Katedra aplikované matematiky

V systému MAtematika RAdoSTně (MARAST) 8 375 příkladů a stále přibývají

Více jak 426 000 návštěv systému MARAST od roku 2016

Přes 2 100 000 minut strávili studenti sledováním námi natočených videí

Publikovali jsme více jak 60 článků v mezinárodních recenzovaných časopisech

Ročně dokončí bakalářský obor ZI přibližně 30 absolventů

Od vzniku KAM se našim zaměstnancům narodilo 22 dětí

Katedra aplikované matematiky (KAM) je druhá nejmladší katedra FIT a pravděpodobně i nejmladší katedra z pohledu věku svých členů. Máme na starost jak povinné předměty jako jsou Základy matematické analýzy a Lineární algebra, tak také mnoho volitelných předmětů a předmětů spadajících pod obor Znalostní inženýrství. Na KAM děláme vědu v mnoha oblastech: od matematické analýzy, statistiky, matematické logiky až po kombinatoriku, teoretickou informatiku a strojové učení.

Kontaktní osoby

Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované matematiky

Mgr. Šárka Poláková

Sekretářka Katedry aplikované matematiky

Kde nás najdete?

Katedra aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Budova A, 14. patro
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00