pomocí data miningové analýzy síťových toků Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Marek Manukjan Efektivní transformace terénních dat s GPU akcelerací Mgr. Vladimír Nejedlý
Adam Prášil Metody nežádoucí identifikace uživatelů na webu Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.

Letní semestr 2014/2015

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jiří Cidlina Pojítko Skywire – řídící modul Ing. Jiří Chludil
Jindřich Čapek Simulace hierarchie sdílených pamětí cache Ing. Jiří Kašpar
Ivo Háleček Návrh verifikačního prostředí pro inteligentní sensor Ing. Jakub Šťastný, Ph.D.
Šimon Hlaváč Automatická sumarizace textu doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Jan Hnízdil Textové příznaky pro zlepšení relevance full-textového vyhledávání Ing. Jan Šedivý, CSc.
Lukáš Hrbek Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Miroslav Hrstka Umístění dat na výpočetní uzly minimalizující datové přenosy v databázi HBase Ing. Adam Šenk
Richard Mach Návrh a tvorba nástroje pro optimalizaci procesů na základě analýzy BPM modelů Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Vojtěch Miškovský Multiplatformní grafická aplikace pro simulaci mikroprogramovaného procesoru DOP Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Jiří Nádvorník Nástroj pro ztotožnění objektů v inkrementální fotometrické přehlídce oblohy RNDr. Petr Škoda, CSc.
Luboš Palíšek Možnosti využití grafových databází v informačním systému internetového obchodu Ing. Adam Šenk
Jan Paprota Streamování a publikování multimediálních dat v technologii Node.js Ing. Jiří Smítka
Ondřej Perutka Použití LZW pro kompresi a indexaci velmi podobných řetězců prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Karel Rozhoň Bezpečnostní studie aplikace Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Eliška Šestáková Indexování XML dokumentů doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Pavel Šmejkal Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software Ing. David Buchtela, Ph.D.
Adam Žďára Vizualizace diagramů DEMO pro manažery Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Zimní semestr 2014/2015

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Barbora Červenková Konverzační rozhraní jako alternativa pro systémy klasické nápovědy Ing. Martin Labský, Ph.D.
David Dušek Výuková webová aplikace pro finanční analýzu firmy Ing. David Buchtela, Ph.D.
Jan Šilhavý Problém diskrétního logaritmu nad eliptickou křivkou (ECDLP) na grafické kartě Dr.-Ing. Martin Novotný
Tomáš Trepka Systém na doporučování reklam Doina Caragea, Ph.D.

Letní semestr 2013/2014

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Matěj Bartík Návrh a vývoj pokročilé řídící jednotky lineárního motoru pro přesná laboratorní měření v biomechanice Dr.-Ing. Martin Novotný
Richard Fritsch Paralelní řešič lineárních nerovnic Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Eliška Hrubá Analýza výsledků absolventů středních škol na VŠ Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
David Kadleček Návrh a implementace otevřené platformy pro monitoring Ing. Jakub Maléř
Pavel Kocka Příklad útoku na šifru RC4 Ing. Jiří Buček
Luboš Krčál Inkrementální komprese založená na clusterování doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Pavel Krejčí IT jako součást byznysu v modelu Management of Business Informatics prof. Ing. Jan Dohnal, CSc.
Marek Kužel Framework pro evaluaci NER nástrojů Ing. Milan Dojčinovski
Jakub Láznička Nasazení IPTV do počítačové sítě Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.
Stanislav Mayer Návrh IS pro plánování letu ultralehkých letadel Ing. Tomáš Levora

Zimní semestr 2013/2014

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Marek Kožnar Implementace řízení IT dle standardu ISO/IEC 20000 ve státní správě Ing. Vladimír Váňa

Letní semestr 2012/2013

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jindřich Bašek Generování uživatelských rozhraní pomocí UIP a JPA Ing. Miroslav Macík
Tomáš Herout Monitorování síťových útoků pomocí systémů honeypot Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Václav Chalupa Middleware pro integraci studijních událostí na ČVUT Ing. Tomáš Černý, MSc.
Josef Kokeš Kryptoanalýza šifry Baby Rijndael prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Vojtěch Král Revize architektury rozhraní nástrojů v systému SWINPRO Ing. Jiří Mlejnek
Marcel Mika Komunikační infrastruktura v portálu Liferay Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Jan Motl Podpora diagnostiky boreliózy metodami strojového učení Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Mikhail Platonov SRAM-Based Physical Unclonable Function on an Atmel ATmega Microcontroller Ing. Josef Hlaváč, Ph.D.
Petr Slavotínek Informační systém pro podporu podnikových procesů oddělení nákupu Ing. David Buchtela, Ph.D.
Vojtěch Sobota Vyhledávání a indexování v neseřazených stromech prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc.
Pavel Šrámek Pojítko SkyWire – Ovladač paměti flash Ing. Jiří Chludil

Zimní semestr 2012/2013

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Zuzana Vejražková Modelování a simulace business procesů: DEMO, BORM a BPMN Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Letní semestr 2011/2012

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Tomáš Borovička Metody pro konstrukci trénovací množiny Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Miroslav Hořejší Adaptivní kurz Javy Ing. Martin Balík, Ph.D.
Ondřej Kunc Software pro vzájemné sdílení polohy Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Petr Mikota Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase doc.Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Petr Pavlů Port nástroje Valgrind na Solaris/x86 Mgr. Jiří Svoboda
Matěj Plch Detekce DoS útoků pomocí analýzy síťových toků Mgr. Rudolf Bohumil Blažek, Ph.D.
Petr Sobotka Nástroj pro optimalizaci fasetové navigace Mgr. Petr Matyáš
Martin Vehovský Agregátor slevových nabídek s doporučovacím systémem Ing. Ivo Lašek
Jan Vošalík Návrh digitálního I2C slave IP bloku Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Jan Vybíral Implementace nástroje pro licencování aplikací v jazyce Java Ing. Jan Trávníček

Oceněné bakalářské práce

Zimní semestr 2023/2024

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Robin Blažek Parametrické modelování halových konstrukcí Ing. Pavel Štěpán
Petr Havel Automatické rozpoznávání textu pomocí HoloLens pro chemické laboratoře Ing. Martin Dubec
Jitka Mertlová Maps of elections doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.

Letní semestr 2022/2023

autor název práce vedoucí práce
Filip Ballek Egidio – platforma pro řešení katastrof Ing. Marek Sušický
Ondřej Cach Webová aplikace pro odevzdávání maturitních projektů Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Ivan Desiatov Prostorový zvuk pro imersivní video Ing. Jan Buriánek
Ondřej Golasowski Emulátor konzole Nintendo Entertainment System Ing. Stanislav Jeřábek
Radek Horáček Vizualizace procesu řešení vybraných optimalizačních problémů pomocí genetických algoritmů Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.
Terezie Hrubanová Strukturované volby komisí doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D.
Petr Jahoda Přenos pózy a výrazu mezi portréty Ing. Jan Čech, Ph.D.
Jan Jörka Přepracování a rozšíření webového vývojového prostředí pro jazyk Karel Ing. Jan Blizničenko
Vojtěch Krejsa Analýza zranitelnosti CVE-2022-37434 v knihovně Zlib Ing. Josef Kokeš, Ph.D.
Lukáš Marek Digitální persona Ing. Jan Šedivý, CSc.
Ladislav Marko OpenSSL provider založený na CNG Ing. Josef Kokeš, Ph.D.
Tomáš Rosenbaum Bezpečnostní analýza protokolu ZigBee v IoT zařízeních Ing. Jiří Dostál, Ph.D.
Adam Staes Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Vítek Špelina Analýza efektivity implementace a zranitelnosti WPA3 Ing. Jan Fesl, Ph.D.
Jan Troják Síťová komunikace aplikací v Kubernetes s externími zařízeními v privátní síti Ing. Tomáš Vondra, Ph.D.
Tomáš Věžník Návrh superskalární mikroarchitektury RISC-V procesoru Ing. Michal Štepanovský, Ph.D.
Dimitri Vizelka Mobilní aplikace pro ovládání digitronových hodin (Nixie clock) přes Bluetooth Ing. Matěj Bartík, Ph.D.

Letní semestr 2021/2022

autor název práce vedoucí práce
Martina Bechyňová Software pro digitronové hodiny Ing. Matěj Bartík, Ph.D.
Daniel Bohuněk Návrh kamerového systému pro snímání vzorku pneumatiky doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Lukáš Daněk Implementace Paillierova kryptosystému a útok injekcí chyb na procesoru CEC 1702 Dr.-Ing. Martin Novotný
David Horský Modelování proudění kolem leteckého profilu pomocí grafových neuronových sítí Mgr. Vojtěch Rybář
Kristýna Janovská Hierarchické řízení rojů při evakuaci doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Kristýna Klesnilová Automatická detekce metrické normy Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Vít Mašek Víceúčelová hardwarová platforma pro kryptografii nad eliptickými křivkami Dr.-Ing. Martin Novotný
Richard Plný Detekce těžby kryptoměn na základě rozšířených síťových toků Ing. Karel Hynek
Tomáš Reinhold 3D point cloud z multi-kamerového systému Ing. Jan Buriánek
Lukáš Rynt Dvojjazyčné vyhledávání v dokumentech Ing. David Bernhauer
Ondřej Staníček Fyzicky neklonovatelné funkce na platformě ESP32 Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Jiří Szkandera Optimalizace využití tradičních segmentačních algoritmů pro úlohy detekce defektů v průmyslu Ing. Jakub Novák
Adam Švehla Aplikace pro robota Pepper pro mobilního operátora Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Letní semestr 2020/2021

AUTOR nÁZEV PRÁCE vEDOUCÍ PRÁCE
Jan Dolejš Interpretovatelnost výsledků detekce malware založených na strojovém učení pomocí sady pravidel Mgr. Martin Jureček
Justýna Frommová Měření rozměrů a tvarů bižuterních diamantů Ing. Jakub Novák
Matěj Havránek Deobfuskace malware v jazyce VBScript Ing. Josef Kokeš
Dominik Kadera Trackman – sledovací služba platformy Integromat Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Ondřej Kvapil Dynamické tracovaní Haskellu Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Martin Lank Klasifikace kvality vozovky Ing. Magda Friedjungová, Ph.D.
Matěj Latka Snímání a následná detekce a klasifikace vad skleněných tyčí Ing. Jakub Novák
Jan Petržílka Návrh a implementace webového rozhraní pro telerehabilitaci doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.
Martin Rameš Kompilace multi-agentní kolektivní konstrukce ve hře Minecraft doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Eliška Svobodová Návrh vybavení interiéru pomocí metod umělé inteligence Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D.
Jan Šmolík Stabilita Hedonických her se strukturovanými preferencemi RNDr. Dušan Knop, Ph.D.
Michal Vlasák Vkládání interaktivních prvků a multimédií do PDF souborů prostřednictvím TeXu RNDr. Petr Olšák
Jakub Zahradník Prototyp chytrého zrcadla Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Michal Žůrek Inteligentní monitorovací systém Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.

Zimní semestr 2020/2021

AUTOR nÁZEV PRÁCE vEDOUCÍ PRÁCE
Michaela Kučerová Mobilní aplikace Seznamovák Ing. Tomáš Nováček

Letní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Tomáš Halama Dokreslování obrázků pomocí generativních adversariálních sítí Ing. Magda Friedjungová
Vojtěch Jílek Dálkově ovládaná meteostanice s nízkou spotřebou Ing. Pavel Kubalík Ph.D.
Bich Phuong Phamová Android mobilní aplikace pro osobní bezpečnost Ing. Eliška Šestáková
Matyáš Rousek Obrazová detekce a extrakce informací z dokladů Ing. Jakub Novák
Iveta Šárfyová Rozšíření dat pomocí generativních adversariálních sítí Ing. Magda Friedjungová
Jakub Topič Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ESP32 Ing. Pavel Kubalík Ph.D.

Zimní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Vojtěch Cahlík Využití umělých neuronových sítí při řešení hlavolamu (N^2-1) doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Ivana Kvapilíková Unsupervised machine translation between Czech and German language Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Petr Moucha Ochrana šifry PRESENT prostřednictvím falešných a vícenásobnýcch rund na FPGA Dr.-Ing. Martin Novotný
Martin Šach Podpora tvorby a automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu v portálu dbs.fit.cvut.cz Ing. Jiří Hunka

Letní semestr 2018/2019

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Ondřej Bíža Abstrakce v posilovaném učení Robert Platt, Ph.D.
Tomáš Bydžovský Spravování stavu ve webových aplikacích SPA s více klienty Ing. Marek Skotnica
Filip Dolník Webová vzdálená správa Ing. Jiří Hunka
Zuzana Fílová Zpracování a úpravy výstupů automatické transkripce hudby doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Lukáš Kotlaba Detekce útoků na Active Directory Ing. Simona Buchovecká
Martin Mazanec Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.
Viktor Müller Aplikace pro zaměstnance ČSOB Ing. Miroslav Balík, Ph.D.
Róbert Selvek Plánování evakuace založené na lokálních technikách kooperativního hledání cest doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Jitka Seménková Knihovna pro řízení šestinohého robota Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Štěpán Severa Webová aplikace pro uživatele systému sdílení automobilů Ing. Václav Jirovský, Ph.D.
Martin Scheubrein Analýza vlivu kontextu interakcí při doporučování kolaborativním filtrováním Ing. Tomáš Řehořek, Ph.D.
Jan Sliacký Implementace vyhodnocovače lambda výrazu Ing. Petr Máj
Vojtěch Tomas Vizualizace 3-rozměrných dat slunečního povrchu Ing. Radek Richtr, Ph.D.
Martin Vastl Analýza diskusních komentářů na českých zpravodajských serverech Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Tomáš Vopat Detekce uživatelských podúčtů pro lepší doporučování doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Martin Rejmon Vícevláknová implementace „Four Russians“ algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Letní semestr 2017/2018

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Hynek Davídek Sledování letících dron RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Klára Dvořáková Systém pro 3D snímání blízkého pole Ing. Jiří Buček, Ph.D.
Zuzana Jiránková Dálkový ovladač modelu auta Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D.
Petr Kasalický Atributový doporučovací model trénovaný s využitím interakční podobnosti Ing. Tomáš Řehořek
Jan Matyáš Křišťan Eternal domination na speciálních třídách grafů RNDr. Tomáš Valla, Ph.D.
Libor Kuchař Zařízení pro měření radiačního záření Ing. Filip Štěpánek
Danil Luzin Extrakce textur z fotografií Ing. David Sedláček, Ph.D.
Ladislav Martínek Evaluace algoritmů lokálně senzitivního hashování (LSH) v doporučovacích systémech Ing. Tomáš Řehořek
Giang Chau Nguyenová Vizualizace rozsáhlých urbanistických scén Ing. Jiří Chludil
Jan Pancíř Optimalizace metod pro předzpracování dat pro co nejlepší klasifikaci doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Mikuláš Poul Efektivní a bezpečné generování dokumentů z více podobných, nedůvěryhodných zdrojů Ing. Miroslav Hrončok
Tomáš Přeučil Mobilní EKG Dr.-Ing. Martin Novotný
Pavel Tůma Rozšíření Pico CMS pro autentizaci Ing. Jiří Dostál

Zimní semestr 2017/2018

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Andrea Holoubková Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) Ing. Jiří Buček
Ondřej Naňka Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.

Letní semestr 2016/2017

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Michal Bajer Framework pro vyhodnocování úspěšnosti algoritmů častých sekvencí v doporučovacích systémech Ing. Tomáš Řehořek
Jiří Havránek Exportér síťových toků s podporou aplikačních informací Ing. Tomáš Čejka
Karel Hynek Výukový přípravek s Peltiérovým článkem Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Jakub Jančička Automatická klasifikace síťových entit Ing. Tomáš Čejka
Jan Luxemburk Funkcionální programování pro web frontend Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Oldřich Malec Řízení projektu a infrastruktury portálu pro podporu výuky předmětu BI-DBS Ing. Jiří Hunka
Jonatan Matějka Genetické algoritmy pro generování molekul Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Lukáš Mazur Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů Dr.-Ing. Martin Novotný
Jan Říha Útok postranními kanály na implementaci algoritmu AES na platformě Altera Dr.-Ing. Martin Novotný
Michal Stejskal Aplikace pro získávání dat z logů Ing. Josef Vogel, CSc.
Ján Sučan Programovací nástroj pre mikrokontroléry rodiny ST10F Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA.
David Šafrata Meteostanice s využitím Bluetooth Low Energy Ing. Lukáš Ručkay, Ph.D.
Jakub Šimek Validátor zdojových kódů pro vestavné systémy Ing. Jan Bělohoubek
Václav Švec Podpora pro filtrování SSL/TLS komunikace v Privoxy Ing. Josef Kokeš
Jan Švejda Webová služba pro pokročilou analýzu textu Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Jakub Tkáč Návrh a implementace buněčného automatu simulujícího dynamickou rekrystalizaci RNDr. Jiří Kroc, Ph.D.
Jan Vojtěšek Analýza rescue souboru BestCrypt Volume Encryption Ing. Josef Kokeš

Zimní semestr 2016/2017

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Michal Buchovecký Vestavný systém pro letecký emulátor Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Jan Řasa Webový server pro poskytování dynamicky generovaných objektů ve formátech RDF RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Jan Severyn Útoky postranními kanály na implementace kryptografických algoritmů Dr.-Ing. Martin Novotný
Štěpán Sršeň Distribuovaná infrastruktura pro virtuální screening molekul Mgr. Jan Starý, Ph.D.

Letní semestr 2015/2016

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Oleksandr Balan Colorbis – mobilní aplikace na platformě Android pro zvýšení kreativity uživatelů Ing. Jiří Hunka
Jaroslav Beran Periferie pro výuku vývoje ovladačů na desce ZYBO Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Ondřej Bílek Vizualizace výsledků analýz dat z družicového přístroje SATRAM/Timepix doc. Ing. Carlos Humberto Granja, Ph.D.
Jan Brejník Programovatelný spínač zásuvky po USB Ing. Pavel Vít
Klára Drhová Výměna klíčů založená na isogeniích supersingulárních eliptických křivek Ing. Jiří Buček
Marek Foltýn Interaktivní ovládání PC hry pomocí chytrého telefonu Ing. Filip Křikava, Ph.D.
Martin Holoubek Detekce nespecifikovaného chování v C Ing. Jan Trávníček
Tomáš Jánský Aplikace pro analýzu síťových toků technologie VoIP/SIP Ing. Tomáš Čejka
David Knap Analýza a revize business procesů aplikace Anketa ČVUT Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Tomáš Kolárik Odrazům odolný mikrofonní vstup pro rozpoznávání řečových povelů robota Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Filip Křesťan Evaluace využitelnosti distribuovaných databázových systémů v oblasti doporučování Ing. Tomáš Řehořek
Daniel Laube Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města Ing. Radek Richtr
Michal Majer Informační systém personální agentury Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Stanislav Mikeš ČVUT navigátor III – řízení vývoje multiplatformních aplikací Ing. Jiří Chludil
Peter Mitura Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Jakub Neburka Rozšíření systému Burza projektů Ing. Jiří Mlejnek
Vít Nehasil Analýza veřejných zakázek v oblasti outsourcingu ICT služeb Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Tomáš Pajurek Interoperabilita AI algoritmů z různých platforem na výpočetním clusteru Ing. Ondřej Stuchlík
Petr Pikaus Hematologický registr léčby (HeRgoT) Ing. Jiří Hunka
Jiří Pospíšilík Server a klient autority časových razítek (TSA) RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D.
Klára Schovánková Problém cestujícího lovce hry Geocaching I Ing. Jan Baier
Petr Socha Model přístrojové desky automobilu Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D.
Dominik Soukup Automatizace konfigurace síťových prvků Ing. Viktor Černý
Jaroslav Šmolík Web a rezervační systém ubytovacích objektů Ing. Ondřej Guth, Ph.D.
Uršuľa Žákovská Hra s rozšířenou realitou pro Android Ing. Marek Žehra

Zimní semestr 2015/2016

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Patrik Staš Vizualizace směrových vektorů drah energetických částic kosmického záření doc. Ing. Carlos Humberto Granja, Ph.D.
Peter Uhnák Grafické rozvrhování diagramů v nástroji DynaCASE Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Tomáš Zimmerhakl Implementace AES algoritmu pro FPGA Ing. Filip Štěpánek

Letní semestr 2014/2015

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Ondřej Batík Dotazovací jazyk pro vztahy MBI objektů Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Jan Bobek Zpracování obrazu s pomocí GPU Ing. Zdeněk Konfršt, Ph.D.
Tomáš Brůna Implementace shlukovacího algoritmu Chameleon Ing. Tomáš Bartoň
Ondřej Červenka Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.
Tomáš Duda Detekce phishingových zpráv doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Klára Hájková Textový editor pro japonštinu Ing. Martin Kopp
Richard Holaj Zásuvný modul pro mapování REST zdrojů na GORM domény s lokální cache Ing. Zdeněk Rybola
Daniel Chabr Řešení pro správu a vizualizaci komplexních vyhledávacích dotazů RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Jakub Koza Návrh a implementace distribuované platformy pro získávání znalostí z velkých astronomických archivů spekter RNDr. Petr Škoda, CSc.
Tomáš Králík Rozšíření simulátoru WinDLX Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Simeon Kredatus Analýza a návrh software pro podporu charakterizace a zajištění garance kvality elektricky ovladatelných optických produktů Ing. Pavel Náplava
Andrea Krupková Studie proveditelnosti pro elektronickou formu stavebního deníku Ing. David Buchtela, Ph.D.
David Kukačka Možnosti zachycení znalostí (know-how) pomocí S-BPM Ing. Pavel Náplava
Tomáš Kvasnička Vylepšení kešovacího mechanismu webového serveru Ing. Jiří Smítka
David Oppl Přepisování číselných řetězců a jeho aplikace v teorii čísel Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Martin Petráček Detekce anomálií založená na strojovém učení v reálném síťovém provozu Ing. Martin Kopp
Andreas Rolli Informační systém pro správu reklamačního řízení Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Martin Senko Přední část překladače GCC pro vnitřní formu GCC Ing. Jan Trávníček
Marek Suchánek Informační systém pro podporu činností společenství vlastníků Ing. David Buchtela, Ph.D.
Jakub Šiller Extrakce razítek z naskenovaných dokumentů a jejich úprava doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Jakub Tomanek Algoritmy pro výpočet maticové exponenciály v Sage Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Peter Tulala Informační systém pro Centrum epilepsie nemocnice Motol Ing. Petr Ježdík, Ph.D.
David Ungurean Desktopový MacOS klient pro systém RTM Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Letní semestr 2013/2014

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Tomáš Bařtipán Jádro systému pro vývoj MMORPG her – aplikační logika a síťová komunikace Ing. Bc. Ivan Ryant
Tomáš Fedor Doporučovací systém pro online herní slevový portál Ing. Tomáš Řehořek
Ondřej Fiedler Kompresní metody LZ Ing. Jan Baier
Jakub Hout IS pro akreditační materiály – verze 3.0 – úpravy a rozšíření Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Filip Kodýtek Fyzicky neklonovatelné funkce na FPGA prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Vincenc Kolařík Aplikace OntoUML pro strukturální definice expandéru normalizovaných systémů Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Vojtěch Krs Trojrozměrné modelování ve virtuální realitě Ing. Ondřej Jamriška
Adam Kučera Latex export pro Dokuwiki Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Filip Munzar Podpora vývoje aplikací pro čipové karty Java Card Ing. Jiří Buček
David Němec Klient Sítě DeviantArt – Mobilní Aplikace Ing. Jakub Hladík
Jan Noha Algoritmy pro hledání v notových záznamech a jejich porovnání Mgr. Petr Matyáš
Jan Pichl Modul pro rozpoznávání notových záznamů Mgr. Petr Matyáš
Jakub Průša Mobilní Aplikace QR Platba Ing. Jakub Hladík
David Příhoda Analýza typologie nohou pomocí metod strojového učení Ing. Tomáš Bartoň
Jakub Puchýř FPT Algoritmy vícedimenzionálního párování RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D.
Tomáš Richtr Pokročilé techniky gradientní optimalizace umělých neuronových sítí v programu RapidMiner 5 Ing. Tomáš Řehořek
Zdeněk Rosa Detekce síťových tunelů v počítačových sítích Ing. Tomáš Čejka
Tomáš Sýkora Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti Ing. Jiří Hunka
Marek Švepeš Systém pro konfiguraci a monitorování distribuovaného systému NEMEA Ing. Tomáš Čejka
Jan Vojíř Nízkonákladové spínání a kontrola spotřebičů Ing. Tomáš Vaňát

Zimní semestr 2013/2014

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Jakub Petr Informační systém pro rekreační areál Ing. Pavel Náplava

Letní semestr 2012/2013

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Michal Balda Portál pro optimalizaci BORM procesů Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Jakub Bartel Korpus diskuzních příspěvků na zpravodajských serverech Ing. Karel Klouda, Ph.D.
Tomáš Hauk Základní komponenty vyhodnocovacího systému PCSS Ing. Martin Kačer, Ph.D.
Jiří Hruška Prohlížeč HDR obrazových dat v různých barevných prostorech Ing. Jiří Filip, Ph.D.
Stanislav Jeřábek Portování procesoru ADOP na jinou platformu Dr.-Ing. Martin Novotný
Martin Klepáč Srovnání systémů privátních cloudů IaaS Ing. Tomáš Vondra
Michal Kopp Moje lékárna: webové rozhraní Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D.
Roman Lanský Komponenty pro procesní systém SZZ Ing. Daniel Matocha, MSc.
Jakub Melezínek Webové prostředí pro algoritmy nad binárními stromy Ing. Tomáš Řehořek
Jiří Nádvorník Algoritmy pro skládání origami Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Robin Obůrka Implementace Stromového kompresního automatu (TCA) Ing. Martin Poliak
Jiří Rákosník Úpravy Clondike pro představení open source komunitě Ing. Josef Gattermayer
Tibor Szolár Systém pro podporu plánování a organizace času na fakultě Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Petr Šefčík Obarvení grafu – Případová studie použití evolučních výpočtů doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Eliška Šestáková Implementace hry Tower Defense doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Jan Turoň Zavedení systému pro správu dokumentů Ing. Robert Pergl, Ph.D.
Jaroslav Žmolík Automatizované operativní plánování výrobních zakázek Ing. Petra Wiedemmannová

Letní semestr 2011/2012

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Vojtěch Bartoš Modul pro podporu profilace studenta do oboru, navigátor disponibilními studijními plány Ing. Ivan Halaška
Lenka Čačková Modely Peanovy aritmetiky a jejích fragmentů RNDr. Kateřina Trlifajová, Ph.D.
Barbora Červenková Uživatelské rozhraní strategické tahové hry Sepulcher Ing. Jiří Daněček
Marek Hakala Tvorba formulářů z popisu v XML s použitím knihovny Qt4 Ing. Josef Vogel, CSc.
Jan Nohavica Matematická hra na frameworku XNA Mgr. Petr Matyáš
Ondřej Perutka SmartBuildings – Bezpečnostní kamery Ing. Jiří Mlejnek
Tomáš Peterka VO-compatible post-processing proxy server of stellar spectra RNDr. Petr Škoda, CSc.
Jan Strnad Java na architektuře CUDA Ing. Zdeněk Konfršt, Ph.D.
František Toman Webová aplikace pro kreslení UML diagramů Ing. Jiří Hunka
Dominik Veselý Skládání fotografií pro platformu iPhone Ing. Martin Kačer, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.