Katedra aplikované matematiky

V systému MARAST je 16 tis. příkladů a stále přibývají

Studenti strávili skoro 8 mil. minut sledováním našich videí

Publikovali jsme více jak 80 článků v odborných médiích

Každý rok absolvuje 50 studentů bak. specializace UI

Od vzniku katedry se narodilo 22 dětí našim zaměstnancům

Katedra aplikované matematiky (KAM) je druhá nejmladší katedra FIT. Máme na starost jak povinné předměty, jako jsou Matematická analýza a Lineární algebra, tak také mnoho volitelných předmětů a předmětů spadajících pod specializace Umělá inteligence a Znalostní inženýrství. Na katedře děláme vědu v mnoha oblastech: od matematické analýzy, statistiky, matematické logiky až po kombinatoriku, teoretickou informatiku, strojové učení a umělou inteligenci.

Kontaktní osoby

doc. Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované matematiky

Mgr. Šárka Poláková

Sekretářka Katedry aplikované matematiky

Kde nás najdete?

Katedra aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 14. patro
Thákurova 7
160 00 Praha 6 – Dejvice