Matematické modely schopné predikce, umělá inteligence nebo strojové učení – buzzwordy dnešní doby, které vycházejí především z výzkumu, jehož základy se opírají o aplikovanou matematiku.