Podíleli jsme se na vysoce oceněném vědeckém článku

Setkání výzkumníků bádajících MAPF

Vědecký článek, který publikoval tým vědců včetně Pavla Surynka z FIT na prestižní světové konferenci ICAPS 2020, získal přední uznávané ocenění Outstanding Student Paper Award. Článek vzešel ze spolupráce FIT ČVUT a University of Southern California (USC).

Konference ICAPS 2020 je hlavní světovou konferencí v oblasti automatického plánování, různé žebříčky tuto konferenci řadí mezi špičkové akce v oboru. Konference je to výběrová, mít na ni přijatý článek je považováno za velký úspěch. Ocenění článku je pak velmi exkluzivní záležitost. Bylo to historicky poprvé, kdy byl na konferenci ICAPS oceněn článek s podílem českého pracoviště.

Česká strana se článkem s názvem Multi-Agent Pathfinding with Mutex Propagation zabývala v rámci řešení grantu GAČR „Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agentního hledání cest“, jehož řešitelem je vědec z FIT ČVUT Pavel Surynek. Jak je z názvů vidět, článek i grant se zabývají tzv. multi-agentním hledáním cest (angl. multi-agent path finding, zkratka MAPF). MAPF je v poslední době velmi studovaná úloha, ve které jde o naplánování pohybu mobilních agentů do zadaných cílových pozic, přičemž mezi agenty nesmí dojít ke srážce. Algoritmy pro řešení této úlohy lze aplikovat např. v autonomním řízení dopravy.

Samotný článek začal setkáním Pavla Surynka, Satishe Kumara a Svena Koeniga (všichni seniorští výzkumníci) na konferenci AAAI 2019, která se konala na Hawaii. Položili si otázku „Proč se v úloze MAPF nepoužívají mutexy a co by se stalo, kdyby se použily?“.

„Na pomoc jsme si vzali studenty z USC Hana Zhanga a Jiaoyang Li, přece jen studenti jsou zdatnější programátoři. Jim se podařilo všechny myšlenky o použití mutexů implementovat a otestovat,“ říká Pavel Surynek.

A k velkému překvapení mutexy v MAPF fungovaly skvěle, několik už předtím rychlých algoritmů se podařilo ještě urychlit. Pak už zbývalo jen napsat článek.

Článek byl poslán na konferenci ICAPS. Hodnocení článku všem vyrazilo dech, protože recenzenti se do jednoho shodli na nejvyšším hodnocení.

„Takové hodnocení nejen že jsem ještě nedostal jako autor, ale dokonce jsem jej nikdy neviděl ani jako recenzent. Bylo nám hned jasné, že pokud se budou udělovat ceny, nějakou dostaneme. A stalo se,“ uzavírá Pavel Surynek.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková