Studenti FIT jsou úspěšnými absolventy meziuniverzitního programu prg.ai Minor

Unikátní meziuniverzitní vzdělávací program prg.ai Minor každý rok úspěšně dokončují studenti se zájmem o hlubší pochopení technických i společenskovědních aspektů umělé inteligence a strojového učení. Slavnostní předávání certifikátů o absolvování programu probíhá na Staroměstské radnici.

Cílem meziuniverzitního programu je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci. Prg.ai Minor nabízí svým studentům důležitou přidanou hodnotu – mezioborovost. Vzdělávací program se neustále rozvíjí v návaznosti na poptávku studentů a nabídku vysokých škol. V současnosti nabízí 22 předmětů v 6 tematických blocích, od sociálních věd a etiky až po různorodé programovací jazyky a metody strojového učení. 

Program je výsledkem dlouhodobé spolupráce FIT ČVUT a FEL ČVUT s FSV UK a MFF UK za podpory hlavního města Prahy. Rozvoj umělé inteligence a vzdělání nové generace multioborových expertů je dlouhodobou prioritou i pro českou metropoli, která má ambice stát se významným světovým centrem technologických inovací.

Všichni absolventi prg.ai Minor hodnotí program shodně velmi pozitivně. Vítají možnost potkat se s odborníky z praxe a studenty s podobným zaměřením.

„Nejdůležitější pro mě byla možnost zabývat se tématy, která mě zajímala a o kterých jsem toho zároveň moc nevěděl. Předměty jsem si zapsal na jiné univerzitě, zajímavá tedy byla i změna prostředí,“ uvádí Ing. Vojtěch Cahlík.

„Mojím hlavným študijným oborom bola bezpečnosť. Od programu som si sľuboval získanie základného prehľadu v oblasti znalostného inžinierstva, čo aj program splnil. Okrem samotného štúdia sa stanete súčasťou rozrastajúcej AI komunity a dostanete možnosť stretnúť nových zaujímavých ľudí z tejto oblasti,“ dodává absolvent Ing. Tomáš Zvara.

„Vďaka programu sa prihlásenie sa na predmet z inej fakulty stalo jednoduchým. Mohol som si vyskúšať analyzovanie vplyvov AI na spoločnosť alebo robotiku,“ říká další absolvent Ing. Matej Choma.

Své kolegy absolventy doplňuje Ing. Ondrej Pudiš: „Obsahovo program prináša to najlepšie z predmetov na fakultách a umožňuje stretnutia s ostatnými študentmi a študentkami programu, ale aj s odborníkmi z praxe. Tieto stretnutia boli motiváciou do ďalšieho štúdia.“

„Plánujem naďalej navštevovať eventy, ktoré prg.ai organizuje, a taktiež absolvovať ďaľšie predmety z výberu prg.ai Minor, na ktoré už nebol čas v rámci bakalárskeho štúdia,“ zmiňuje Bc. Ladislav Floriš.

Pro nové studenty se program každoročně otevírá začátkem března. Svůj zájem však mohou studenti vyjádřit již nyní, a to přes webové stránky prg.ai/minor, kde se studenti ze zapojených univerzit mohou do programu přihlásit. Úspěšné uchazeče následně vybere akademická komise posuzující jejich prospěch, technické znalosti a motivaci.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková