Bakalářské specializace

Magisterské specializace

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-ALO Algebra a logika
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals
BIE-VZD Data Mining
BIE-DML.21 Discrete Mathematics and Logic
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika
BIE-ZMA Elements of Calculus
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics
BIK-HMI Historie matematiky a informatiky
BI-HMI Historie matematiky a informatiky
BIE-HMI History of Mathematics and Informatics
BI-QAP Kvantové algoritmy a programování
BIE-LIN Linear Algebra
BIE-LA1.21 Linear Algebra 1
BIE-LA2.21 Linear Algebra 2
BI-LIN Lineární algebra
BIK-LIN Lineární algebra
BIK-LA1.21 Lineární algebra 1
BI-LA1.21 Lineární algebra 1
BI-LA2.21 Lineární algebra 2
BIE-ML1.21 Machine Learning 1
BIE-ML2.21 Machine Learning 2
BI-MA1.21 Matematická analýza 1
BIK-MA1.21 Matematická analýza 1
BI-MA2.21 Matematická analýza 2
BIK-MA2.21 Matematická analýza 2
BI-MLO Matematická logika
BI-LOG.21 Matematická logika
BIK-MLO Matematická logika
BIE-MA1.21 Mathematical Analysis 1
BIE-MA2.21 Mathematical Analysis 2
BIE-LOG.21 Mathematical Logic
BIE-MLO Mathematical Logic
BI-PRS.21 Praktická statistika
BI-PST Pravděpodobnost a statistika
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika
BIE-PKM Preparatory Mathematics
BIE-PST Probability and Statistics
BIE-PST.21 Probability and Statistics
BI-JUL.21 Programování v jazyku Julia
BIK-PKM Přípravný kurz matematiky
BI-PKM Přípravný kurz matematiky
BI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství I
BI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství II
BI-ML1.21 Strojové učení 1
BIK-ML2.21 Strojové učení 2
BI-ML2.21 Strojové učení 2
BI-SVZ.21 Strojové vidění a zpracování obrazu
BI-SVZ Strojové vidění a zpracování obrazu
BI-VIZ.21 Vizualizace dat
BI-VMM Vybrané matematické metody
BI-VZD Vytěžování znalostí z dat
BI-ZNS.21 Znalostní systémy
BI-ZNS Znalostní systémy
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky
BIK-ZMA Základy matematické analýzy
BI-ZMA Základy matematické analýzy
BIK-ZUM.21 Základy umělé inteligence
BI-ZUM Základy umělé inteligence
BI-ZUM.21 Základy umělé inteligence

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-ADM.16 Algoritmy data miningu
NI-ADM Algoritmy data miningu
MI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení
NI-BML Bayesovské metody ve strojovém učení
NIE-VYC Computability
MIE-MVI.16 Computational Intelligence Methods
NIE-MVI Computational Intelligence Methods
NIE-ADM Data Mining Algorithms
NI-DDM Distribuovaný data mining
NI-GLR Games and reinforcement learning
NI-GNN Grafové neuronové sítě
NI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2
MI-HMI2 Historie matematiky a informatiky 2
NIE-HMI History of Mathematics and Informatics
MIE-HMI History of Mathematics and Informatics
NI-IKM Internet a klasifikační metody
MI-IKM Internet a klasifikační metody
NI-LSM2 Laboratoř statistického modelování
NI-LSM Laboratoř statistického modelování
NI-MSI Matematické struktury v informatice
NI-MPI Matematika pro informatiku
MI-MPI Matematika pro informatiku
MI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství
NI-MZI Matematika pro znalostní inženýrství
MIE-MPI Mathematics for Informatics
NIE-MPI Mathematics for Informatics
NI-MVI Metody výpočetní inteligence
MI-MVI.16 Metody výpočetní inteligence
NIE-PML Personalized Machine Learning
NI-EDW Podnikové datové sklady
MI-EDW.16 Podnikové datové sklady
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení
NIE-PDL Practical Deep Learning
MI-PDM Praktický data mining
MI-PDD.16 Předzpracování dat
NI-PDD Předzpracování dat
NIE-VSM Selected statistical Methods
NI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I
MI-SZ1 Seminář znalostního inženýrství magisterský I
NI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II
MI-SZ2 Seminář znalostního inženýrství magisterský II
NI-SCR Statistická analýza časových řad
MI-SCR Statistická analýza časových řad
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
NI-MLP Strojové učení v praxi
NI-TKA Teorie kategorií
NI-TNN Teorie neuronových sítí
MI-UMI Umělá inteligence
NI-UMI Umělá inteligence
NI-PON Vybrané partie z optimalizace a numeriky
MI-VSM Vybrané statistické metody
NI-VSM Vybrané statistické metody
MI-VYC Vyčíslitelnost
NI-VYC Vyčíslitelnost

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence
PI-PRO Plánování v robotice
PI-SPL Splnitelnost a plánování