Student FIT absolvoval meziuniverzitní program prg.ai Minor

14. 10. 2021

V úterý 5. října 2021 proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní předání certifikátů novým absolventům programu prg.ai Minor. Student FIT Ing. Petr Kasalický je jedním z nich. Kromě nabídky z oblastí strojového učení, umělé inteligence, robotiky nebo programování mají účastníci možnost porozumět etickým, bezpečnostním a společenským aspektům umělé inteligence.

Cílem meziuniverzitního programu je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci. Sylabus programu, který se neustále rozvíjí v návaznosti na poptávku studentů a nabídku vysokých škol, se v současnosti skládá z 21 předmětů seřazených do šesti tematických bloků. Na programu participují FIT a FEL ČVUT a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. 

„Díky spojení předmětů čtyř fakult ze dvou univerzit mají studenti unikátní možnost rozšířit si a prohloubit si různé aspekty vývoje a aplikace umělé inteligence a stát se součástí pražské technologické scény,“ říká manažerka programu Julie Kovaříková ze spolku prg.ai, z jehož popudu byl program založen.

Program klade důraz na rozvoj mezioborovosti, která se stává klíčovou jak pro zodpovědný přístup k vývoji a aplikaci umělé inteligence ve vědě a byznysu, tak pro otevření nových pracovních příležitostí. Dalším cílem programu prg.ai Minor je prohloubení spolupráce mezi fakultami a univerzitami.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková