Průvodce studiem

Imatrikulace

Co je to imatrikulace a jak probíhá? Vše o tomto akademickém obřadu, který vás uvede do světa vysokoškoláků, se dozvíte na této stránce.

Co je to imatrikulace?

Imatrikulace je slavnostní shromáždění, které se koná u příležitosti zahájení studia, kde skládáte Imatrikulační slib, kterým stvrzujete, že budete dát dobrého jména ČVUT v Praze a plnit studijní povinnosti. Tímto aktem jste zapsáni (imatrikulováni) do fakultní matriky a uvedeni mezi členy akademické obce.

Imatrikulační slib studenta

Slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti studenta/studentky Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Ve shodě se svým svědomím budu respektovat rozhodnutí akademického senátu univerzity i fakulty, rektora, děkana i dalších akademických představitelů školy.

Ve svém jednání budu dbát o uchování dobrého jména Českého vysokého učení technického v Praze a nedopustím se ničeho, čím bych poškodil(a) jeho vážnost.

Pro koho je určena?

Imatrikulace je určena pro studenty prvního ročníku bakalářského studia, především prezenční formy. Pokud se ale chtějí zúčastnit také studenti kombinovaného studia, jsou srdečně zváni. Můžete samozřejmě pozvat i své blízké. Imatrikulace není povinná, pokud se nemůžete dostavit, nemusíte se omlouvat.

Kde a jak probíhá?

Imatrikulace, podobně jako většina obřadů ČVUT v dnešní ceremoniální podobě, se zpravidla koná v Betlémské kapli a uplatňují se při ní univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry) za účasti akademických hodnostářů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní ceremoniál, předpokládá se, že studenti a ostatní návštěvníci budou vhodně oblečeni ve společenském obleku.

Betlémská kaple

Kdy se koná?

Imatrikulace se koná na začátku akademického roku. Přesné datum je vždy určeno v harmonogramu FIT. Přesný čas a konkrétní pokyny pak najdete v událostech Studijního oddělení.

Studenti jsou na jednotlivé ceremonie rozděleni zpravidla dle svých studijních skupin. O průběhu a příslušném rozdělení jste před konáním imatrikulace včas informováni prostřednictvím e-mailu ze Studijního oddělení. Na místo konání byste se měli dostavit nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné ceremonie.

HARMONOGRAM Události

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.