Otevřeli jsme Učebnu virtuální reality

Učebna je vybavena 25 headsety.

FIT otevírá moderně vybavenou Učebnu virtuální reality. Studentům je tak nyní k dispozici 25 brýlí pro virtuální realitu. Díky nim má každý student inovační prostor pro to si samostatně vytvořit svůj virtuální svět a naučit se jej ovládat. Fakulta tak pružně reaguje na celosvětově narůstající význam virtuální reality a kromě nového špičkového vybavení rozšiřuje výuku virtuální reality o předmět Technologie virtuální reality.

Nově uspořádaná učebna je vybavena 25 brýlemi pro virtuální realitu, tzv. headsety, které z ní dělají špičkovou učebnu virtuální reality (VR). Studenti tím získají prostor pro 3D učení, tvoření 3D obsahu, zapojení do mezinárodní virtuální komunity, sebeprezentaci a získávání odborných znalostí v této oblasti. Nejen základy virtuální reality, ale i vývoj samotných aplikací pro VR se na fakultě vyučují ve specializovaných předmětech. V nich se studenti dozví princip fungování headsetů, proniknou do světa virtuálních vesmírů či rozšířené reality a zjistí, jak se dá VR využít v průmyslu, hrách, ale i v lékařství či psychologii. Studenti tak mohou přímo na cvičeních vyvíjet a zkoušet své projekty, kterých vzniklo již více než 400, a současně na nich i pracovat mimo výuku. 

„S těmito headsety nabízíme jak technicky, tak kapacitně výjimečné zázemí v oblasti VR. Naši studenti tak mají jedinečnou možnost pochopit principy vytváření virtuálních 3D vesmírů,“ říká doc. Petr Klán, vedoucí učebny, a dodává: „V učebně může být do virtuální reality připojeno až 25 studentů současně, mohou se potkat v jednom virtuálním světě a vzájemně tvořit a komunikovat spolu s jinými uživateli virtuální reality mimo fakultu bez ohledu na místo, kde se právě fyzicky nacházejí. Tak se stává, že se do našich virtuálních světů zapojují i lidé z USA či Japonska.“ 

Učebna bude sloužit také pro práci na bakalářských a diplomových pracích, které se virtuální reality týkají. Některé z nich vznikají i v rámci projektu Věnná města českých královen, který se zabývá cestou časem a prostorem do historie českých měst prostřednictvím VR.

Vybavení učebny je financováno z fakultních zdrojů a výuka je spolufinancována z projektu MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Projekt ČVUT ESF II.“, v rámci podaktivity „Komplexní výuka virtuální reality na FIT“.
Na FIT se vyučuje také vývoj VR aplikací.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková