Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Soutěže pro studenty

Cena děkana

Každý semestr děkan fakulty oceňuje nejlepší bakalářské a diplomové závěrečné práce Cenou děkana. Podmínky stanovuje Statut ceny děkana FIT za vynikající závěrečnou práci.

Oceněné diplomové práce

Zimní semestr 2020/2021

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Pavlína Kopecká Analýza web skimmingu Ing. Jan Zíka
Pavel Šiška Adaptivní mitigace DDoS útoků na základě online analýzy Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Jan Sokol Multimodální navigace a její nasazení v škálovatelné architektuře Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Letní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Radek Buša Implmentace zobecněné verze systému pro discriminant chronicles mining prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa CSc.
Josef Havlíček Návrh Matice ohrožení v rámci plánovací fáze projektu Ing. Petra Pavlíčková Ph.D.
Martin Hron Zpětné reference v rozšířených regulárních výrazech Ing. Ondřej Guth Ph.D.
Viacheslav Kroilov Efficient concurrent memoization system Ing. Daniel Langr Ph.D.
Jan Kubát Automatické testování infotainment jednotek Ing. Martin Daňhel Ph.D.
Jan Luxemburk Detekce HTTPS brute-force útoků na rychlých počítačových sítích Ing. Karel Hynek
Ladislav Martínek Doporučovací modely založené na rekurentních neuronových sítích Ing. Tomáš Řehořek Ph.D.
Petr Nevyhoštěný Modulární a rozšiřitelný nástroj pro lokalizaci softwarových chyb Ing. Petr Máj
Jan Onderka Deadline Verification Using Model Checking doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan
Vojtěch Procházka Zařízení pro sledovaní domácnosti pomocí vestavěných systémů využívající GSM síť k přenosu dat Ing. Pavel Kubalík Ph.D.
Jan Vojtěšek Nové přístupy k detekci backdoorů Ing. Josef Kokeš
Radomír Žemlička Sekvenční bayesovská poissonovská regrese Ing. Kamil Dedecius Ph.D.

Zimní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Bogdan Bodnar Redesign administračního webového rozhraní pro routery Ing. Jiří Hunka
Ondřej Podsztavek Doménová adaptace ve spektroskopických přehlídkách oblohy založená na neuronových sítích RNDr. Petr Škoda, CSc.
Tomáš Šmíd Návrh a implementace modulu pro obousměrný převod mezi formáty x-definice a XML Schéma Mgr. Václav Trojan

Oceněné bakalářské práce

Zimní semestr 2020/2021

AUTOR nÁZEV PRÁCE vEDOUCÍ PRÁCE
Michaela Kučerová Mobilní aplikace Seznamovák Ing. Tomáš Nováček

Letní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Tomáš Halama Dokreslování obrázků pomocí generativních adversariálních sítí Ing. Magda Friedjungová
Vojtěch Jílek Dálkově ovládaná meteostanice s nízkou spotřebou Ing. Pavel Kubalík Ph.D.
Bich Phuong Phamová Android mobilní aplikace pro osobní bezpečnost Ing. Eliška Šestáková
Matyáš Rousek Obrazová detekce a extrakce informací z dokladů Ing. Jakub Novák
Iveta Šárfyová Rozšíření dat pomocí generativních adversariálních sítí Ing. Magda Friedjungová
Jakub Topič Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ESP32 Ing. Pavel Kubalík Ph.D.

Zimní semestr 2019/2020

AUTOR NÁZEV PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE
Vojtěch Cahlík Využití umělých neuronových sítí při řešení hlavolamu (N^2-1) doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Ivana Kvapilíková Unsupervised machine translation between Czech and German language Ing. Daniel Vašata, Ph.D.
Petr Moucha Ochrana šifry PRESENT prostřednictvím falešných a vícenásobnýcch rund na FPGA Dr.-Ing. Martin Novotný
Martin Šach Podpora tvorby a automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu v portálu dbs.fit.cvut.cz Ing. Jiří Hunka