Laboratoř robotických agentů (RoboAgeLab)

Laboratoř se zaměřuje na výzkum různých aspektů robotických agentů, tj. robotů, kteří působí a konají v rámci společenství robotů, které jim umožňuje spolupracovat a dosáhnout tak více, než by zvládl robot působící samostatně.

Čemu se laboratoř věnuje?

Speciálně se zaměřujeme na inteligentní rozhodování robotických agentů v multi-agentních scénářích ve všech fázích, od teoretické plánovací fáze až po praktickou fázi vykonávání plánu ve fyzickém světě skutečnými multi-robotickými systémy zpravidla sestávajícími se z mnoha identických robotů.

Naše přístupy vycházejí ze symbolické umělé inteligence, konkrétně ze splňování omezení, heuristického prohledávání, plánování klasického i plánování pohybu a konstrukce inteligentních agentů. Klademe důraz na vysvětlitelnou a bezpečnou umělou inteligenci.

Jak to u nás vypadá

Kontaktní osoby

prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

Kde nás najdete?

Laboratoř robotických agentů
Katedra aplikované matematiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1346 (Budova A, 13. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.