doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan

Pozice

děkan Fakulta informačních technologií
člen kolégia České vysoké učení technické v Praze
člen kolégia Fakulta informačních technologií
člen grémia Fakulta informačních technologií
člen grémia České vysoké učení technické v Praze
předseda vědecké rady Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady Fakulta informačních technologií
člen vědecké rady České vysoké učení technické v Praze
zaměstnanec Katedra aplikované matematiky