Znalostní inženýrství

V současném světě nárůstá produkce dat do ohromných měřítek. A vy se v tom budete umět oreintovat! Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik. Studiem této specializace proniknete do problematiky vytěžování informací z dat. Dokážete tyto informace reprezentovat a následně využít. Naučíte se pracovat s databázemi a informačními systémy.

Co se naučíte?

Stane se z vás odborník na práci s daty a jejich následné využití. Najdete se v takových oblastech, jako je umělá či výpočetní inteligence. Budete umět:

  • Orientovat se ve všech fázích vytěžování znalostí různých datových zdrojů
  • Vytvářet systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do systémů
  • Vyznat se ve statistických metodách analýzy a zpracování dat

Jaké bude vaše uplatnění?

Uplatníte se jako vynikající stratég ve firmě v procesu zpracování dat. Žádná data vám nezůstanou skrytá a veškeré informace odhalíte, zanalyzujete a zapracujete. Můžete se stát:

  • Datovým analytikem
  • Specialistou v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ 
  • Odborníkem na softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě

Specializace se dotýká těchto témat

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.